TV-DX a VHF-I. sávban.

VHF/UHF sávon történt vételek. Trófeák, QSL -ek.

Moderátor: ING-SAT

Válasz küldése
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

Mogyoródi Ervin vételi eredményekben igen sikeres, „veterán” amatõrtársunk munkásságának bemutatásával foglalkozó sorozatom utolsó epizódjában az Osztrák (ORF)-, a Csehszlovák (CST)-, és az Ukrán (TSS-UTR)-, valamint a Román (RTV) TV vételeit ismertetném.

Az osztrák és a szlovák tv állomásai úgy a VHF I-III. sávban, mint az UHF IV/V. tv ásvban „szinte hazai vételekként” jelentkeztek Ervinnél, hisz a 100-300 km-re lévõ gerinchálózati állomásaikat lényegében teljes körûen venni tudta, de sikeres volt nagyszámú, fõleg osztrák reléállomás vétele körében is. Az Osztrák Televízió két programja által használt tesztábrák változása az egyes idõszakokat tekintve jelentõs különbözõséget mutatott az általa rögzített fotókat figyelembe véve. Az elsõ idõszakban a Telefunken T05 típusú, lényegébe csak az ORF feliratozást tartalmazó monoszkóp ábrával és az EBU típusú, ORF WIEN feliratú fekete fehér tesztábrával vette az egyes állomásokat, majd a „11 árnyalatú” szürkeségi skálát is alkalmazni kezdték az ORF egyes állomásai. A színes adások megindulása után még jó ideig használták a T05 Telefunken típusú monoszkópot de már általános körûen használni kezdték a PM5544 típusú, színes, elektronikus tesztábrát is, ORF FS1, illetve ORF FS2 azonosító felirattal.

Kép..Kép

Kép..Kép

Kép..Kép

A Csehszlovák Televízió igazán „kegyes” volt a tv-amatõrökhöz, hisz a legkorábbi idõszakban alkalmazott ún. csehszlovák típusú, két-, hasonló megjelenésû monoszkóp ábrája után, saját fejlesztésû (EZO típus megjelölésû), azonosító feliratozással is ellátott elektronikus tesztábrákat is alkalmazni kezdték mind a cseh-, morva, mind a szlovák országrészben lévõ adóállomásoknál, a hol a csatorna számot és az adóállomás azonosító betûjeleit is többnyire feltüntették (pld. 25-DU = Kassa 2. prgr.), de alkalmazták ezt az ábrát a CST61 és a 2. programú adóknál CST62 azonosító feliratokkal is. A színes adások rendszeressé válása után a szlovák országrészben a PM5544 típusú elektronikus tesztábrát használták CST BRATISLAVA, illetve SR TV1 és SR TV2 BRATSLAVA azonosító feliratokkal, míg a cseh-, morva országrészben az SR PRAHA feliratozású PM ábrát viszonylag ritkábban, a FuBK típusú, CST 01 és a CST 03 felirattal az 1. ill. 2. program esetében. Elkészítették a csehek az EZO típusú, saját fejlesztésû elektronikus tesztábrájuknak a színes változatát is, a hol általában az RS KH feliratot használták. Mivel Ervin tv-vételinek elsõsorban a kezdeti évtizedi-, „fekete-fehérben elért” eredményit mutatom be a sorozatban, ezért az EZO típusú tesztábra színes alaptípusát a saját eredményeim közül mutatnám be a fórum olvasóinak, hisz ezt a típusú ábrát sem használják már a külön vált cseh országi és a szlovákiai földfelszíni tv a dók sem.

Kép..Kép

Kép..Kép

Kép..Kép

Kép

Az ukrajnai televízió vétele az ismert földrajzi körülmények miatt, elsõsorban a munkácsi-ungvári vételre korlátozódott, ahonnan az ún. orosz típusú, CT 0167 típus megjelölésû tesztábrát vette, annak felsõ részén elhelyezett, ciril betûs, UZSGOROD felirattal.
A Román Televízió programját bár több állomásról (Nagybánya, Arad, Temesvár, stb.) is sikerült vennie, az állandó jellegû, jó minõségû vétel (a földrajzi ad ottságai miatt) ezen szomszédos ország tekintetében volt a legnehezebb számára, s lényegében ezt csak az aktív TV-DX-elésének utolsó szakaszára tudta biztosítani, amikor már a „klasszikus” román monoszkóp ábrát nem használták, hanem (Jugoszlávián kívül) a volt szocialista országok közül a színes adás körében elsõként bevezetett PAL rendszerû adásnál már a TVR BUCURESTI feliratú, FuBK típusú, elektonikus tesztábrát használták, de ezt megelõzõen egy ideig, a magyar HTV fejlesztésû, TR 0782 típus számú, színes tesztábrát is adták TELEVIZIUNEA ROMANA felirattal.

