2006.

RÖVIDHÍREK:

Megalakult Fertődön a Szociális Szolgáltató Központ, melynek az Idősek Klubja adott helyet.

Címe, elérhetősége:
Szociális Szolgáltató Központ
H-9431 Fertőd. Fő út 13.
Telefon: (36) 99/370-922
Vezető: Dori Horváth Márta

2005. december 16-án 14.00 órától Karácsonyi bemutatkozó ünnepséget rendeztek, melyre meghívták a "Fénysugár Alapítvány" által támogatott, sérült gyermekeket, valamint azok szüleit.

A jól sikerült program keretében a gyermekeknek "játszóházat"szerveztek, majd megvendégelték a résztvevőket.

17.00 órakor a Honline Informatika vezetője, Horváth Zoltán két használt számítógéppel ajándékozta meg a jelentkezők közül sorsolással kiválasztott két sérült fiút. A vállalkozó a gyermekek lakására szállította és ott üzembe is helyezte a két gépet. Köszönet érte.

Felajánlotta a fogyatékkal élő gyermekeknek és szüleiknek a kéthetenként szombat délutánokra tervezett sportfoglalkozásokon (Fertőd) történő ingyenes részvételt, illetőleg a szülők ezen idő alatt kötetlen beszélgetés keretében tölthetik el az időt. A foglalkozásokra a Porpáczy Aladár Középiskola tornatermében (Esterházy kastély) kerül sor. Tervezik esetenként meghívott vendégek részvételét is.

Ugyancsak felajánlotta segítségét a fogyatékkal élő gyermekek Flóra Gyógyfürdőben (Kapuvár) történő fürdési lehetősége biztosítása ügyében is (minden szerdán).

A Szociális Szolgáltató Központ rendszeres programjai:

A Szociális Szolgáltató Központ programjai:

A "Fénysugár Alapítvány" tevékenységi köre 2006. február 1-től újabb szolgáltatással bővült. Ezen időponttól kezdve gyermek felügyelet igényelhető.

Ennek főbb formai elemei:

További információk:

 

Tájékoztatás !

2006. január 28. (09.00-11.00 óra): "Turi-Muri" ingyenes ruhaosztás a süttöri városrészen, az Általános Iskola tornatermében.

2006. február 8. (16.00 óra): A Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának Ülése

2006. február 22. Közmeghallgatás

2006. április 3-4. (08-18 óra): Vas hulladék lomtalanítás

Fertőd Város Önkormányzatával kötött szerződés értelmében a Szijártó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. negyedévente begyűjti a vashulladékot. A vashulladék elszállítása ingyenes, továbbá a szerződő fél a vashulladékért térítést nem fizet.

A feleslegessé vált mindennemű vashulladék, lemezhulladék, továbbá akkumulátor- és háztartási hűtők-, hűtőládák (veszélyes hulladék), forgalomból kivont gépjárművek ingyenes elszállítását vállalják. Kérik a lakosságot, hogy a hulladékot a lakótelek bejárati hídjára rakják ki, ill. fent felsorolt hulladéktípusokon kívül más hulladékot ne rakjanak ki.

Hasonlóan 2005. év tavaszához ismét megjelentek az eszterházai temetőben a virágtolvajok.
Elsősorban a rózsatöveket viszik el előszeretettel a sírokról, de a gumós növényeket sem kímélik. Kezük nyomát nem csak a szélső sorok, de a temető középső részén elhelyezkedő sírok is "magukon viselik"...

Felhívás !

Fertõd Város Önkormányzata és a Rekultív Környezetvédelmi Hulladékhasznosító Kft. 2006. évben május 8 - május 31. között rendezi meg lomtalanítási akcióját.

2006. május 8-10:

2006. május 10-12:

2006. május 12-15:

2006. május 15-17:

2006. május 17-19:

2006. május 19-22:

2006. május 22-24:

2006. május 24-26:

2006. május 26-29:

2006. május 29-31:

A turnusok váltása a délelõtti órákban történik. A hulladék csak a konténerekbe helyezhetõ el ! A konténerekbe veszélyes hulladékot, így pl. akkumulátort, gumiabroncsot hûtõszekrényt, fáradt olajat) elhelyezni szigorúan tilos ! Kérjük Önöket a hirdetményben foglaltak betartására, mivel segítségük a város tisztasága érdekében nélkülözhetetlen.

