2008.

RÖVIDHÍREK:

A Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató rendszeres programjai:

 

A Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató programjai:

 

Tájékoztatás !

2008. január 1-én hatályba lépett a Kormány 281/2007. (X.25.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (IX.24.) Korm. rendelet módosításáról.
A rendelet megalkotásával sokak számára jelentős lépést tett Magyarország az EU jogharmonizáció felé. Mint az ismeretes, a nyugat-európai országokban a fogyatékossággal élők és egy fő kísérőjük ingyen látogathatják az állami múzeumokat, gyógy- és strandfürdőket, a fizető parkolókat időkorlátozás nélkül vehetik igénybe. Magyarország ezen EU-s jogok bevezetésére haladékot kapott. Ennek is köszönhető a fentebb hivatkozott Kormányrendelet 2007.október 25-én történt kihirdetése (Magyar Közlöny).

Idézet a kormányrendeletből:
"2.§ (1) Díjtalanul látogathatják a múzeális intézményeket az alábbi személyek:
a.) a kiskorúak 6. életévük betöltéséig;
b.) a fogyatékossággal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb egy fő);
c.) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők;
d.) a nemzetközi szerződések alapján erre feljogosítottak.

(3) Díjtalan továbbá a belépés:
a.) minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján a 26 év alatti személyek, továbbá a 18 év alatti személyeket kísérő, legfeljebb két közeli hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pont] számára;
b.) valamennyi látogató számára a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.).

Tájékoztatás !

2008. január 8. (07-09 óra): Vas hulladék lomtalanítás

A feleslegessé vált mindennemű vashulladék, lemezhulladék, mosógép, mosogatógép, továbbá akkumulátor- és háztartási hűtők-, hűtőládák (veszélyes hulladék), roncsautók ingyenes elszállítását vállaljuk. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot a lakótelek bejárati hídjára rakják ki, ill. fent felsorolt hulladéktípusokon kívül más hulladékot ne rakjanak ki.

Horváth Ferenc (Mobil: 30/6026-031)

 

A Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató családgondozói értesítik a lakosságot, hogy az általuk működtetett adományraktár (Fertőd, Bartók Béla utca 1.) nyitvatartása 2008. január 15 -től a következő képpen alakul:

Kedd: 08.00-09.00 óra
Csütörtök: 15.00-16.00 óra

 

Értesítés !

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy építés-hatóságunkon - továbbképzés miatt - 2008. január 23-án, szerdán az ügyfélfogadás elmarad. Hiánypótlási dokumentumok leadására e napon is mód van.

Megértésüket köszönjük.

Tulok Viktor aljegyző

 

Tájékoztatás !

2008. február 5. (17.00 óra): A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának Ülése

2008. február 13. (17.00 óra): Képviselő-testületi ülés

Tájékoztatás !

Lakossági Fórumok - Tervezői munkacsoport ülések:
lakossági fórumokkal egybekötött munkacsoport egyeztetések

Bővebb információ itt.

Felhívás !

2008. február 19. (14.00-19.00 óra): Véradás

Értesítés !

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fertődi Okmányirodán 2008. március 10 -én az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük.

dr.Füzi Norbert
jegyző

Tájékoztatás !

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja az 1848-49 -es forradalom és szabadságharc, valamint Gróf Széchenyi István szombathelyi érettségijének 201. évfordulója tiszteletére 48 órás irodalmi felolvasó körutat szervez. Szombathelyről indulva Bécs, Sopron, Fertőrákos, Nagycenk, Kőszeg és Fertőd is egy-egy állomásuk lesz. Városunk képviselő-testülete is támogatja ezt a magyarságtudatot, a múlt tiszteletét, az irodalom népszerűsítését erősítő rendezvényt.
Kérjük városunk apraját-nagyját, hogy 2008. március 14 -én (péntek) délután kb. 14 és 17 óra között kapcsolódjanak be minél többen a folyamatos felolvasásba a Muzsikaház udvarán, majd átsétálva a parkon át az Esterházy kastélyba (rossz idő esetén a Városi Könyvtárban lesz).
A felolvasó egyetemisták és az őket kísérő tanárok nagyrészt kortárs irodalmi művekből olvasnak fel. A helyiektől pedig azt kérik, hogy Széchenyiről vagy tőle származó írásokból ill. bármely kedvenc regényükből, verseskötetükből, mesekönyvükből idézzenek szép gondolatokat.
Jelentkezésüket a felolvasandó mű megjelölésével és további információkkal együtt Garab Gáborné és Kissné Horváth-Dori Katalin a süttöri iskolában vagy a 99/371-282 -es telefonon, Fülöpné Somin Edit pedig a fertődi Városi Könyvtárban várja legkésőbb 2008. március 12 -ig.
Ünnepeljünk együtt! Mindenkit szeretettel hívunk, találkozzunk a Muzsikaházban!

