1998-1999.


1998. november 2.: Képviselő testület alakuló ülése

Polgármesteri Hivatal, 14.00 óra
A 11+1 fővel megalakult képviselő testület három bizottságot hozott létre:
- Pénzügyi Bizottság tagjai:
 Patonai Tamás elnök
 Kocsis Ferenc képviselő
 dr.Molnár Ferenc képviselő
 Koppányné Kiss Melinda szakértő
 Kóródi Sándor szakértő

- Oktatási, kulturális és idegenforgalmi Bizottság tagjai:
 Varga Jenő elnök
 Bertha János képviselő
 Varga László képviselő
 Fülöp Istvánné szakértő
 dr.Kovács Gyuláné szakértő

- Szociális Bizottság tagjai:
 Kissné Horváth-Dori Katalin elnök
 Henye József képviselő
 Kocsis Ferenc képviselő
 Horváthné Szilágyi Gabriella szakértő
 Mentes Józsefné szakértő

Alpolgármesterré Szántó László képviselőt választotta a képviselő testület.

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) 
1998. november 4-én 19.00 órától - felvételről - sugározta.

1998. november 11.: Programegyeztető munkaértekezlet

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

1998. november 12.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 14.00 óra

1998. december 1.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

1998. december 10.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
A képviselő testület az alábbi témákban döntött:
- Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában
 (Tanácsnoki tisztségek - egészségügyi,szociális és népjóléti, illetve
  idegenforgalmi - létrehozása),
- A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról (Az 1999. évi adó
 mértéke:
  kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások esetében: 1,6 %
  termelő tevékenységet folytató vállalkozások esetében:   1,3 %
  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén:     5000 Ft/nap
- A gépjármű adóról szóló helyi rendelet módosításáról (az 1999. évben érvényes
  mértékek: Helyi gépjárműadó: 800 Ft/100 kg/év
  Motorkerékpár, lakóautó, lakópótkocsi, sátras utánfutó adója: 3500 Ft/év
- Az 1999. évi víz- és csatornadíjakról:
  Vízszolgáltatás díja:               111,30 Ft/m3 + ÁFA
  Csatornaszolgáltatás díja (lakosság részére):    99,40 Ft/m3 + ÁFA
               (vállalkozások részére): 105,20 Ft/m3 + ÁFA
 Gazdálkodó szervezetek közműfejlesztési hozzájárulásának mértéke:
  Ivóvíz szolgáltatás:  80000 Ft/m3/nap + ÁFA
  Csatornaszolgáltatás: 105000 Ft/m3/nap + ÁFA

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

1998. december 21.: Közmeghallgatás

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

1999. január 18.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 14.00 óra

1999. február 1.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra

1999. február 18.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra
Napirend:
- Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 1.np.: Fertőd város Önkormányzata 1999. évi költségvetésének első olvasatban
     történő tárgyalása.
     (Egy kiemelés: az intézmények élelmezési kiadásai "a vállalkozóval
     történt egyeztetének megfelelően 18 %-al emekedtek.")
 2.np.: A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok felülvizsgálata:
	 - SZMSZ módosítás.
	 - A Településfenntartó Kft. átalakítása Kht -vá.
 3.np.: Szilárd hulladékszállítási díjak alakulása.
     - A korábbi években megkötött szerződés a szemétszállítási díj
	  mértéke vonatkozásában az alábbi kitételt rögzíti:
	  - Az előző évi díjat a KSH által megadott szolgáltatási inflációs
	   index -el növeli a vállalkozó (REKULTIV Kft. Fertőszentmiklós).
	 - Rövid áttekintés a megelőző évek szilárd hulladékszállítási díja
	  alakulásáról (éves bontásban, bruttó Ft-ban):
      (Egész évre - jan/dec. - vetített adatok):
		1994: 2.323 Ft/lakás/év	27 % -os áremelés után:
		1995: 2.956 Ft/lakás/év	27 % -os áremelés után:
		1996: 3.764 Ft/lakás/év	13 % -os áremelés után:
		1997: 4.244 Ft/lakás/év	15,3 % -os áremelés után:
		1998: 4.894 Ft/lakás/év	12 % -os áremelés után:
		1999: 5.484 Ft/lakás/év
	  Emlékeztetőül:
		A hulladék elszállítása heti egy alkalommal történik (a
		konténer biztosítása a lakosság feladata), továbbá évente
		egy alkalommal lomtalanítás.
 4.np.: A "Fertő-part TV" -vel történő megbízási szerződés jóváhagyása.
 5.np.: Egyebek:
	 - A fertődi Napköziotthonos Óvoda Nevelési Programja.
	 - A fertődi Zeneiskola Szervezeti és Működési Szabályzata.
	 - Tájékoztató az Eszterháza területén kialakításra kerülő gyalog-
	  átkelőhelyek ("zebrák") munkálatainak állásáról.
 
Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

1999. március 2.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

1999. március 11.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
 1.np.: Fertőd város Önkormányzata 1999. évi költségvetése.
     A költségvetést jóváhagyta a Képviselő Testület.
 2.np.: Fertőd város Képviselő testülete 1/1999. (II.19.) KR. rendeletének
	 módosítása.
	 (A módosítást technikai jellegű probléma miatt kellett elvégezni.)
 3.np.: Belső ellenőrzési program jóváhagyása.
 4.np.: Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek:
	 4.1. A 2/1999. (II.18.) számú Képviselőtestületi határozat visszavonása,
	   új határozat hozatala a "Fertő-part TV" megállapodással kapcsolat-
	   ban.
	 4.2. A Fertőd-Hegykő térségi tisztítómű generálkivitelezője
	   (Mestermérnök Kft.)elleni bírósági eljárás megindítása.
	 4.3. Fertőd város területén, a volt szovjet lakótelepen magánvállalko-
	   zásban épülő 56+14 lakás közműellátása.
	   (A Képviselő Testület a beruházás max. 500.000 Ft -al történő
	   támogatását hagyta jóvá).
	 4.4. Javaslat népi ülnök választására.
	   A Képviselő Testület Főző Gizella nyugalmazott mérlegképes 
	   könyvelőt jelölte népi ülnökké.
	 4.5. Javaslat a város külterületén, magánkézben lévő ingatlanok
	   (hrsz.: 0229/6 és 0229/8.) belterületbe vonásának támogatásáról,
	   ill. annak építési telkekre történő darabolásáról.
	   A Képviselő Testület a javaslatot elfogadta.
 5.np.: Egyebek:
	 - Beszámoló a Fertődi Esterházy Kastély Múzeum Kht. működésének 
	   elindultáról.
	 - Tájékoztató az Önkormányzat esetleges lakásvásárlási lehetőségéről.
	 - MTA Regionális Kutatási Központja által szervezett lakossági fórum.
	
Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

1999. március 22.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 14.00 óra

1999. április 13.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

1999. április 29.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
 1.np.: Építményadó bevezetése.
 2.np.: A Telekadóról szóló rendelet (13/1994. (XII.29.) KT.) hatályon kívül
     helyezése.
 3.np.: A tűzgyújtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
 4.np.: A közterületek használatáról szóló rendelet (19/1998. (XII.11.) KR.)
     módosítása.
 5.np.: A szociális rendelet (8/1995. (V.19.) KT.) módosítása.
     A nem alanyi jogon járó és kötelező jelleggel biztosítandó "Ápolási
     díj" (önkormányzati hatáskörű mérlegelés) törlése.
 6.np.: Fertőd Város Önkormányzatának 1998. évi zárszámadása elfogadásra
     került.
 7.np.: Az Önkormányzat 1998. évi auditált egyszerüsített mérlege elfogadásra
     került.
 8.np.: Alapító Okirat módosítások:
     - Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirata (módosításra került).
     - Fertődi Általános Iskola Alapító Okirata (módosításra került).
 9.np.: Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek:
	 9.1. Pályázat kiírása a Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői
       állásának betöltésére.
       (A vezetői megbízás kezdő időpontja: 1999. szeptember 1.)
	 9.2. A fertődi 241/16. hrsz. telek (Vörösmarty utca) osztrák
       állampolgárnak történő értékesítésére vonatkozó szerződés
       felbontása (vásárló indítványára), a vételár visszafizetése.
	 9.3. Területingatlan vásárlási ügyek megvitatása.
     9.4. Gázvezetékhálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos,
       előző évekre visszanyúló rendezetlen ügyek megtárgyalása.
 10.np.: Tájékoztatók, kérdések, bejelentések.

