A cég száma
01 10 040882 [HU]
A cég elnevezése
Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaság
A cég idegennyelvű elnevezése
Neusiedler Seebahn Aktiengesellschaft
A cég székhelye
H-1011 Budapest II., Szilágyi Dezső tér 1.
A cég fióktelepe(i)
A-1090 Wien, Kolingasse 13. Zweigniederlassung in Wien der Neusiedler Seebahn Aktiengesellschaft
A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte
1897. 03. 31.
A cég tevékenységi köre(i)
6010 Vasúti szállítás
6321 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
4523 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése
6713 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
A cég tevékenysége megkezdésének (a működés megkezdésének) időpontja
1897. 03. 31.
A cég induló vagyona, vagy törzstőkéje, vagy alaptőkéje
6505350 Ft (0 Ft készpénz, 0 Ft apport)
A cégjegyzés módja
Két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre feljogosított társasági tisztségviselő együttesen.
A cégjegyzésre jogosult(ak) neve, tisztsége, lakóhelye
Dr. Fehérvári László részvénytársasági igazgatósági tag H-1122 Budapest, Határőr út 70.
Dr. Józan Tibor igazgatósgi tag HU H-9400 Sopron, Deák tér 33.
Siklós Csaba igazgatósági tag HU H-1037 Budapest, Mátyáshegyi út 15/a. II/1.
dr. Bogár Dezső igazgatósági tag HU H-8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 7. III/12.
Lampel Hans alkalmazott AT A-2491 Neufeld a.d. Leitha, dr. Davygasse 24.
Hinterer Josef alkalmazott AT A-7022 Schattendorf, Steinbreitgasse 31.
dr. Berényi János az igazgatóság elnöke HU H-1037 Budapest, Seregély u. 23.
dr. Székely Csaba igazgatósági tag AT A-1130 Wien, Testarellogasse 26.
A bemutatóra szóló részvények száma és névértéke
6300 darab, 300 Ft
228 darab, 150 Ft
15270 darab, 300 Ft
1 darab, 150 Ft
A társasági határozatok, valamint a közgyűlési meghívók közzétételének módja
A székhelyén lévő irodai hirdetőtáblán való kifüggesztés, a Közlekedésügyi Értesítőben és a Wiener Zeitungban való közzététel újtán.
A könyvvizsgáló(k) neve, lakóhelye
[01 09 469180] Konto-Roll- Audit Kft. (Hankóné Király Ilona mb. könyvvizsgáló) HU H-1052 Budapest, Haris köz 5.
A felügyelőbizottsági tag(ok) neve, lakóhelye
Dr. Bauer Kurt A-1190 Wien, Wenkebachgasse 13.
Gassner Ernst A-7052 Müllendorf, Hauptstr. 95.
Dr. Scholz Günther A-1130 Wien, Gobergasse 16.
dr. Kemenes Ernő /Deloitte és Touche cég elnöke / HU H-1122 Budapest, Abos u. 3/2.
Somogyi Róbert /KHVM kabinetfőnök/ HU H-1111 Budapest, Egry József u. 24.
dr. Pákay András HU H-1025 Budapest, Csalán u. 18.
dr. Naszvadi György HU H-1125 Budapest, Óra köz 3/a
Brenner Walter AT A-2400 Wiener Neustadt, Neunkircherstrasse 52a/10
Peter Otto Dietrich DE Deichreihe 30., D-25599 Wewelsfleth
dr. Gárdos Csaba (PM képv.) HU H-1186 Budapest, Sólyom u. 109.
Gabriele Lutter AT A-1140 Wien, Baumgartnerstrasse 34/3
dr. Princz Gábor HU H-1021 Budapest, Szilfa u. 9.
Tóthné dr. Jászai Mária (KHVM képv.) HU H-1161 Budapest, Brassói u. 10.
Kosda Béla HU H-9400 Sopron, Vasvári Pál u. 20.


A felügyelőbizottsági tagok adatai

Dr. Karl-Johann Hartig (an: Maria D. Habsburg), 0 , , AT A-1030 Wien Landstrasse-Hauptstrasse 90/23.
Balla György (an: Nagy Erzsébet), H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
dr. Pápai Zoltán (an: Galambos Irén), H-1055 Budapest, Nyugati tér 9.
dr. Bán Tamás (an: Baumkircher Margit), H-2131 Göd, Kossuth u. 37.
László Miklós (an: Suhay Irén), H-1038 Budapest, Dózsa György út 21.
Roland Fortunits (an: Maria Novak), , , AT A-7011 Siegendorf Flurgasse 75., Kézbesítési megbízott: :Gyarmati Péter (an: Tölgyesi Mária), H-1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Hirdetmény, közlemény
Fertővidéki HÉV Rt.
Tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke: 25% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
(1995. évi XXXIX. törvény)

Vissza Vissza a Fertőd Info lapra