Tisztelettel: Fertőd Város Képviselő-testülete

 

A Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató értesíti a lakosságot, hogy 2008. március 19 -én 08.00-16.00 óra között adománygyűjtő akciót szervez.

A fent jelzett időpont alatt otthonából elszállítjuk régi, feleslegessé vált, de még használható, jó minőségű bútorait, ruháit és egyéb használati tárgyait.
Amennyiben szándékában áll élni ezzel a lehetőséggel, kérjük még a gyűjtés előtt jelentkezzen a következő telefonszámon: 99/537-013 vagy 99/537-044, 20. melllék.

Családgondozók

 

2008. március 19. (17.00 óra): Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Tájékoztatás !

A fertőszentmiklósi Rekultív Kft. értesíti Fertőd város lakóit, hogy az ünnepekre való tekintettel a szemétszállítás időpontja 2008. március 24 -ről március 22 -re változik.

Tájékoztatás !

Városfejlesztési Fórum

Tisztelt Fertődi Polgárok !

A város Képviselő-testülete - élve a megnyíló európai úniós és nemzeti pályázati források igénybevételének lehetőségével-, hosszútávú fejlesztési stratégiát dolgozott ki, amelynek megvalósítása lépésenként történhet.
Terveink, elképzeléseink szervesen kapcsolódnak az Esterházy kastély kormányprogram szintű felújításához, hasznosításához.
Már több fórumon, munkacsoport értekezleten kikértük polgáraink véleményét elképzeléseinkről, valamint bevontuk az érdeklődőket a tervezés folyamatába.
A most megrendezésre kerülő Városfejlesztési Fórum célja az elkészült tervek, elképzelések széles körben történő megismertetése és a véglegesítés előtt esetlegesen szükséges módosítások elvégzése.
Fertőd Város Képviselő-testületének nevében kérem Önöket, hogy vegyenek részt a Városfejlesztési Fórumunkon és véleményükkel, elképzeléseikkel segítsék rövid- és hosszútávú terveink véglegesítését.

A Képviselő-testület nevében Tisztelettel: Fülöp Géza polgármester

Felhívás !

Fertõd Város Önkormányzata és a Rekultív Környezetvédelmi Hulladékhasznosító Kft. 2008. évben április 7 - 30. között rendezi meg lomtalanítási akcióját.

2008. április 7-9:

2008. április 9-11:

2008. április 11-14:

2008. április 14-16:

2008. április 16-18:

2008. április 18-21:

2008. április 21 - 23:

2008. április 23 - 25:

2008. április 25 - 28:

2008. április 28 - 30:

A turnusok váltása a délelõtti órákban történik. A hulladék csak a konténerekbe helyezhetõ el ! A konténerekbe veszélyes hulladékot, így pl. akkumulátort, gumiabroncsot hûtõszekrényt, fáradt olajat) elhelyezni szigorúan tilos ! Kérjük Önöket a hirdetményben foglaltak betartására, mivel segítségük a város tisztasága érdekében nélkülözhetetlen.

Felhívás !

A Fertõdi Napközi Otthonos Óvoda értesíti az érintetteket, hogy az Óvodai beiratás 2008. április 14-18. (08.00-16.00 óra) között lesz a fertődi óvodában (9431 Fertőd, Madách sétány 2.).