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

1999. május 6.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

1999. május 19.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
 1.np.: Fertőd Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének jóváhagyása.
 2.np.: A Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi
	 észrevétele miatt újratárgyalásra kellett hogy kerüljön a 
	 - Víz- és csatornadíjak megállapítása,
	 - Szilárd hulladékszállítás gyakorlata, díja.
	 A Képviselő Testület az előbbi témában - figyelembe véve a Sopron és
	 Környéke Víz- és Csatornamű Rt. jogásza álláspontját - határozatának
	 felülvizsgálatára kérte fel a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási
	 Hivatalt...
	 A Képviselő Testület az utóbbi témában levélben keresi meg szilárd
	 hulladékszállítást végző REKULTIV Kft-t, az elszállított hulladék-
	 mennyiség mérésének megvalósítása tárgyában.
 3.np.: Egyebek:
	 - A Képviselő Testület ismételten támogatásától biztosította az
	  1999. március 11. Képviselő testületi ülésen már tárgyalt (4.5.
	  napirendi pont alatt) magánkézben lévő ingatlanok hasznosítására
	  vonatkozó elképzelést, kiegészítve a Pomogyi út melletti (Kisház
	  környéke) ingatlanokkal.
	 - Csatornaépítés II. ütem finanszírozási kérdései.

1999. június 1.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 14.00 óra

1999. június 7.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

1999. június 21.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

1999. július 2.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 13.00 óra
Napirend:
 1.np.: Önkormányzati tulajdonú területingatlanok értékesítése:
       Értékesítésre került mind az 5 db építési telek, mind a
       2 db ipari hasznosítású telek.
 2.np.: Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek:
     2.1. Törvényességi észrevétel kapcsán hatályon kívül helyezték a
       18/1998. (XII.11.) KR. számú rendeletet.
     2.2. Fertőd Város Önkormányzata 80.000,- Ft -al támogatja a Soproni
       Tűzoltóság műszaki-mentő gépjármű vásárlását.
     2.3. Fertőd Város Önkormányzata 20.000,- Ft -al támogatja a
       "Fénysugár Alapítvány" (Agyagosszergény) működtetését.
     2.4. A tervezett, 11 községet kiszolgáló Okmányiroda létesítési
       feltételeinek megtárgyalását a Képviselő Testület elnapolta.
     2.5. Fertőd Város Önkormányzata 2x100.000,- Ft -al támogatja a
       Védőnői szolgálat számítógépes hálózatának fejlesztését.
 
Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

1999. július 21.: Oktatási, kulturális és idegenforgalmi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 08.00 óra

1999. augusztus 16.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 14.00 óra

1999. augusztus 17.: Oktatási, kulturális és idegenforgalmi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 09.00 óra

1999. augusztus 17.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 16.00 óra
Napirend:
 1.np.: Módosításra került Fertőd Város 1999. évi költségvetése.
 2.np.: A Képviselő Testület elfogadta az Önkormányzat 1999. év I. félévének
     gazdálkodásáról készűlt beszámolót.
 3.np.: A Képviselő Testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
     feladatok ellátásáról szóló éves átfogó jelentést.
 4/a.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Fertődi Óvoda nevelési programját.
 4/b.np.: A Képviselő Testület nyilatkozattételre szólította fel a Sopron és
      Környéke Víz- és Csatornamű Rt -t az elkészült csatornaközmű
      állaga, ill. annak megfelelősége vonatkozásában. A nyilatkozat
      hiányában nem indíthatók a burkolat-helyreállítási munkák.
 4/c.np.: A Képviselő Testület felhatalmazta a Polgármester Urat, hogy a
      jogerős építési engedély kiadását követő 15 napon belül indítsa el
      a város központjában tervezett gyalogátkelőhelyek kiépítését,
      továbbá 2 db könnyített-szerkezetű autóbusz váróhelyiség
      elhelyezését Eszterháza iskola, illetőleg Süttör lakótelep autóbusz
      megállójában. A vállalkozó kiválasztása versenyeztetéssel történik.
      A Képviselő Testület felhatalmazta a Polgármester Urat, hogy
      levélben keresse meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő
      Kht -t, kérve az ABC Áruház - Kelemente híd - Vasút sori iskolakapú
      közötti terület 30 km/óra sebességkorlátozás alá vonását, illetőleg
      ugyanitt a tehergépjárművek súlykorlátozásának bevezetését
      (tekintettel a Kelemente híd nagymérvű megrongálódására, illetőleg
      a Muzsikaház épületének veszélyeztetettségére).
 4/d.np.: Fertőd Város Önkormányzata 200.000,- Ft saját forrást biztosít a
      Millenniumi rendezvénysorozat lebonyolításához elnyert három pályázat
      forrásához.
 4/e.np.: Az óvodavezetői tisztség betöltésére kiírt pályázatot Kreiterné
      Kovács Jolán nyerte el.
      A leköszönő Pintér Gyuláné óvodavezető részére a Képviselő Testület
      címzetes óvodavezetői rangot adományozott.
 
Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

1999. szeptember 28.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

1999. szeptember 28.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

1999. október 19.: Pénzügyi Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra

1999. november 3.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

1999. november 4.: Képviselő testület ülése

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
 1.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Pénzügyi-, majd a Szociális
     Bizottság 1999. I-III. negyedévében végzett munkájáról készített
     beszámolót.
 2.np.: A Képviselő Testület új utcák elnevezéséről, meglévő utcák névváltozá-
     sáról döntött.
	 Utca-átnevezések:
     Bartók Béla út új neve: Joseph Haydn út.
     A Mentes Mihály utcához tartozó utcaszakasz új neve: Bartók Béla utca.
     Új utca-elnevezések:
	 Laktanya utca (a laktanya mellett)
     A Kovács köz elnevezése megerősítésre került, míg a Képviselő Testület
     elutasította a Velux Magyarország Kft. kérelmét a Malom köz
     átkeresztelésére, VELUX közzé.
     A Képviselő Testület nem foglalkozott a köztudatban Pomogyi útnak
     nevezett főközlekedési út elnevezésével.
 3.np.: A Képviselő Testület elfogadta Fertőd Város Rendezési Tervének módosí-
     tására irányuló indítványt.
 4/1.np.: A Képviselő Testület elfogadta a városközpontban kialakítandó
      gyalogátkelőhelyek kivitelezésére benyújtott árajánlatok közül a
      legmegfelelőbbet, s egyben felhatalmazta a polgármestert a kivite-
      lezési munkák azonnali megrendelésére.
 4/2.np.: A Képviselő Testület 5 db belterületi ingatlan (Tőzeggyármajor)
      értékesítésének módjáról döntött.
      A Velux Kft. a város Malom köz elnevezésű közútjának megvásárlása
      ügyében nem döntött.
 4/3.np.: A Képviselő Testület döntött a Településkarbantartó és Működtető Kft.
      ügyvezetői pályázatának betöltésére kiírt pályázatban megfogalmazan-
      dó alkalmazási feltételekről. Ezek: középfokú, műszaki végzettség.
      Előny a szakmai, vezetési gyakorlat.
 4/4.np.: A Képviselő Testület további információkat kért Fertőszentmiklós
      Önkormányzata Laboratórium pénzügyi támogatása tárgyában tett javas-
      lata kapcsán.
 4/5.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Kincstári Vagyoni Intézettel (KVI)
      korábban megkötött üzemeltetési szerződések alapján befizetett
      pénzeszközöknek az érintett ingatlanok állagmegóvására vonatkozó
      felhasználását célzó indítványt. 
 4/6.np.: A Képviselő Testület elfogadta a város tíz közútja helyreállításának
      módjára vonatkozó indítványt.
 4/7.np.: A Képviselő Testület felhatalmazta a polgármestert az Elekes és
      társa Kft -vel 1999. május 25 -én kötött, a város csatornázási munká-
      latainak elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés módosítására.
      (Vörösmarty Mihály- és Liget utcai pótbekötési igények kapcsán).
 4/8.np.: A Képviselő Testület foglalkozott az étkezési hozzájárulások jutta-
      tási koncepciójával.
 4/9.np.: A Képviselő Testület határozott a város közútjainak állagmegóvása
      érdekében egyes utcákban bevezetésre kerülő 3,5 tonnás súlykorláto-
      zásról.
 4/10.np.:A Képviselő Testület elfogadta a 2000. év informatikai problémájának
      kezelésére vonatkozó tájékoztatást.
 4/11.np.:A Képviselő Testület Millenniumi Nap megrendezése ügyében döntött,
      melyre 2000. január 21 -én kerül sor.
 4/12.np.:A Képviselő Testület támogatta a fertődi Eszterházy kastélyt előjel-
      ző információs táblák kihelyezésére vonatkozó indítványt.
      Felhatalmazta a Pénzügyi Bizottságot árajánlatok bekérésére.

