2002.


2002. január 25.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 14.00 óra

2002. február 13.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2002. február 19.: Képviselő Testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
1.np.: A Képviselő Testület egyhangulag, változtatás nélkül elfogadta (a
    Pénzügyi Bizottság által előzetesen megtárgyalt) Fertőd Város
    Önkormányzatának 2002. évi költségvetését.
2.np.: A Képviselő Testület döntött a 2002. évi szilárd hulladékszállítási
    díjakról.
	 - Rövid áttekintés a megelőző évek szilárd hulladékszállítási díja
	  alakulásáról (éves bontásban, 110 literes kukaedény esetén,
      bruttó Ft-ban):
      (Egész évre - jan/dec. - vetített adatok):
		1994: 2.323 Ft/lakás/év	27 % -os áremelés után:
		1995: 2.956 Ft/lakás/év	27 % -os áremelés után:
		1996: 3.764 Ft/lakás/év	13 % -os áremelés után:
		1997: 4.244 Ft/lakás/év	15,3 % -os áremelés után:
		1998: 4.894 Ft/lakás/év	12 % -os áremelés után:
		1999: 5.484 Ft/lakás/év    13,1 % -os áremelés után:
        2000: 6.204 Ft/lakás/év	15,6 % -os áremelés után:
        2001: 7.172 Ft/lakás/év	10,5 % -os áremelés után:
        2002: 7.926 Ft/lakás/év
	  A Rekultív Kft. által írásban dokumentált árkalkulációt (a
	  242/2000. /XII.23./ Kormányrendelet előírásának megfelelően) szám-
	  szakilag helyesnek, a díjjavaslatot reálisnak értékelte Fertőd Város
	  Jegyzője, azt elfogadásra javasolta.
	  Az egyszeri ürítés díjai a kukaedények térfogatának függvényében:
	  -  60 literes kukaedény ürítési díja:   88 Ft/ürítés (bruttó)
	  -  80 literes kukaedény ürítési díja:  116 Ft/ürítés (bruttó)
	  - 110 literes kukaedény ürítési díja:  160 Ft/ürítés (bruttó)
	  - 120 literes kukaedény ürítési díja:  174 Ft/ürítés (bruttó)
	  - 240 literes kukaedény ürítési díja:  348 Ft/ürítés (bruttó)
	  - 1100 literes kukaedény ürítési díja:  1803 Ft/ürítés (bruttó)
3.np.: A Képviselő Testület megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait:
	  1. számú szavazókör:
	   Tagok:  Mentes József		Fertőd, Liget utca 4.
			Boncz Sándor		Fertőd, Dózsa Gy. utca 36.
			Hadarits István		Fertőd, Sarródi út 2.
	   Póttagok: Bertha Jánosné		Fertőd, Vasút sor 1.
			Iliásné Fekete Györgyi	Fertőd, Vasút sor 7.
			Köő Tibor		Fertőd, Fő út 66.

	  2. számú szavazókör:
	   Tagok:  Orbán László		Fertőd, Petőfi S. utca 1.
			Kóródi Sándor		Fertőd, Széchenyi utca 18.
			Kömives János		Fertőd, Béke út 87.
	   Póttagok: Főző Gizella		Fertőd, Kossuth L. utca 2.
			Kalmár Árpád		Fertőd, Béke út 9.

	  3. számú szavazókör:
	   Tagok:  László József		Tőzeggyár, Árpád út 4.
			Cser Sándor		Tőzeggyár, Zrínyi utca 6.
			Zsugonits Ferenc	Tőzeggyár, Temető utca.
	   Póttagok: Németh Zoltán		Tőzeggyár, Árpád út 1.
			Hegedűs Erika		Tőzeggyár. 

4.np.: Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselő Testületet a fertődi (Hrsz. 057.)
	és fertőendrédi (Hrsz. 07/2.) - az Önkormányzat tulajdonában lévő - telekek
	liciten történt értékesítésének eredményéről.
5.np.: Varga Jenő képviselő tájékoztatta a Képviselő Testületet arról a lakossági
	kezdeményezésről, melynek kapcsán a Liszt Ferenc utca mögötti
	ingatlantulajdonosok levélben, aláírásukkal kezdeményezték a terület
	belterületbe vonását, azokon építési telkek kialakítását.
	A Képviselő Testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

Az ülést - teljes terjedelemben - a Tér Televízió élő közvetítésben sugározta.