Tájékoztatás !

2006. május 17-én üzembehelyezték a "Rábaköz Rádió" (Kapuvár) adóberendezését, melynek adatai:

Az üzembehelyezés hetében csak zene szól, illetve óránként híreket adnak. Minden zeneszám után "Station-ID" -t sugároznak. A május 22-én kezdődő héten indul a szerkesztett műsor.

2006. május 25. (17.00 óra): Képviselő Testületi ülés

 

A Magyar Posta Zrt. Soproni Igazgatósága értesíti a T. lakosságot, hogy a Fertőd-Tőzeggyármajor Fiókposta nyitvatartását az alábbiak szerint módosítja:

 

Fertőd Város Önkormányzata értesíti a T. lakosságot, hogy a KÉTÜSZ Kft. Kéményseprési és ellenőrzési munkáit az alábbi területeken és időpontokban végzi:

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a fertődi kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Fsz.4. alatti irodájánál lévő gyűjtőládába lehet elhelyezni, 2006. július 15-ig.

 

Megjelent a Fertőd történetéről szóló, "Fertőd, Süttör-Eszterháza évszázadaiból (Tanulmányok)" című helytörténeti tanulmánykötet. A könyv tizenhét fejezetben, közel háromszáz oldalon mutatja be a települést az őstörténeti, régészeti kultúráktól szinte napjainkig.

Külön fejezeteket szentel Süttör és Eszterháza történelmének, Süttör első írásos emlékét őrző oklevéltől (1289) egészen az elmúlt évben Díszpolgári- és Pro Urbe kitüntetéssel jutalmazottak névsoráig.

(Süttör a középkorban, Süttör és Eszterháza 1526 és 1950-ig, Eszterháza települése, épületei és kertjei a XVIII. században, a Süttöri Ács és Kőműves Céh, Iskola és egyháztörténet, Zenetörténet, az egykori Süttöri Róm. Kat. Dalárda és Haydn kórus,- tagjaik névsorával és korabeli fotókkal illusztrálva…)

MEGVÁSÁROLHATÓ

Ára: 3.000,- Ft/db

 

A Megyei Szakfőorvos értesíti a T. - 14 éven felüli - lakosságot, hogy az esedékes tüdőszűrő vizsgálaton jelenjenek meg.

A szűrővizsgálatok helye és időpontja:

A személyi igazolványt, a biztosítási kártyát (TAJ-szám) és az előző évi igazolást - ha kapott - hozza magával. Kérésére a szűrés megtörténtéről a szűrés helyén igazolást adnak. Ha a lakóhelyétől távol tartózkodik, a legközelebbi szűrőállomáson jelentkezzen, s a szűrővizsgálat eredményét küldje el a Megyei Szakfőorvos címére.

2006. június 23. (08-16 óra): Vas hulladék lomtalanítás

A Szijártó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2006. év II. negyedévi vashulladék gyűjtése.

2006. június 29. (17.00 óra): Rendkívüli Képviselő Testületi ülés

NAPKÖZIS TÁBOR

Kedves gyermekek !

Idén is megrendezzük a nagysikerű nyári napközis tábort, amelyre mindenkit szeretettel hívunk !

Időpontjai:

Helye: a süttöri tornaterem.

Tervezett programjaink:

A helyi programokon étkezési lehetőség van.

A táborra az első napon (2006. június 26-án) lehet jelentkezni, reggel 8 órától a helyszínen !

Szeretettel várunk benneteket !

a fertődi gyermekjóléti szolgálat és családsegítő szolgálat családgondozói

Kedves gyermekek !

Örömmel értesítünk benneteket, hogy a nyári napközis tábor befejezésével nem ér véget a tartalmas szórakozás, s nem szükségszerű, hogy a jó társaság szétszóródjon.

Kölyök klub néven folytatódik a móka. Július 10-től minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 08-12 óráig várunk minden kedves beszélgetni-, játszani vágyót a Gyermekjóléti Szolgálat várótermében.

Programok:

Programjaink minden gyermek számára ingyenesen látogathatók!