Az óvoda várja a 2008/2009. tanévben a harmadik életévüket betöltött gyermekek és szüleinek a jelentkezését. Az újonnan érkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A németnyelvű nemzetiségi csoport és fejlesztő csoportok kolátozott számban tudnak fogadni gyermekeket. A családias, vegyes életkorú csoportokban a gyermekek differenciált foglalkoztatása, tehetség-gondozása, egyéni fejlesztése a művészetek eszközeivel történik.
A beiratkozáshoz kérjük gyermekét, továbbá a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a beirató szülő személyi igazolványát hozza magával.

Tájékoztatás !

Sopron-Fertőd Kistérség Közigazgatási Jótékonysági Bálja - Lövő, 2008. április 26.

Az első alkalommal megrendezett Közigazgatási Jótékonysági Bál célja a halmozottan sérültekkel foglalkozó "Fénysugár Alapítvány" munkájának támogatása.

Az idei évben első alkalommal kerül megrendezésre a Kistérségi Közigazgatási Bál, melynek hagyományát szeretnénk megalapozni. A Bál lehetőséget nyújt a Közigazgatásban dolgozók számára, arra hogy intézményüket, településüket képviselve segítsék a Kistérségünkben élő, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó "Fénysugár Alapítvány" munkáját. Ezen túl a bállal összetettebb elemekre szeretnénk felhívni a figyelmet, mint a foglalkoztatás lehetőségei - főként a hátrányos helyzetűek és sérültek esetében -, a környezetvédelem és az ezzel járó szemléletváltások és a fiatalok támogatása. Úgy gondoljuk bálunkon minden szegmensre kellő hangsúlyt fektetve járulhatunk hozzá ahhoz, hogy felejthetetlen estéjük legyen.
Belépő: 6.000 Ft, mely tartalmazza a vacsorát, az éjféli vacsorát és 2.000 Ft-os támogatást a Fénysugár Alapítvány számára.
Menü:

Éjféli Menü:

A belépő megvásárolható: Szolgáltató és Kulturális Központ (9461 Lövő, Fő út 32.), Havasi Júliánál (Tel.: 36/99/533-810) - elővételben vagy a helyszínen.
A Bál nyitótáncát a Gördülő tánccsoport mutatja be - a csoport kerekesszékben mutatja be palotás táncát és nyújt felejthetetlen programot.
A Bál előtt és a Bál alatt a Trash Design bécsi székhelyű vállalat kiállításával, tevékenységével és sajtótájékoztatóval szeret5nénk felhívni a figyelmet a hulladékok újrahasznosításának fontosságára. A sikeres osztrák cég jó példát mutat a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása és a hulladékok hasznosítása terén.
Zene: Az éjszaka fiatal tehetségek mutatják be produkciójukat ezzel is felhívva a figyelmet a frissen végzettek támogatásának szükségességére.
Tombola: Éjjel tombola-sorsolás, melyhez tombolatárgy felajánlásokat szívesen veszünk.

Hirdetés !

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala a Muzsikaházban található Helytörténeti és képzőművészeti kiállítás és Joseph Haydn Emlékszoba teremőri feladatainak ellátására állást hirdet.

A múzeum nyitvatartása: június - augusztus 23: hétfőtől péntekig 09-17 óráig.
A múzeum az előre bejelentkezett látogatókat a fenti időponttól eltérően is fogadja.

Bérezés: megegyezés szerint.

A szerződés megkötése egy-egy hónapra is lehetséges.

Az állás betöltésére elsősorban diákok, illetve nyugdíjasok jelentkezését várjuk.

Idegen nyelv ismerete előnyt jelenthet.

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon és e-Mail címen lehet:
Telefon: 99/537-013
e-Mail: zeneiskola@fertod.hu

Értesítés !

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Hivatalunkban - a május 2-i, pénteki pihenőnap bedolgozása miatt - 2008. április 26-án, szombaton 08.00-12.00 óráig ügyfélfogadást tartunk.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

dr. Füzi Norbert jegyző

Tájékoztatás !

2008. április 28. (17.00 óra): Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

 

Értesítés !

Az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. értesíti a város lakosságát, hogy 2008. május 8-án 08.30-15.00 óra között áramszünetet tart a következő helyeken:

Az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. értesíti a város lakosságát, hogy 2008. május 16-án 08.00-15.30 óra között áramszünetet tart Tőzeggyármajor településrész teljes területén.