Kép..Kép

A nyugati-, északi- és keleti szomszédaink tv programjainak vételébõl készült igen nagyszámú vételi fotói közül egy kis kitekintést az adtam közre, és kívánok Ervinnek még hosszú sikeres tv amatõrködést új lakóhelyén is.

Üdv.: ING-SAT
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

Gulyás Zoltán kaposvári tv-amatõr TV-DX eredményeirõl írt beszámóló sorozatom egységes szerkezetben, egységes méretû fotó mellékletekkel a http://ing-sat.what.hu/tv-dx-amateurs/gulyas.htm oldalról közvetlenül is elérhetõ.

Mogyoródi Ervin pápai tv-amatõr TV-DX eredményeirõl írt beszámóló sorozatom egységes szerkezetben, egységes méretû fotó mellékletekkel a http://ing-sat.what.hu/tv-dx-amateurs/mogyoro.htm oldalról közvetlenül is elérhetõ.

Üdv.: ING-SAT
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

A hollandiai kisvárosban, L.J. Beemsterben élõ Rijn J. Muntjewerff Európa-, de talán a "világ" egyik legismertebb-, legnagyszerûbb vételi eredményeivel büszkélkedõ tv-amatõre, aki aktív TV-DX munkásságát 1961-tõl 2005. évig folytatta. 1962 óta a Benelux DX klub tagja. Én az 1980-as évek végéig voltam szorosabb kapcsolatban vele (de még idén tavasszal is megkeresett levelével!), és az 1986-ban írott "Televízió és rádió URH távolsági vétel" címmel írt "ismeretterjesztõ" könyvem tesztábrák illusztrációihoz is több tv-vételi fotójával járult hozzá, melyekbõl most többet be is mutatnák-, és a teljesség igénye nélkül ismertetem a legegzotikusabb vételi eredményeit is, melyek Ausztráliától Amerikáig terjedtek. A beszámó, vételi tájékoztató, az ING-SAT menüsorából választható, TV-amatõrök bemutatása megjelölésü menüpotban (névszerinti kiválasztásban) olvasható, illetve az egységes méretû fotó mellékletekkel a http://ing-sat.what.hu/tv-dx-amateurs/muntjewerff.htm oldalról közvetlenül is elérhetõ.
Rijn J. Muntjewerff csodálatos vételi eredményeibõl ízelítõül kettõt itt is külön bemutatnák: az Izlandi RUV, és a Zimbabwei ZTV vételét a CCIR.2 csatornán.

Üdv.: ING-SAT
http://ing-sat.what.hu

Kép..Kép
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

A Pest megyei (Gödöllõ - Aszód között található) Bag településen élõ, s aktívan az 1970-es és 80-as években amatõrködõ Palya Tibor tv-amatõr vételi eredményeirõl is írtam egy kisebb összeállítást az ING-SAT weblapomra.

Palya Tibor TV-DX eredményeirõl készült beszámó, vételi tájékoztató, az ING-SAT menüsorából választható, "TV-amatõrök bemutatása" megjelölésü menüpontban (név szerinti kiválasztásban) olvasható, illetve az egységes méretû fotó mellékletekkel a http://ing-sat.what.hu/tv-dx-amateurs/palya.htm oldalról közvetlenül is elérhetõ.

Kettõ vételi ritkaságát azonban ezen írás mellékleteként is bemutatnék, ezek az Iraki TV, és az Iráni TV sikeres vételeirõl készültek.

Üdv.: ING-SAT
http://ing-sat.what.hu

Kép..Kép
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

Az elmúlt évtizedek hazai TV-DX amatõreinek munkásságát bemutató sorozatom keretében most Horváth Szilárd, kisalföldi tv-amatõr két évtizedes, földfelszíni, analóg tv-vételi eredményeibõl adnák közre némi ízelítõt. Szilárd az 1980-as évek közepén a Gyõr melletti Abdán kezdett el foglalkozni távoli tv-állomások vételeinek elcsípésével, majd elköltözését követõen a földfelszíni tv-vételek körében munkásságát a kb. 10 km-el nyugatabbra lévõ Öttevényben - ha kissé szerényebb körülmények között is – folytatta, és még ma is szép eredményeket ér el elsõsorban a VHF III. sávban, illetve az UHF IV/V. tv-sáv frekvenciáin.