Mindenkit szeretettel várunk ! Családgondozók

Kedves érdeklődők !

Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves érdeklődőt a Családsegítő Szolgálat által szervezett, a rendőrség D.A.D.A. programjában tapasztalt munkatársa által tartandó, drogprevenciós előadásra.

Szeretettel várunk minden téma iránt érdeklődőt ! Családgondozók

2006. augusztus 9. (17.00 óra): Rendkívüli Képviselő Testületi ülés

Kedves gyerekek !

A Fertő-táj Világörökség Egyesület és a fertődi Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szeretettel várnak titeket 2006. szeptember 2-án reggel 8 órától Fertőszéplakon a Világörökség irodájába (Fertőszéplak, Nagy Lajos út 43.) kézműves játszóházra.

A belépés ingyenes. Bővebb információ: (36) 99/537-140.

2006. szeptember 18. (17.00 óra): Rendkívüli Képviselő Testületi ülés

Tájékoztatás !

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Fertőd város területén

Eszterházán a Fő út 2. szám alatt (Czillinger ház udvara)

Süttörön a Béke utcában (varrodánál)

veszettség elleni eboltás lesz.

A védőoltás ára: 1.700 Ft + a féregtelenítés költsége.

A 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet előírja az egyidejüleg végzett széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelést, amely 10 kg -ként 100 Ft -ba kerül.

Minden 3 hónapnál idősebb eb oltása kötelező !

A tulajdonos kérésére és költségére az állat tartási helyén vagy állatorvosi rendelőben is elvégezhető a veszettség elleni védőoltás, melynek ára 2.200 Ft + a féregtelenítés költsége. Azok az eb tulajdonosok, akik a védőoltás elvégeztetéséről maguk gondoskodnak, az oltási bizonyítványt legkésőbb 2006. október 15 -ig kötelesek bemutatni a Polgármesteri Hivatalban !

Tájékoztatás !

Városunk nyugdíjasainak kívánságára ebben az esztendőben korábban, a rossz időjárás beállta előtt,

2006. szeptember 20-án (szerdán) délután 16.00 órai kezdettel tartjuk hagyományos

városi nyugdíjas találkozónkat,

amelyre tisztelettel és szeretettel meghívjuk és várjuk családjuk nyugdíjas tagjait (tagját).

A süttöri városrészen lakókat a Fertődi Általános Iskola autóbusza szállítja a helyszínre és vissza. Az autóbusz a süttöri templomtól 15.30 órakor indul és mindkét megállónál felszállhatnak rá. Kérjük, hogy az előző évekhez hasonlóan részvételi szándékukat előzetesen jelezni szíveskedjenek 2006. szeptember 20-án 12.00 óráig, a Polgármesteri Hivatal portáján, személyesen vagy telefonon a 99/537-013, 99/537-014, 99/537-043, 99/537-044 -as telefonszámok bármelyikén.

Bízunk abban, hogy elfogadják (elfogadja) meghívásunkat és személyesen is köszönthetjük Önöket (Önt) rendezvényünkön.

Tisztelettel: Fertőd Város Önkormányzata

 

Felhívás veszettség elleni védekezésről !

Értesítjük Fertõd Város lakosságát, hogy dr. Kertész Zoltán kerületi főállatorvos közigazgatási területünkön 2006. október 1 -től 2006. október 21 -ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat ideje alatt a kutyákat megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a település teljes közigazgatási területén tilos a legeltetés.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és maradéktalan betartását.

Tulok Viktor aljegyző

 

Tájékoztatás !

A Fertőd-SC.Sopron utánpótlás nevelő központ tájékoztatja Önöket, hogy az edzések keddi napokon 16.15 órakor kezdődnek.

Helyszín (az időjárás függvényében): a Fertődi sportpálya.

Meghívó

A Soproni Körzeti Földhivatal tájékoztatja az érintetteket, hogy 2006. október 3-án 09.00 órakor a Fertődi Önkormányzat Kistanács termében egyeztető tárgyalást tart a Baross telep helyszíni állapota és térképi ábrázolásuk összhangjának megteremtése ügyében. Az érintett földrészletek hrsz-a: 125/18, 125/20, 125/38, 125/39, 125/40, 125/41.