Tájékoztatás !

Megalakult a Fertődi Lokálpatrióta Egyesület.

Tájékoztatás !

A fertőszentmiklósi Rekultív Kft. értesíti Fertőd város lakóit, hogy az ünnepekre való tekintettel a szemétszállítás időpontja 2008. május 12 -ről május 10 -re változik.

Értesítés !

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy építés-hatóságunkon - továbbképzés miatt - 2008. május 19-én, hétfőn az ügyfélfogadás elmarad. Hiánypótlások, dokumentumok ezen időben is leadhatók az Építési csoport 1. emeleti irodáján.

Megértésüket köszönjük.

Tulok Viktor aljegyző

Tájékoztatás !

2008. május 22. (17.00 óra): Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Meghívó !

Kedves Térségi lakosok, vállalkozók !
Sok szeretettel meghívjuk Önt a térségi információs napokra, amelyen a turisztikai és gazdaságfejlesztési pályázati kiírásokról szeretnénk Önt tájékoztatni.

Kérjük Önt, hogy rendezvényünkön vegyen részt, ezzel is segítve a térség fejlődését !
Üdvözlettel: Gaál István elnök (Ágfalva Község polgármestere), Horváth Tibor alelnök (Fertőszentmiklós Község polgármestere), Balics János alelnök (Lövő Község polgármestere)
Alpokalja-Ikva mente térség Leader akciócsoport.

Felhívás Fotópályázatra!

"Ennek a munkája, míg itt tétettetett,
Sok Kép-irott, Ácsot, s Köművest éltetett."

(Sarródi Dallos Márton: Eszterházai Várnak ... rövid leírása)

A fertődi Esterházy kastély és a Fertődért Egyesület nyílt fotópályázatot hirdet amatőr fotósok számára a következő címmel:

"Csodálatos kastély"

Feladat, a kastély épületének, szobrainak, kovácsoltvas díszeinek és apró részleteinek újszerű, egyedi nézőpontból történő bemutatása.

Pályázni 2008. június 28 -ig lehet (max. 3 db) 21x30 cm méretű papírképpel, melyet elektronikusan is kérünk eljuttatni e-mailen (eszterhaza@t-online.hu), vagy CD lemezen az Esterházy-kastély címére (H-9431 Fertőd. Joseph Haydn út 2.)

A zsüri által legjobbnak ítélt alkotásokat a Tízforrás Fesztivál keretében állítjuk ki.
A zsűri tagjai: Esterházy Antal, Bak Jolán, Filep István fotóművész.

A kiállítás 2008. július 13-án 18.30 órakor nyílik meg.

A legkiemelkedőbb alkotásokat külön jutalmazzuk:

I. díj: Egy hosszú hétvége a Füzérradványi Károlyi Kastélyban az MNG vendégeként

II. díj: Fotónyomtató (a Honline Informatika felajánlása)

III. díj: Az Esterházy-kastély ajándékcsomagja

Információ: Zatykó Zsuzsa Tel.: (36)-99/537-640

Hirdetmény !

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy Fertőd település teljes közigazgatási területén a lakóházak és egyéb létesítmények kötelező kéményseprési és ellenőrzési munkáit a KÉTÜSZ Kft. az alábbi időpontokban végzi:

2008. június 2 -től 2008. június 30 -ig.

Kérjük a lakosságot, hogy a jelzett időpontban szíveskedjenek lehetővé tenni a munkálatok elvégzését.

dr. Füzi Norbert jegyző

Felhívás !

2008. június 10. (14.00-19.00 óra): Véradás

Tájékoztatás !

Korzenszky Richárd tihanyi perjel "Fény és víz " című fotókiállítása megtekinthető a Muzsikaház kiállítótermében (Fertőd, Madách sétány 1.), 2008. június 16. - augusztus 22. között, hétfőtől péntekig, naponta 10.30-17.00 óra között.
(Előre bejelentkezett csoportokat más időpontban is tudunk fogadni ! Telefon: 99/537-013).

Kedves Gyermekek !