Horvát Szilárd munkásságának-, eredményeinek bemutatatása során elõször a volt Jugoszlávia, és ezen belül az egyes tagköztársaságok, majd a szövetségi állam széthullása után az egyes volt tagköztársaságok önálló televízió adásainak vételei bemutatásával kezdeném. A környezõ országokon túlmutató, nagytávolságú TV-DX vételeirõl a "beszámoló sorozat" második felében írnék majd.

A Jugoszlávián belüli vételek sorában elõször a "központi" tagköztársaság, azaz az egyes Szerbiai tv-adók vételeit ismertetném. Szilárd elsõsorban-, és legjobb minõségben a kb. 370 km-re lévõ Novi Sad-i (Újvidék) programját a CCIR, azaz E.43. csatornán (Iriski Venac), valamint a kb. 400 km-re lévõ Belgrádi adóprogramját az E.22. csatornán (Avala) fogta, még pedig igen jó minõségben, mint ahogy ezt a mellékelten bemutatandó fotók hitelesen tanúsítják is.

Kép.Kép

Horvátország,
Az egyes horvátországi tv-programok vétele során is igen eredményes volt Szilárd munkássága, hisz úgy a volt Jugoszlávia történelmi idõszakában, mint a már önálló Horvátországi idõszakban több adóállomás tv-programjának jó minõségû vételi eredményeit mondhatja magáénak. A Horvátország-i vételeket mindkét „történelmi idõszakban” legjobb minõségben a kb. 240 km-re lévõ Zágrábból (Slejeme) adóállomásról érte el. Az 1. programot az E.9. csatornán, a 2. programot E.28. csatornán (és az E.50. csatornán Psunj állomásról), míg a központi 3. programot az E.25. csatornán fogta. A vételek során rögzített FuBK típusú tesztábrák felirata az egyes „történelmi idõszakoknak” megfelelõen változott, hisz legkorábban a JRT ZGRB, késõbb a JRT HTV, majd jelenleg is a HRT (1., 2., 3) feliratot, illetve, pld. az E.50. csatornán a HRT Plus (HRT Sat) feliratot, vagy logót használták a tesztábrákon.

Kép.Kép

Kép.Kép

Kép.Kép

Kép.HRT Sat / HRT Plus

A közszolgálati horvát programok mellett több, úgynevezett kereskedelmi, regionális tv-program vételét is sikerült elérnie a földfelszíni tv-vételei során, így pld. az E.55. csatornán a Net TV programját, vagy az E.62. csatornán a Nova TV programját.

Kép.Kép

Folyt.köv.
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

Horváth Szilárd (abdai-öttevényi tv-amatõr) munkásságát bemutató, vételi eredményeirõl készített beszámolóm következõ „fejezetében” a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság szlovén és Bosznia-Hercegovina tagköztársasági-, majd önálló államiságuk visszaállása utáni tv-programjainak vételeirõl tájékoztatnálak benneteket.

Szlovéniai tv-programok körében legjobb minõségben a tõle kb. 230 km-re lévõ pohorje-i adóállomásról vette úgy az I. programot a VHF sáv E.11. csatornáján, mint a második programot az UHF sáv 56. csatornáján. Idõrendi sorrendben mutatnám be mellékelten a Szlovén televízió által használt PM.5544 típusú tesztábrákat, JRT RTV-LJNA, RTV-1 LJUBLJANA, TV SLOVENIA, TV SLOVENIJA (SLO1). A központi közszolgálati program (majd 1. és 2. programok) mellett a Szlovén televízió az Isztriai félszigeten élõ, jelentõs számú olasz anyanyelvû nézõk igényeihez is igazodva Nanos adóállomásról sugározzák a TV Koper-i programot, melyet a kb. 400 km-es távolság-, és kedvezõtlen domborzati viszonyok ellenére, Szilárd is eredményesen venni tudott az E.27. csatornán. E vételébõl a koperi program logóját mutatnám be.