Tájékoztatás !

Értesítjük a T. lakosságot, hogy 2006. október 10 -én 14.00-19.00 óra között önkéntes véradásra kerül sor. A véradás helyszíne: a süttöri Általános Iskola.

 

Tájékoztatás !

Értesítjük az érintetteket, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (2007)

felsőoktatási hallgatók számára a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan

benyújtási határideje: 2006. november 2.

Ismét megjelent (-ek) az eszterházai temetőben a virágtolvaj (-ok).
A tolvaj akkurátusan végigjárja a sírokat és a frissen ültetett virágokat (árvácskák, törperózsa tövek stb.) kihúzva a földből, frissen öntözött vizes talajból, táskába, szatyorba rejtve távozik a temetőből. Keze nyomát nem csak a szélső sorok, de a temető középső részén elhelyezkedő sírok is "magukon viselik"... Legutóbb szeptember 30. (este) - október 1. (dél) közötti időben "gyűjtötte be" a fehér árvácskákat. Viselkedése női elkövetőre enged következtetni.

Felhívás Fotópályázatra!

"... mindenütt a fenség pompája a természet szelíd mosolya, öröm és elragadtatás!"

herceg Esterházy Miklós

A fertődi Esterházy kastély nyílt fotópályázatot hirdet amatőr fotósok számára a következő témában:

"A fertődi Esterházy-kastély és a természet"

Ha megihlette a francia kert nyírott tiszafáinak szabályos rendje, vagy az őszi ködbe vesző barokkos vadgesztenye fasor, vagy csak úgy gondolja, hogy a parkot és a kastélyt csak Ön láthatta meg úgy...

Akkor küldje el hagyományos, vagy digitális módon készített fotóit (max. 3 db) 21x30 cm méretű papírkép formátumban 2006. november 20-ig az Esterházy-kastély címére (H-9431 Fertőd. Joseph Haydn út 2.)

A zsüri által legjobbnak ítélt alkotásokat díjazzuk a Miklós napi ünnepségek keretében. A zsűri tagjai: Esterházy Antal, Bak Jolán, Pintér Attila restaurátor, Gosztonyi Miklós újságíró.

A kiállítás 2006. december 9-én 17 órakor nyílik és csak ezen a napon tekinthető meg.

A legkiemelkedőbb alkotásokat külön jutalmazzuk:

I. díj: Egy hetes üdülés Majkon, 2 fő részére

II. díj: Fotónyomtató (a Fertődért Egyesület felajánlása)

III. díj: Hangversenybérlet

Különdíj: Kodak fényképezőgép (a Fertődért Egyesület felajánlása)

Információ: Zatykó Zsuzsa Tel.: (36)-99/537-640 e-Mail: muzeum&mag.hu www.haydneum.hu

 

2006. október 12. (17.00 óra): Képviselő Testület Alakuló Ülése

Tájékoztatás !

A fertőszentmiklósi Rekultív Kft. értesíti Fertőd város lakóit, hogy az ünnepre való tekintettel a szemétszállítás időpontja 2006. október 23 -ról október 21 -re változik.

2006. október 21-22. (08-17óra): Vas hulladék lomtalanítás

A Szijártó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2006. év IV. negyedévi vashulladék gyűjtése.

Közlemény !

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakókat, hogy 2006. október 26-án 12.00-14.00 óra között áramszünet lesz az alábbi utcákban:

  • Baross telep
  • Madách sétány
  • Arany János utca
  • Kertész köz
  • Sarródi utca
  • Fő út (1-9 ill. 2-16 számig)
  • Vasút sor (1-16 számig)

Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. figyelmezteti a fogyasztókat, hogy saját áramforrás (aggregátor) a hálózaton dolgozókra veszélyes lehet, ezért azt csak az Áramszolgáltatóval kötött írásbeli megállapodás után szabad üzemeltetni.

Kedves gyermekek !

A Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Szolgálat és a Fertődi Városi Könyvtár ŐSZI JÁTSZÓHÁZAT szervez 2006. október 31 -én 09.00-11.30 óra között a Városi Könyvtárban.

Amiket készíthettek:

Szeretettel várunk benneteket !