Idén is megrendezzük a nagy sikerű nyári napközis tábort, amelyre mindenkit szeretettel hívunk!

Időpontja:

Helyszíne: Az Általános Iskola alsó tagozatos épülete (Madách sétány 2.)

Tervezett programok:

Részvételi lehetőséget csak a 2008. június 17 -ig előre jelentkezőknek tudunk biztosítani !
Jelentkezni személyesen, telefonon (99/537-013), vagy e-mail -ben (gyjszfertod@freemail.hu , f.csaladsegito@freemail.hu ) lehet.
Szeretettel várunk Benneteket !

Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató munkatársai

Tájékoztatás !

Az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter 2008. évben Fertőszentmiklós nagyközséget jelölte (további hét település mellett) a várossá nyilvánításra. Az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter javaslata alapján a köztársasági elnök dönt a városi rangra emelésről, amelynek alapján nyolc nagyközség kaphat 2008. július 1-én városi rangot.

Dr. Sólyom László Köztársasági Elnök Úr 2008. június 26 -án elfogadta és Fertőszentmiklós nagyközségnek 2008. július 1 - hatállyal városi címet adományozott.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71/A. § -a alapján:
"A Köztisztviselők Napja július 1-je, amely a közigazgatási szerveknél munkaszüneti nap."
Fentiekből adódóan Hivatalunk 2008. július 1 -én zárva tart.

Szíves megértésüket köszönjük.
dr. Füzi Norbert, jegyző

2008. július 19-20. között kerül megrendezésre a "XII. Fertő-tó kör". Nyugat-Magyarország és Burgenland leghosszabb futóversenye (117 km) Fertődről indul és ide is érkezik. A futóverseny és kerékpártúra útvonala:

1.nap: Fertőd - Rust - Purbach (kb. 57 km)
2.nap: Purbach - Podersdorf - Fertőd (kb. 60 km)

Haydn szoborpályázat pályamunkáinak kiállítása (2008. július 22. - augusztus 24.)
A 2009 -es Haydn-emlékév tervezett Fertőd-eszterházai programjai keretében a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága a világhírű zeneszerzőt, Joseph Haydn -t, valamint a mecénást, Esterházy "Fényes" Miklóst megörökítő nyílt, országos szoborpályázatot írt ki ez év tavaszán. A két figurából álló szoborcsoport állításának indoka, hogy Fertőd-Eszterházán egy Haydn emléktáblán kívül nincs a zeneszerző és a herceg emlékét idéző köztéri mű (Haydn -nak csupán Budán áll egy mellszobra, a hercegnek viszont sehol sem). A hiányt is pótló alkotás fő mondanivalója, hogy megörökítse e két nagyformátumú személyiség kapcsolatát és a maguk területén végzett kimagasló teljesítményüket.
A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, mint megrendelő, nem konvencionális művészeti programmal hirdette meg a pályázatot. Két fő szempontja, a történetileg hiteles helyszín kiválasztása, illetve az emberközeli megformálás módja a következőkben foglalható össze:
Eszterházai időszaka alatt Joseph Haydn a kastély főépületétől nyugatra eső un. Muzsikaházban élt és a ma is meglévő - a kastély hátsó homlokzatához futó - fasoros sétányon járt át a kastélyba (E megmaradt útvonal tehát hiteles, személyéhez is köthető helyszín). A rezidencia és környezete kiépítésekor Esterházy Miklós pedig a leírások szerint a kastély déli homlokzatának erkélyére - amelyre a zenei eseményeknek is helyet adó díszterem nyílik - kilépve adta művének az Eszterháza nevet (Az erkély tehát szintén egy történetileg eredeti, a reprezentációnak megfelelő és a korabeli hierarchiát is jelző helyszín). Az előzőekből adódóan a megrendelői szándék szerint a herceg messziről felismerhető figurája a kastély hátsó homlokzatának erkélyén jelenne meg úgy, hogy vizuális kapcsolatban legyen a hátsó park homlokzat elé futó fasoros sétányról - a Muzsikaház felől és a nyugati kamarakertet záró ballusztrád előtt - érkező Haydn alakjával.
Elvárás volt, hogy az életképszerű, bronz figurák portréigényűek legyenek és korhű öltözékben jelenjenek meg.
A pályázat 2008. június 30 -i határidejére 9 pályamunka makettje és tervei érkeztek be. Bár hogy melyik legyen a díjnyertes és megvalósítandó mű, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága döntheti el, a döntés előtt szavazásra invitálja a közönséget is a számára leginkább tetsző műre.
A bronz szoborpár a tervek szerint 2009 nyarán kerül felállításra, összköltsége meghaladja a 25 millió forintot.