Kép.Kép

Kép.Kép

Kép.TV Koper Capodistria

A Jugoszláviai idõk közszolgálati programjai után, az önálló államiság helyreállását követõen Szlovéniában is sorra indultak a regionális helyi-, illetve kereskedelmi programok is. E körben is eredményes volt Szilárd, hisz többek között a TV Maribor-t a E.22. csatornán, a Kanal A programot az E.61. csatornán, míg a VTV nevû regionális programot az E.52. csatornán vette, veszi, eredményesen.

Kép.Kép

Bosznia-Hercegovina tv programjai közül legjobb minõségben a tõle kb. 380 km-re lévõ Vlasic-i adóállomást vette, ahonnan az 1. programot az E.11. csatornán, míg a 2. programot az E. 29. csatornán vette, de a 2. program tekintetében sikeresen vette a Kozara-i a dót az E.27. csatornán is. Amíg a jugoszlávia történelmi idõszakban a JRT SA-I., illetve a JRT SA-II. feliratú, FuBK típusú tesztábrát használták, sugározták, addig azt követõen-, és jelenleg is a Snell & Wilcox típusú tesztábrát használnak, idõnként változó felirattal, így pld. a BHT (Televizija Bosnia Hercegovina), az FTV (Televizija Federacije Bosnie i Hercegovine), stb. feliratokkal. A boszniai kereskedelmi-, regionális programok megindulása után Szilárd eredményesen vette az E.6. csatornán az RTRS nevû kereskedelmi programot is.

Kép.Kép

Kép.Kép

Folyt.köv.
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

Akkor egy újabb szeletke Horváth Szilárd TV-DX-es munkásságából:

Csehszlovákia (Csehország és Szlovákia) tv-programjai szinte házi vételnek számítanak Szilárdnál, hisz a Pozsony alig 60 km-re van tõle, de Besztercebányai adó is alig 170 km. Így szlovákiai vételeire-, és a szlovákiai adóállomásoknál korábban általánosan használt, s általa is vett, azonosításhoz feliratozott, „cseh típusú” EZO1 tip. fekete-fehér tesztábrákra-, míg a késõbbiekben e területrõl a CST BRATISLAVA, illetve az SR 1TV és SR 2TV BRATISLAVA feliratú, színes PM.5544 típusú tesztábrák vételeire nem is nagyon térnék ki. A 170 km-re lévõ Brno-i vételeire azonban kitérnék, hisz Brno korábban is a cseh programot sugározta. Még a Csehszlovákiai történelmi idõszakban a CS 01 felirattal adták az elsõ programot az OIRT 9. csatornán, az errõl készített FUBK típusú tesztábrája fotóját mellékelten be is mutatnám. Az önálló Cseh köztársasági és CT-vé idõszakában azonban már az ODK 1 feliratú tesztábrát adták-, és vette.

Kép.Kép

A cseh második programot legjobb minõségben szintén a Brno-i állomásról vette (és veszi) az UHF 29. csatornán. Itt azonban változatos tesztábra kollekcióra tett szert. Még a szövetségi köztársasági idõszakban a CST 03 feliratú FuBK típusú tesztábra mellett-, az után egy ízig-vérig cseh fejlesztésû-, „cseh típusú” színes tesztábrái is tudott innen venni KAHO-2 felirattal, majd a késõbbi és a jelenlegi idõszakban is az ODK 2 és ODK 3 feliratú tesztábrákat vette ezen csehországi állomásról.

Kép.Kép

A kereskedelmi televíziózás elérte cseh országot is, s pld. a mûholdról sokak által vett, s kedvelt Prima TV kereskedelmi programját az UHF 59. csatornán is venni tudja Szilárd.

Kép.Kép

Folyt.köv.
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

Miközben Horváth Szilárd tv-amatõr klubtársunk vételi eredményeirõl készítek összeállítást (és azt az ING-SAT weboldala mellett, itt a TV-DX Klub Fórumán is elhelyezem) elkezdtem már a következõ beszámoló elõkészítését is, melyben talán a legidõsebb-, de széles körben ismert amatõrtársunk, a most 77 éves rudabányai Bakos Gábor négy évtizedes munkásságáról, TV-DX-es vételi eredményeirõl készítek elõ egy teljes életmûvet bemutató összeállítást úgy az ING-SAT-ra, mint ide a Fórumunkra is.
A "Bakos oldal "megnyitása" már megtekinthetõ a következõ linkrõl is:
http://ing-sat.what.hu/tv-dx-amateurs/bakos.htm