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

1999. december 7.: Szociális Bizottság ülése

Polgármesteri Hivatal, 15.00 óra

1999. december 10.: Közmeghallgatással egybekötött Képviselő testületi ülés

Polgármesteri Hivatal, 17.00 óra
Napirend:
 1.np.: A Képviselő Testület elfogadta Fertőd Város 2000. évi költségvetési
     koncepcióját.
 2.np.: A Képviselő Testület módosította az 1999. évi költségvetést, valamint
     döntött az 1998. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény
     felhasználásáról.
 3.np.: A Képviselő Testület elfogadta az 1999. évi költségvetés háromegyed-
     éves helyzetére vonatkozó tájékoztatást.
 4.np.: A Képviselő Testület döntött a 2000. évi víz- és csatornadíjakról:
     Vízszolgáltatás díja:               117,00 Ft/m3 + ÁFA
     Csatornaszolgáltatás díja (lakosság részére):   112,50 Ft/m3 + ÁFA
                  (vállalkozások részére): 119,10 Ft/m3 + ÁFA
 5.np.: A Képviselő Testület módosította a 11/1997. (XII.14.) KT. számú, a
     helyi iparűzési adóról szóló rendeletet, valamint az 5/1999. (IV.30.)
     KT. számú, az építményadóról szóló rendeletet.
     A helyi iparűzési adó mértéke:
  állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adóalap 1,6 % -a
  ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:  5000 Ft/nap
 6/1.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Fertőszentmiklós Önkormányzata
      Laboratórium pénzügyi támogatása tárgyában elhangzott beszámolót.
 6/2.np.: A Képviselő Testület elfogadta a Helyi építési szabályzat módosítá-
      sára vonatkozó javaslatot.
 6/3.np.: A Képviselő Testület elfogadta a közvilágítási hálózat rekonstruk-
      ciója kapcsán PHARE támogatás megpályázását.
      Felhatalmazta a polgármestert az Energie-Contracting Engineering
      Osztrák-Magyar Energetikai Tervező, Tanácsadó és Kivitelező Kft -vel
      (Sopron) való kapcsolatfelvételre, ill. szerződéskötésre.
 6/4.np.: A Képviselő Testület jóváhagyta a VELUX Magyarország Kft. 
      területvásárlási kérelmét.
 6/5.np.: A Képviselő Testület Kocsis Ferenc képviselő további utcaelnevezésre
      vonatkozó indítványának tárgyalását a következű testületi ülésre
      elnapolta.
      (A Képviselő Testület 1999. november 4 -i ülésén utcanévváltoztatá-
      sokról döntött. Akkor a Pomogyi út néven ismerté vált út hivatalos
      elnevezése nem került terítékre. A képviselői indítvány erre vonat-
      kozott.)
 6/6.np.: A Képviselő Testület döntött a Fertőd Önkormányzati Településkarban-
      tartó és Működtető Kft. vezetői állásának betöltésére érkezett
      pályázatok tárgyában.
      Az ügyvezető igazgató munkakör betöltésére Németh János mérnök
      (Fertőd) pályázatát fogadta el.
 A Képviselő Testület elfogadta a Polgármester Úr azon indítványát, hogy a
      város 2000. év nyarán,a Millennium alkalmából jelentessen meg egy
      kiadványt (könyv) Fertődről, mintegy az akkori állapotokat leíró
      jelleggel.

A Közmeghallgatás napirendje:
 1.np.: A csatornahálózat építésének és üzembehelyezésének kérdései.
 2.np.: A Rendezési terv módosításának irányelvei.
 3.np.: Egyebek.

Az ülést teljes terjedelemben a Fertőpart Televízió (FTV) élő adásban sugározta.

Fertőd város zászlaja
Fertőd város zászlaja (Fotó: Kocsis F.)
Frissítve: 2000.01.10.