Szavazzon Ön is ! A Kiállítás megtekinthető az Esterházy-kastélyban, a kávézó melletti teremben, ingyenesen.

Tájékoztatás !

2008. július 30. (07-09 óra): Vas hulladék lomtalanítás

A feleslegessé vált mindennemű vashulladék, lemezhulladék, mosógép, mosogatógép, továbbá akkumulátor- és háztartási hűtők-, hűtőládák (veszélyes hulladék), roncsautók ingyenes elszállítását vállaljuk. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot a lakótelek bejárati hídjára rakják ki, ill. fent felsorolt hulladéktípusokon kívül más hulladékot ne rakjanak ki.

Horváth Ferenc (Mobil: 30/6026-031)

Értesítés !

Az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. értesíti a város lakosságát, hogy 2008. augusztus 5-én 08.30-15.00 óra között áramszünetet tart a következő helyeken:


A Gergely Air Légiszolgáltató és Export-Import Kft. értesíti a város lakosságát, hogy a légi kémiai szúnyog-gyérítési munkát Fertőd területén, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett "Aqua Reslin Super ULV" 0,6 l/ha dózisú szúnyogírtószerrel - meteorológiai körülmények függvényében -, a kora reggeli, vagy késő esti órákban tervezzük elvégezni.

Időpont: 2008. augusztus 8-9. (Pótnap: 2008. augusztus 10-11).

Időpont: 2008. augusztus 21-22. (Pótnap: 2008. augusztus 23-24).
 

                                                    Gergely Gábor, ügyvezető igazgató

Rövidhír !

2008. augusztus 14 -én megnyit a Spar Szupermarket Petőházán, a Spar út 1. szám alatt.

Hirdetmény !

Értesítem Fertőd Város lakosságát, hogy Kóbor Csaba falugazdász 2008. október 1 -ig nem tart félfogadást Fertődön.
A falugazdász Kapuváron a Polgármesteri Hivatalban lehet elérni az alábbi időpontokban:

Fertőd, 2008. augusztus 26.

dr. Füzi Norbert jegyző

Értesítés !

Értesítem a Joseph Haydn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóit és azok szüleit, hogy a Zeneiskola pótfelvételit, pótbeíratást 2008/2009. tanévre 2008. augusztus 26 -án, továbbá 2008. szeptember 1 -én délelőtt 08.00-12.00 óráig, illetve délután 14.00-18.00 óráig tartunk a kiselőképző, előképzősök számára, továbbá a még üres hangszeres helyekre, táncművészeti ág néptánc- és modern kortárstánc szakára.

2008. szeptember 4-én 14.00-16.00 órakor órabeosztás lesz.

Kérjük az időpontok pontos betartását, továbbá az órabeosztásra mindenki hozza magával az év végén kiosztott bizonyítványát (melyet a hangszeres tanároknak le kell adni), az általános iskolai órarendet. Az utazó diákok legyenek tájékozottak az autóbusz közlekedésről.

2008. szeptember 5 -én megkezdődik az órarend szerinti tanítás.

Bertha János igazgató

 

Az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. értesíti a város lakosságát, hogy 2008. augusztus 27-én 08.00-11.00 óra között áramszünetet tart a következő helyeken:

Saját áramforrást (aggregátor) a hálózaton alkalmazni tilos !

Tájékoztatás !

2008. augusztus 28. (17.00 óra): Képviselő-testületi ülés

Rövidhír !

2008. szeptember 11 -én megnyit a dm (Drogeriemarkt) Petőházán, a Spar út 1. szám alatt.

Tájékoztatás !