2002. március 25.: Képviselő Testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra
Napirend:
1.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta a köztisztviselői
    teljesítmény-követelmény rendszer alapját képező célokat.
2.np.: A Képviselő Testület hozzájárult ahhoz, hogy a Város jegyzője
    (helyettesítés folytán) átmenetileg ellássa Sarród Önkormányzata jegyzői
    teendőit is.
    A "másodállás" -ból adódó feladatok nem korlátozhatják a Város
    jegyzői teendőinek teljes körű ellátását.

A (nyilvános) ülésről TV felvétel nem készült.

2002. április 16.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 14.30 óra

2002. május 30.: Képviselő Testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra
Napirend:
1/a.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta a Fertőd Város Önkormányzata
     2001. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást.
1/b.np.: A Képviselő Testület egyhangulag ugyancsak elfogadta a Fertőd Város
     Önkormányzata 2001. évi auditált egyszerüsített mérlegét (könyvvizsgálói
     jelentés).
2/a.np.: A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta a fogorvosi körzet határának
     módosítását (a környező települések időközben leváltak a körzetből).
2/b.np.: A Képviselő Testület - korábbi állásfoglalásával összhangban - egyhangulag
     jóváhagyta (határozatba foglalta) a volt szovjet lőszerraktár
     értékesítéséhez adott hozzájárulását.

Az ülést - teljes terjedelemben - a Fertőpart Televízió felvételről sugározta.

2002. június 24.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2002. június 27.: Képviselő Testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra
Napirend:
1.np.:  A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta a Fertőd Városi Könyvtár
 	 2001. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
2.np.:  Fülöp Géza polgármester tájékoztatta a Képviselő Testületet a Munkás utca
	 lakóinak közterület átnevezésére vonatkozó elképzeléseiről (a Munkás utca
	 esetleges átnevezése Babos József utcára).
3/a.np.: A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta a fejlesztési hitel felvételére
	 vonatkozó indítványt.
3/b.np.: A Képviselő Testület döntött az Önkormányzat fenntartásában lévő alapfokú
	 oktatási intézmények tanévkezdési rendjéről.
	 Ennek megfelelően a tanévkezdés időpontja: 2002. szeptember 2. (hétfő),
	 míg az utolsó tanítási nap: 2003. június 13. (péntek).
3/c.np.: A Képviselő Testület egyhangulag jóváhagyta a Soproni Rendőrkapitányság
	 támogatási kérelmét 3 fő rendőrségi státusz létrehozásához, vállalja a
	 gesztori feladatokat (az érintett települések vonatkozásában), biztosítja
	 a bérfedezetül a városra jutó forrást.
3/d.np.: A Képviselő Testület egyhangulag helyt adott Poósné Györe Anita fertődi
	 lakos beépítési kötelezettség meghosszabbítására (Fertőd, Vörösmarty Mihály
	 utca) vonatkozó kérelmének. Az előírt beépítési kötelezettség új
	 időpontja: 2004. július 1.

Az ülést - teljes terjedelemben - a Tér Televízió élő közvetítésben sugározta.

2002. július 9.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2002. augusztus 27.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