A TV-DX vételi beszámoló elkészítéséhez Bakos Gábor elküldött már hozzám egy "cipõs doboznyi", a különbözõ vételeirõl készített tesztábrákat, logókat, és a teljes QSL lap gyûjteményét is. Mivel Bakos Gábor az elmúlt évtizedek alatt több hazai amatõrrel tartotta kapcsolatot és számukra vételi fotókat is küldött, ezért kérem az amatõr társakat, hogy akiknél ezek még fellelhetõk, akkor azokat küldje meg számomra.
Különösen is kérem Navratil Ernõ klubtársunkat, hogy a - Bakos Gábor tájékoztatása szerint - (egy összeállítás elkészítéséhez) részére kb. 20 éve megküldött, nagyobb számú fotómennyiséget feldolgozásra mielõbb küldje meg számomra. Természetesen ha kéri, e fotókat majd visszaküldeném számára, de ha már nem tart rá igényt, akkor azokat a többi, a részemre megküldött anyagokkal együtt visszajuttatom majd Bakos Gábor amatõr társunk részére.

Együttmûködéseteket elõre is köszönöm!

Üdv.: Hajdú Mihály
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

Akkor folytatnám Horváth Szilárd távolsági televíziózás során elért vételi eredményeinek bemutatását:

Lengyelország-i vételek körében is sikeres volt Szilárd, hisz a lengyel 1. programot a 400 km-re lévõ Rzeszów állomásról vette az OIRT(R) 12. csatornán korábban, míg az elmúlt években inkább az UHF 24. csatornán. A 80-a években felirat nélküli PM.5534 típusú tesztábrát adták, és az adás logó felirata TP1, volt amely jelenleg a TVP 1 feliratra változott. A lengyel 2. programot, a TVP 2-õt az UHF 41 csatornán veszi alkalmanként, itt a TVP feliratú, PM.5544 típusú tesztábrát szokta elcsípni, míg az adásazonosító logó felirata TVP2 szokott lenni a földfelszíni, távolsági vételeinél.

Kép.Kép

Kép.Kép

Szovjetúnió és volt tagköztársaságai tv adóinak vételérõl: Elsõként a kb. 1400 km-re lévõ Tallin-i vételét említeném, ahonnan az R.2. csatornán az Ész TV 1 programját szokta alkalmanként venni. A programazonosító logó felirata mostanában az ETV. Vételébõl egy programképet mutatnák be.
Az Orosz televízió (TSS) 1.600 km-re lévõ Leningrádi adóját az R.1. csatornán vette sikeresen a TV-DX vételei során, a hol a ciril betûs, LENINGRAD azonosító feliratot használták az UEIT típusú színes tesztábrán. Szintén jól azonosítható orosz vételei történtek a szintén 1600 km-re lévõ Rostov-na-Donu város, R.1. csatornáján üzemelõ adóállomásáról. A 80-as évek elején még a csehszlovák EZO típusú tesztábrát használták ROSTOV felirattal, majd a színes adások elterjedése után szintén az UEIT típusú tesztábrát kezdték el alkalmazni, a feliratozási „hely szûke” miatt csak a ciril betûs ROSTOV-DON feliratot tüntették fel az adóállomás tesztábráján.

Kép.Kép

Kép.Kép

Sajnos a Szovjetúnió történelmi idõszaka alatt igen ritkán látták el konkrét adóazonosító felirattal az egyes tesztábrákat, így a „DX-sáv” R.1. - R.5. csatornáin vett számtalan orosz vétel azonosítása szinte lehetetlenné vált Szilárd számára is. Amíg a korai idõszakban az azonosító felirat nélküli, ún. Tablica 0249 típusú tesztábrát vette az egyes DX csatornákon, késõbb az UEIT típusú tesztábrát vette több csatornán is különbözõ-, pld. RS67 felirattal (fekete-fehér változatnál), míg a színes változatban ezt a típusú tesztábrát leggyakrabban CT 0167 felirattal vette, azonban e felirat nem segítette elõ a vételi hely-, és adóállomás azonosítását számára sem.

Kép.Kép

(Folyt.köv.)
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
Hozzászólások: 5148
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: ING-SAT »

Sziasztok!

Ime Horváth Szilárd tv-amatõr vételi eredményeinek egy újabb szelete: Egy kis kitekintés Skandináviára:
Szilárd is vette a Fin TV (YLE) 1. programját az ún. TV-DX sáv tartományban, azaz az E.2. (Taivalkoski), E.3. (Tervola) és E4. (Vuokatti) csatornákon, a megjelölt állomásról YLE TV1 felirattal, FuBK típusú tesztábrán.