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Fertőd város területén

Eszterházán a Fő út 2. szám alatt (Czillinger ház udvara)

Süttörön a Béke út 4. szám alatt (varrodánál)

veszettség elleni eboltás lesz.

A védőoltás ára: 2.500 Ft + a féregtelenítés költsége, amely 10 kg -ként 100 Ft.

Minden 3 hónapnál idősebb eb oltása kötelező !

A tulajdonos kérésére és költségére az állat tartási helyén vagy állatorvosi rendelőben is elvégezhető a veszettség elleni védőoltás, melynek ára 3.000 Ft + a féregtelenítés költsége. Azok az eb tulajdonosok, akik a védőoltás elvégeztetéséről maguk gondoskodnak, az oltási bizonyítványt legkésőbb 2008. október 15 -ig kötelesek bemutatni a Polgármesteri Hivatalban !

Értesítés !

Az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. értesíti a város lakosságát, hogy 2008. szeptember 18-án 08.00-15.30 óra között áramszünetet tart a következő helyeken:

Saját áramforrást (aggregátor) a hálózaton alkalmazni tilos !

Tájékoztatás !

2008. szeptember 29. (17.00 óra): Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Fertőd Városi Könyvtár Őszi könyvtári hét 2008. rendezvénysorozata:

Programok:

Felhívás !

Felhívom Fertőd Város lakosságát, civil szervezeteit, az összes érintettet, hogy a Regioplan Kft. által készített Fertőd Településrendezési Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat módosítás (Msz.Rp.I.146-2) számú véglegesítés előtti dokumentációjára a véleményeket a mai naptól számított 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják.
A dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal épületében - földszinti folyosó - ügyfélfogadási időben.

Fertőd, 2008. október 2.

Fülöp Géza polgármester

Értesítés !

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Hivatalunkban 2008. október 18 -án (szombaton) 8.00-12.00 óráig ügyfélfogadást tartunk. 2008. október 24 -én (pénteken) a Hivatal zárva tart.

Megértésüket köszönjük.

dr. Füzi Norbert jegyző

 

Meghívó !

Tisztelt Fertődi Család!
Ha van az Önök családjában nyugdíjas (nyugdíjasok), tisztelettel meghívjuk 2008. november 6 -án 16.00 órai kezdettel a megrendezésre kerülő hagyományos nyugdíjas találkozónkra, amelyet ebben az évben egy helyszínen, a Fertődi Általános Iskola Tornacsarnokában (9431 Fertőd, Madách sétány 2.) tartunk.
Program: 

A fertődi iskola autóbusza

szállítja a résztvevőket a nyugdíjas találkozó helyszínére. Este a visszautazást is biztosítjuk.
Mivel a program vacsorával egybekötött kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen szíveskedjék jelezni legkésőbb 2008. november 5-ig a Fertődi Polgármesteri Hivatal portájára telefonon a 99/537-013-as telefonszámon, vagy személyesen ill. írásban.
Várjuk jelentkezését és reméljük személyesen is köszönthetjük a találkozón ! Addig is jó egészséget kívánva szeretettel üdvözöljük.
Fertőd, 2008. október 22.
Kissné Horváth-Dori Katalin
Szociális Bizottság elnöke
Fülöp Géza
Fertőd Város polgármestere

Tájékoztatás !

2008. november 19. (07-09 óra): Vas hulladék lomtalanítás

A feleslegessé vált mindennemű vashulladék, lemezhulladék, mosógép, mosogatógép, továbbá akkumulátor- és háztartási hűtők-, hűtőládák (veszélyes hulladék), roncsautók ingyenes elszállítását vállaljuk. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot a lakótelek bejárati hídjára rakják ki, ill. fent felsorolt hulladéktípusokon kívül más hulladékot ne rakjanak ki.

Horváth Ferenc (Mobil: 30/6026-031)

Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy a Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató, valamint a Máltai Szeretetszolgálat ruhaosztást tart 2008. november 19-én 14.00-16.00 óra között az Adományraktárban (Süttör, garázs sor - a Máltai Idősek Otthonával szemben). A ruhák ingyen elvihetők !

Tájékoztatás !