2002. augusztus 29.: Képviselő Testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
1.np.:  Varga Kálmán elnök (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) tájékoztatást tartott
       a magyarországi kastélyprogramról, a fertődi Esterházy kastéllyal, továbbá
       a keszthelyi- és gödöllői kastélyokkal kapcsolatos elképzelésekről.
2.np.:  A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta
	- Henye József (Tőzeggyár, Árpád utca 18.) megválasztását a Helyi Választási
	 Bizottság tagjai sorába, továbbá
	- Erdélyi György (Fertőd, Vasút sor 3.) megválasztását az 1. számú szavazókör
	 szavazatszámlálói bizottságába.
       Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjainak, póttagjainak névsora:
	- Bors Rezső       (Fertőd, Fő út 14.)
	- Kreiterné Kovács Jolán (Fertőd, Óvoda út 27/A.)
	- dr. Varga Gábor     (Fertőd, Vasút sor 19.)
	- Domonkos László     (Tőzeggyár, Zrínyi utca 53.)
	- Henye József      (Tőzeggyár, Árpád utca 18.)
3.a.np.: A Képviselő Testület felhatalmazta Fülöp Géza polgármestert, hogy a
     gyermekorvosi körzet kialakításához szükséges engedélyek beérkezése után
     pályázati felhívást tegyen közzé a gyermekorvosi álláshely betöltésére.
     A Képviselő Testület kisebb módosításokkal egyhangulag elfogadta a területi
     ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló
     rendeletet.
3.b.np.: A Képviselő Testület döntött a Váci Mihály utca meglévő útburkolatának
     aszfaltszőnyeggel történő felújításáról, csapadékvízelvezető, szikkasztó
     árkok létesítéséről, továbbá a Vasút sor meglévő, burkolt járdájának
     továbbépítéséről (Vasút sor 50. számú háztól) a Kelemente patakig.
     A Képviselő Testület a munkálatok elvégzésére beérkezett három ajánlat
     közül a Strabag Építő Kft. ajánlatát (4.274.000 Ft / Váci Mihály utca, és
     2.044.000 Ft / Vasút sor) fogadta el.
     A kivitelezés határideje: 2002. szeptember 20.
3.c.np.: Fertőd Város Képviselő Testülete döntött a tulajdonában lévő, fertődi 1174
     helyrajzi számú (2246 m2) építési telek 650 Ft/m2 egységáron történő
     értékesítéséről egy osztrák lakos (Wien) részére. A Tőzeggyár településrészen
     lévő építési telekre négy éven belüli beépítési kötelezettséget írt elő.
3.d.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta Fülöp Géza polgármesternek
     az Önkormányzat négyéves tevékenységének összegzéséről tartott beszámolóját.
     Felhatalmazta a polgármestert az előterjesztés mellékleteként elkészített
     tájékoztató sokszorosítására és minden fertődi lakásba történő eljuttatására.

Az ülést - teljes terjedelemben - a Tér Televízió élő közvetítésben sugározta.

2002. október 11.: Képviselő Testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
1.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta az Önkormányzat 2002. évi
    költségvetési rendeletének módosítását, továbbá a 2002. I. félévi
    gazdálkodásról szóló beszámolót.
2.np.: Fertőd Város Képviselő Testülete döntött a tulajdonában lévő, fertődi 1175
    helyrajzi számú (2058 m2) és az 1176 helyrajzi számú (2042 m2) építési telkek
    650 Ft/m2 egységáron történő értékesítéséről osztrák lakosok (Wien) részére.
    A Tőzeggyár településrészen lévő építési telkeken a vevő az építésügyi- és
    városrendezési előírásoknak megfelelő épületet kell, hogy építsen.
3.a.np.: A Képviselő Testület felhatalmazta Fertőd Város Polgármesterét, hogy mihelyt
    rendelkezésre áll a mintegy 1.980.000 Ft forrás, intézkedjen a Fertőd
    helytörténetét bemutató könyv kiadatása iránt (3.000 példány).
3.b.np.: A Képviselő Testület egyhangulag helyt adott Szabó József kanonok-plébános
    kérésének, miszerint a 2002. évi, október 22-re tervezett ünnepséget a római
    katolikus egyház szervezze, bonyolítsa.
4.np.: Polgármester Úr rövid áttekintést adott az Önkormányzat elmúlt négyévi
    tevékenységéről, értékelte a képviselői munkát.

Az ülést - teljes terjedelemben - a Tér Televízió élő közvetítésben sugározta.

2002. október 17.: Szociális Bizottság ülése
Polgármesteri Hivatal, 14.00 óra
2002. október 20.: Helyi önkormányzati választások  

Fertőd, 06.00-19.00 óra
Összegző statisztika a Képviselő Testület négyéves működéséről 
Képviselő Testületi ülések száma:               32. 
Pénzügyi Bizottsági ülések száma:               24. 
Szociális Bizottsági ülések száma:               26. 
Oktatási, kulturális és idegenforgalmi Bizottsági ülések száma: 4. 