Kép.Kép

Amíg az egyes vett Finn állomások azonosítása kissé nehézkes volt számára is, addig a szomszédos Svéd TV (SR) esetében ez teljesen reménytelen volt, azaz hogy az E.2., E.3. és E.4. csatornákon üzemelõ nagyszámú adóállomás vétele külön-különazonosítást nyerjen az egyes VHF I. sávú DX vételei során, hisz minden állomás ugyanazt a feliratú PM5544 típusú tesztábrát adta.

Kép.Kép
>>TV1 SVERIGE (E.2, 3, 4)>>>NORGE TELEVERKET (E.2, 3, 4)

Lényegesen kedvezõbb körülményeket tapasztalhatott Szilárd is a Norvég TV (NRK) vétele során, mivel a VHF I. sávi, gerincadó állomások az általános feliratozású tesztábrák (pl. NORGE TELEVERKET) mellett, még önálló felirattal (adóállomás névvel) ellátott PM5544 típusú tesztábrákat is sugároztak, így Õ is e vételeit külön - külön is azonosítani tudta. Már amennyiben az egyes vételek (E.2., E.3. és E.4. csatornák) esetén kellõen olvasható volt az adóállomás neve a tesztábrák fotóin. Az igen nagy számú norvég vételi lehetõség közül Szilárd a kb. 1350 km-re lévõ Greipstad (E.2.) és a Norvégia középsõ részén található, s tõle kb. 2150 km-re lévõ Hemnes (E.3.) távolság tartományból vette. Így még pld. Norge Gulen-t E.2. csatornán, Norge Melhus-t E.2. csatornán, Norge Bagn-t E.3. csatornán, Norge Gamlem(sveten)-t az E.3. csatornán, Norge Hemnes-t E.3. csatornán-, és végül Norge Bremanger-t az E.4. csatornán vette sikeresen, azonosíthatóan.

Kép.Kép

Kép.Kép

Kép.Kép
>>>NORGE GAMLEM (E.3.)>>>>>>>>>NORGE HEMNES (E.3)


A (volt két) Németországi vételek területén is eredményes volt Horváth Szilárd, hisz a VHF I. sávú DX vételek mellet, - mint pld. az ARD 1. programját az E.2. csatornán sugárzó, tõle kb. 750 km-re lévõ Saarlandischer Rundfunk Fernsehen, Göttelborner Höhe-i adóállomásának vétele, mely vételérõl készült fotót mellékelten be is mutatom – a VHF III. és UHF IV/V. sávokban is eredményes volt. A WDR Fernsehen 1. programját vette az E.11. csatornán (a kb. 1.250 km-re lévõ) Teutob.Wald állomásról, ahonnan a WDR 1 TW11 feliratú, FuBK típusú tesztábrát vette.

Kép.Kép
>>>>SR 1 SAAR (E.2)>>>>>>>>>>>>>WDR 1 TW 11 (E.11)

A volt NDK 1. programját az E.6 csatornán, a kb. 650 km-re lévõ Brocken adóállomásról sikerült többször is elcsípnie, ahol a DDR F1 felirattal adták a magyar fejlesztésû, HTV TR0782 típusú színes tesztábrát.
Mint ismert, a Német Szövetségi Köztársaság 2. programját a ZDF (Zweites Deutches Fernsehen) adóállomásai sugározták. Szilárd a ZDF adását több „közelebbi” állomásról is elcsípte, így pld. E.21 csatornán Regensburg, E.23. csatornán Ausburg, E.33. csatornán Deggeldorf stb. állomásokról.

Kép.Kép
>>>>>>DDR F1 (E.6.)>>>>>>>>>>>>ZDF (E.21., 23., 33.)

Az ARD 3. (regionális-tartományi) programját szintén az UHF sáv csatornáin vette, így pld. az E.56. csatornán a Bayerischer Rundfunk 3. programját a 450 km-re lévõ München-bõl, a Hessischer Rundfunk 3. programját az E.54 csatornán a kb. 600 km-re lévõ Gr. Feldberg/Ts adóállomásról, s a vett tesztábra felirata hessen 3 FFTM.

Kép.Kép
>>>>BR-MNHN 3. (E.56)>>>>>>>>>hessen 3 FFTM (E.54)

(Folyt.köv.)
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Válasz küldése