A fertődi Általános Iskola címere
A fertődi Általános Iskola címere (Fotó: Kocsis F.)

A FERTŐDI ELEMI OKTATÁS TÖRTÉNETE

Süttör községben 1777-ben állt már a templom mellett egy rozoga
állapotú iskolaház, amelyet rendbehoztak, de 1848-ban leégett, így ismét
helyre kellett állítani. Majd 1868. évi XXVIII. törvénycikk 
hatására 2 tanteremből álló iskola épült fel Süttörön.
1891-ben az országgyűlés a kisdedóvók létrehozásának kérdésével is
foglalkozott. Hatására Süttörön óvódával kapcsolt leányiskola épült.
Eszterházán csak a XIX. század második felétől kezdve működött iskola.
1903-tól egy egyházi fiúiskola nyílt. Ez a harmincas években kicsinek
bizonyult, és 1934-ben felvetődött egy új iskola építésének terve, de
a katonai kiadásokat fontosabbnak ítélték ennél.
A II. világháború alatt is folyt az oktatás 1944 őszéig. Ezután pár
hónapnyi "szünet" következett. 1945 tavaszán miniszterelnöki rendelet
értelmében megalakult az általános iskola.
A következő tanévban már ebben a szellemben indult meg a munka, és
felvetődött az egyetlen központi iskola megteremtésének gondolata is.
Egy rögös út első lépése volt ez, melynek végéhez 1947 szeptember elsején
érkeztek el, amikor Eszterháza, Fertőszéplak, Sarród község iskolaszékének
döntése nyomán megkezdte működését az iskola és az internátus.
A süttöri római katolikus iskolaszék nem csatlakozott, hanem külön
általános iskola felállítása mellett döntött.
1948 júniusától változott meg ez a helyzet, ugyanis az országgyűlés
megszavazta az iskolák államosításáról szóló törvényt.
S a következő időszakban közoktatásügyi határozatok, törvények
alakították az iskola életét.

Főbb mozzanatok az eszterházi általános iskola történetében:
- 1949.szeptemberében megalakult az úttörőcsapat. A fiúk Petőfi Sándor, a
 lányok Zrínyi Ilona nevét vették fel. 1954-ben egyesült a két csapat,
 Petőfi Sándor Úttörőcsapat néven.
- 1955-től napközi otthon működött az iskolában.
- 1962-ben a régi "Czillinger" mozi vetítőtermében tornatermet alakítottak ki.
- 1967-ben elkészült az iskola sportudvara.
- 1972: Tőzeggyármajor felső tagozatos, és Sarród 3-4. osztályos tanulóit
    fogadták a központi (eszterházi) iskolában.
- 1973: Fertőendréd felső tagozatos, és Sarród 1-2. osztályos gyerekeit
    oktatták a központi iskolában.
- 1974: A fertőendrédi 4. osztályos diákok ezután Fertőd II. (Süttör) alsó 
    tagozatos iskolájában tanultak.
- 1981: Az új iskolaépület átadása.
  (A Fertődi Általános Iskola Évkönyve 1995-1996. Kiadta: Fertődi Általános
  Iskola, 1996.)


2009. augusztus: Varga Jenő Igazgató Úr nyugdíjba vonult. Az új igazgató: Garab Gáborné

Új iskola Régi iskola
Eszterháza, Általános iskola (új és régi épületegyüttes) (Fotó: Kocsis F.)

 

Süttör, Általános Iskola
Süttör, alsó tagozatos Általános iskola (Fotó: Kocsis F.)