2008. november 27. (17.00 óra): Képviselő-testületi ülés


ISTEN ÉS AZ EMBEREK SZOLGÁLÓJA VOLT”

EMLÉKEZÉS A 90 ÉVE SZÜLETETT MARIHÁZY BENNÓ BENCÉS ATYÁRA
Időpont: 2008. november 29. (16.00 óra)
Program:

Bennó atya életét bemutató könyv a megemlékezést követően korlátozott számban kapható.
A könyvnek nincs ára, az érte nyújtott adományokat a kiadó Esterházy Pál Alapítvány támogatására fordítjuk.

A megemlékezésen közreműködnek a J. Haydn Zeneiskola tanulói és tanárai.

F.k.: Bertha János, Esterházy Pál Alapítvány

Értesítés !

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Fertőd Város Polgármesteri Hivatalában, továbbá a Fertődi Okmányirodán 2008. december 1 -én az ügyfélfogadás (rendkívüli áramszünet miatt) szünetel.
Megértésüket köszönjük.

dr.Füzi Norbert
jegyző

 

Hirdetmény !

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy Fertőd (Eszterháza-Süttör) település közigazgatási területén a lakóházak és egyéb létesítmények kötelező kéményseprési- és ellenőrzési munkáit a KÉTÜSZ Kft. az alábbi időpontokban végzi:

2008. december 5. - 2008. december 20.

Kérjük a lakosságot, hogy a jelzett időpontban szíveskedjenek lehetővé tenni a munkálatok elvégzését.

dr.Füzi Norbert
jegyző

Tájékoztatás !

2008. december 10. (15.00 óra): A Képviselő-testület Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottságának Ülése

 

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. megkezdte a helyszíni ellenőrzéseket azon gázfogyasztóknál (háztartásokban), ahol az utóbbi időben (évben) drasztikusan lecsökkent a gázfelhasználás. Az ellenőrzés kiterjed a vezetékek és a mérőóra épségére, továbbá kiváncsiak arra is, hogy a lakóépület fűtését hogyan oldja meg a tulajdonos... Nem terjed ki azonban az ellenőrzés a gáz éppen aktuális fűtőértékére, sajnos...

 

Az istentiszteletek hagyományos rendje Fertőd város területén december 24 -én, Szenteste:

 

Hirdetmény !

Értesítem a lakosságot, hogy Fertődön a falugazdász félfogadása 2008. december 15-től 2008. január 1-ig szünetel, helyette Kapuváron a Polgármesteri Hivatalban a következőképpen alakul:
- 2008. december 15-23: munkanapokon 8.00 órától 13.00 óráig.
- 2008. december 29-31: munkanapokon 8.00 órától 11.00 óráig.

Fertőd, 2008. december 15.

dr. Füzi Norbert
jegyző

Tájékoztatás !

2008. december 23.: Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

 

TÁJÉKOZTATÁS a karácsonyi-újévi ügyfélfogadási rendről

Tisztelt Ügyfeleink!

Hivatalunkban az év végi ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:

December 19. (péntek) 08.00 – 17.00 óráig
December 20. (szombat) 08.00 – 12.00 óráig
December 24-26. (szerda-péntek) MUNKASZÜNETI NAP
December 30. (kedd) 08.00-17.00 óráig
December 31. (szerda) NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS !
Január 1-2. (csütörtök-péntek) MUNKASZÜNETI NAP
Január 10. (szombat) 08.00 – 12.00 óráig

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

F e r t ő d, 2008. december 8.

dr. Füzi Norbert
jegyző

 

Hírek !

Fiók megnyitását tervezi a Duna Takarékszövetkezet (Győr) Fertődön, továbbá a K&H Bank Fertőszentmiklóson, 2008 őszén.

 

A "Fénysugár Alapítvány" rendszeres programjai:

 

A "Fénysugár Alapítvány" programjai:

 

"Fénysugár Alapítvány" programelőzetes:

 

A "Fénysugár Alapítvány" programjai

A "Fénysugár Alapítvány" Honlapja

További információk a "Fénysugár Alapítvány" -ról

A Családsegítõ Szolgálat programjai

 


Frissítve: 2008.12.21.

Copyright © Kocsis Ferenc, 2008.