A szervezők

 

2006. november 14. (13.00 óra): A Képviselő Testület Szociális Bizottságának Ülése

2006. november 14. (17.30 óra): A Képviselő Testület Pénzügyi Bizottságának Ülése

2006. november 16. (17.00 óra): A Képviselő Testület Ülése

 

Fertőd Város Önkormányzata értesíti a T. lakosságot, hogy a KÉTÜSZ Kft. Kéményseprési és ellenőrzési munkáit az alábbi területen és időpontban végzi:

Tájékoztatás !

2006. november 19-én 00.00 órától a "Juventus Rádió" műsorát sugározza a 2006. május 17-én üzembehelyezett kapuvári rádióállomás. Ezzel egyidőben a "Rábaköz Rádió" műsora megszűnt.

A műsor összetétele: hétköznap napi 18 óra központi-, 6 óra helyi Juventus Rádió műsor, vasárnap 20 óra a központi-, 4 óra a helyi műsor időtartama.

Tájékoztatás !

2006. november 28-án elindult a korábban megüresedett 94,10 MHz-es soproni rádiófrekvencián a "Nap Rádió Sopron" műsora.

Mint ismeretes a frekvenciát korábban három rádió (Ikva Rádió, Panoráma Rádió, Rádió Sopron) használta osztott műsoridőben, majd a Sopron Rádió, napi 24 órában, egészen 2006. szeptember közepéig, amikor is az ORTT megvonta a rádió frekvenciahasználati jogát.

Tájékoztatás !

Újabb magyar nyelvű TV műsorral bővül a T-Kábel Magyarország Kft. Fertőd térségi KTV hálózata. 2007. január 1 -től a gasztronómiával foglalkozó "Paprika TV" műsora is bekerül a választékba.

Meghívó

A Fertődi Fiatalok Egyesülete önálló standdal képviselteti magát a Fertődi Általános Iskola tornatermében, a 2006. december 14 - december 17-ig megrendezendő Adventi Vásáron.

Standunknál szeretettel várunk minden érdeklődőt, programokkal mindenekelőtt a fiatalabb korosztály számára készülünk.

Programjaink:

Jelentkezés:

A kvízjátékra való jelentkezésre (2 fős csapatok) és a rajzok beadására csütörtökön és pénteken, 14.00-18.00 óráig van lehetőség az egyesület standjánál.

Fertődi Fiatalok Egyesülete

 

2006. december 18. (17.00 óra): Közmeghallgatás, majd a Képviselő Testület Ülése

 

A fertőszentmiklósi Rekultív Kft. értesíti Fertőd város lakóit, hogy az ünnepekre való tekintettel a szemétszállítás időpontja

2006. december 25-ről december 23-ra, valamint

2007. január 1-ről 2006. december 30-ra változik.

Kérjük a szeméttároló edényeket előző este kitenni, mivel a hajnali órákban szállítjuk el a szemetet.

 

 

Rendszeres programok a fogyatékkal élő gyermekek számára :

A "Fénysugár Alapítvány" rendszeres programjai:

 

A "Fénysugár Alapítvány" programjai:

Kedves Szülők !

Örömmel értesítjük Önöket/Titeket, hogy a Fénysugár Alapítvány Szülöklubbja 2006. szeptember 15-én 18.00 órakor megnyitja kapuit.

Reméljük, hogy a klub által a karácsonyi vásárra szánt, saját kézzel készített remekművek mindenkinek elnyerik a tetszését, és nagy sikere lesz a vásáron. Bízva abban, hogy a közösen és örömmel végzett munka közelebb hozza egymáshoz szülőket, szeretnénk, ha minél többen jönnének el, és lelkesedésükkel pozitívan hatnának a többiekre.

A szülőklub időpontja: kéthetente pénteken 18.00 órától

A Szülőklub helye: Családsegítő Szolgálat (Fertőd, Fő út 13.)

 

A "Fénysugár Alapítvány" programjai

A "Fénysugár Alapítvány" Honlapja

További információk a "Fénysugár Alapítvány" -ról

A Családsegítő Szolgálat programjai

 

 


Frissítve: 2006.12.15.

Copyright © Kocsis Ferenc, 2006.