2002. november 4.: Képviselő Testület alakuló ülése 
Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra

Napirend:
1.a.np.: A Választási Bizottság tájékoztatást adott a választás hivatalos eredményéről,
     a megbízólevelek átadásra kerültek mind a megválasztott polgármester, mind a
     képviselők részére.
1.b.np.: Ezt követően a Képviselő Testület, majd a Polgármester eskütételére került sor.
1.c.np.: Polgármester Úr ismertette programját.
1.d.np.: A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta a polgármester illetményének
     mértékére vonatkozó javaslatot (nem változott az előző évhez viszonyítva).
1.e.np.: Ezt követően ad hoch Szavazatszámláló Bizottság létrehozására került sor az
     alpolgármester megválasztásához.
     A Bizottság tagjai: dr. Iirinkov Dimiter Mihály
               Horváth Dori Zoltán
               Kissné Horváth Dori Katalin
1.f.np.: A Képviselő Testület 11 "igen" és egy "nem" szavazattal Takács Györgyöt
     választotta meg alpolgármesternek.
     Az alpolgármester eskütételét követően a Képviselő Testület döntött az
     alpolgármester illetményének mértékéről.
2.np.:  A Képviselő Testület egyhangulag elfogadta az SZMSZ módosításának
     elkészítésére vonatkozó javaslatot. Az SZMSZ módosítását a hatályos
     - 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
      kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
     - 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
      egyes kérdéseiről
     törvények tették szükségessé.
     A Képviselő Testület a 2000. évi XCVI. törvény 9 § (2) bek. alapján
     felhatalmazta a Pénzügyi Bizottságot az összeférhetetlenség megállapítására
     irányuló esetleges kezdeményezések kivizsgálására.
     A Képviselő Testület ugyancsak felhatalmazta a Pénzügyi Bizottságot a
     polgármester, a képviselők és családtagjaik vagyonnyilatkozatainak
     kezelésére, a törvényben előírt módon.
3.np.: A 11+1 fővel megalakult Képviselő Testület három bizottságot hozott létre:

- Pénzügyi Bizottság tagjai:
 Szántó László elnök
 Bertha János képviselő
 Bognár Zoltán képviselő
 Kocsis Ferenc szakértő
 Juronits Norbert szakértő

- Oktatási- és kulturális Bizottság tagjai:
 Varga Jenő elnök
 Bertha János képviselő
 Czifra Attila képviselő
 Payer Józsefné szakértő
 Molnárné Ötvös Erzsébet szakértő

- Szociális Bizottság tagjai:
 Kissné Horváth-Dori Katalin elnök
 Garab Gáborné Németh Andrea képviselő
 Horváth Dori Zoltán képviselő
 Bognár Gergely szakértő
 Mentes Józsefné szakértő

4.a.np.: A Képviselő Testület felkérte a polgármestert, hogy hat hónapon belül készítsen
       előterjesztést az SZMSZ módosítása vonatkozásában.
4.b.np.: A képviselők tiszteletdíjának megállapítása: a témában nem született döntés,
       a tiszteletdíj kérdéskörét a Képviselő Testület egy későbbi időpontban
       újratárgyalja.
4.c.np.: Tulok Viktor aljegyző tájékoztatást adott a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó
       törvényi szabályozásról.
4.d.np.: Polgármester Úr tájékoztatást adott egy Konzultatív testület felállítására
       vonatkozó elképzelésről. A témát a Képviselő Testület egy későbbi időpontban
       tárgyalja.

Az ülést - teljes terjedelemben - a Tér Televízió élő közvetítésben sugározta.

2002. november 26.: A Pénzügyi Bizottság alakuló ülése

Polgármesteri Hivatal, 13.00 óra

2002. november 26.: A Szociális Bizottság alakuló ülése
Polgármesteri Hivatal, 14.00 óra

2002. november 29.: Az Oktatási- és kulturális Bizottság alakuló ülése
Polgármesteri Hivatal, 11.30 óra

2002. december 9.: Pénzügyi Bizottság ülése
Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

2002. december 12.: Közmeghallgatás, majd a Képviselő Testület ülése

Polgármesteri Hivatal díszterme, 17.00 óra
Közmeghallgatás:

Képviselő Testület ülése: 
Napirend:
1.np.:  A 2003. évi ivóvíz- és csatornadíjak megállapítása.
2.a.np.: Fertőd Város szilárd hulladékszállítási rendeletének módosítása.
2.b.np.: A 2003. évi hulladékszállítási díj megállapítása.
3.n.p.: Az Önkormányzat 2003. évi költségvetési koncepciója.
4.np.:  Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének háromnegyedéves
     teljesítéséről.


Fertőd város zászlaja
Fertőd város zászlaja (Fotó: Kocsis F.)


Frissítve: 2002.12.30. Copyright © Kocsis Ferenc, 2002.