TV-DX a VHF-I. sávban.

VHF/UHF sávon történt vételek. Trófeák, QSL -ek.

Moderátor: ING-SAT

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2009.11.29. 13:22

Sziasztok!

Bakos Gábor által vett-, rögzített, egyes Eurovíziós tagországok logóinak, embléminak bemutatása után, néhány fotót bemutatnák az általa vett Intervíziós szignál-képekrõl is.

Intervízió: 1958 májusában, magyar javaslatra megalakított mûsorcsere szervezet. Megalakításkor tagjai voltak: Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország és az NDK. Megalakítása után röviddel csatlakozott hozzá a Szovjetúnió és Bulgária is. 1988-ban a szervezetnek már 28 ország volt a tagja, melyek zömében az akkori szocialista országok voltak. Az 1990-es évek elején a szervezet eredeti formájában fokozatosan megszûnt.

Az Intervíziós szignálképek körébõl kevesebbet rögzített ugyan Gábor, azonban 1-2 igazi különlegesség, kurriózum is fellelhetõ közöttük. Így pld. a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Intervíziós szignálképe, és ugyan ilyen különlegességnek számít a Marokkó - Románia közötti mûcsorcsere során rögzített szignál kép (felirat) is. Különlegességnek tekinthetõ az a magyar Intervíziós szignálkép is, melyen nem a "Lánchíd", hanem az "Erzsébethíd" képe látható.

Koreai Demokratikus Köztársaság és Magyarország (CTV és MTV)
Kép.[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/152-Intervision-MTV[1].jpg[/img]

Magyarország (MTV)
[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/153-Intervision-MTV[2].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/154-Intervision-MTV[3].jpg[/img]

Csehszlovákia/Szlovákia (CST SRT)
[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/155-Intervision-SRT[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/156-Intervision-SRT[2].jpg[/img]

Csehszlovákia/Szlovákia és Marokkó-Románia (CST SRT és RTM/TVR)
[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/157-Intervision-SRT[3].jpg[/img].Kép

Megjegyzés: az ING-SAT, TV-amatõröket bemutató oldalain megkezdtem a Bakos Gábor TV-DX-es "életmûvét" bemutató komplett összeállítás közlését, amely a következõ linkrõl közvetlenül is elérhetõ:
http://ing-sat.what.hu/tv-dx-amateurs/bakos.htm
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

Re: Adótáblázat Román

HozzászólásSzerző: regimotoros » 2009.11.29. 22:15

Szia podapu!

Nem voltram itthon a hét végén, most értem haza. Köszi a listát.

Üdv.
Avatar
regimotoros
 
Hozzászólások: 197
Csatlakozott: 2008.09.17. 19:38
Tartózkodási hely: Szolnok

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2009.12.21. 17:05

Sziasztok!

Miután kettõ hónapot hiába vártam Navratil Ernõre, hogy a nála lévõ, (kizárólagosan már csak nála fellelhetõ) Bakos Gábor egyes TV-DX vételi eredményeit tanúsító fotókat megküldje számomra, hogy az ország legidõsebb, leghosszabb ideig aktív, s a legnagyszerûbb vételi eredményeivel rendelkezõ tv-amatõrének vételi "életmûvét" a legteljesebben bemutathassam, így most ezen anyagok hiányában elkészítettem a beszámoló anyagát az ING-SAT-ra, melynek "vágott" változatát itt a TV-DX (Sat) Klub "hivatalos" Fórumán is közreadnék. Kérem az amatõrtársakat, hogy a beszámoló anyagával kapcsolatos észrevételeiket küldjék meg számomra, hogy az esetlegesen szükségessé váló javításokat az anyagon keresztül vezethessem.
"Akkor lássuk a medvét."

Bakos Gábor rudabányai, okleveles bányamérnök tv-amatõri munkásságának bemutatásával a magyarországi TV-DX amatõrök egyik-, leghosszabb ideje aktív, és az egyik legjelentõsebb vételi eredményeket felmutató tagjának munkásságát próbálnám megismertetni - a teljesség igénye nélkül - a fiatalabb és a „kissé korosabb” hazai tv-amatõrök széles tábora elõtt.

Kép
(Bakos Gábor saját tervezésû tv-amatõri emblémája, logója)

A ma már 77 éves Bakos Gábor lakóhelyén 1960-óta foglalkozik televíziós távolsági vétellel. TV amatõrködését kezdetben csak ötletszerûen, késõbb (1970-tõl) pedig már rendszeresen folytatta. Tagja volt a MRASZ (Magyar Rádióamatõr Szövetségnek), ill. az ott tevékenykedõ "Terjedéskutatási munkacsoportnak" is, amely hullámterjedési megfigyeléseket végzett. TV-amatõri munkássága nem csak a hazai TV-DX-esek elõtt-, hanem külföldön is jól ismert, hisz kapcsolatban állt hosszú ideig több külföldi tv-amatõr mellett, még a Benelux TV-DX Klubbal is. Mind e mellett a 80-as években egy ideig tagja volt az amerikai világ TV-DX klubnak (Worlwide TV-FM DX Klub) is, amely tagság alatt rendszeresen megkapta a klub "VHF-UHF DIGEST" folyóiratát.

Bakos Gábor QTH-jának elhelyezkedése: Rudabánya - Gyertyános tetõ, magassága +260 m Adria felett, Miskolctól É-ÉNy-ra 33 km távolságra. Kilátás a vételi helyrõl: DK-re (Sajó és Bódva völgye) teljesen szabad, É-on a Gömör-szepesi érchegység, K-en a Zempléni hegység, D-en a Bükk hegység, DNy-on a Mátra és a Cserhát, Ny-on a Selmeci érchegység miatt takart.

Az eltelt több mint 40 évi aktív amatõrködése során igen nagyszámú - „közelebbi és távolabbi” - ország televíziós társaságainak mûsorait sikerült a különbözõ típusú, (a pozitív - negatív képmudulációhoz-, ill. az angol VHF I. sávú 405, és a francia VHF sávú 819 sorbontású adások vételéhez szükséges), átalakítottságú tv-készülékeivel vennie. A színes televízióval történõ amatõrködést 1979-ben kezdte el. Az igen hosszú idõtartamú amatõrködésének idõszaka alatt, a vételekhez használt - több antenna árbocon is elhelyezett - különbözõ típusú-, és hullámsávú vételre alkalmas tv-antennáit sûrûn váltogatta, mindig újabb és újabb antenna típusokkal-, antenna csoportokkal (és antennaerõsítõkkel is) próbálkozott a sikeresebb vételek biztosítása érdekében.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/QTH[2].jpg[/img]

A sikeres TV-DX eredményei körében igen sok, ún. visszaigazoló levelet-, QSL lapot kapott az érintett tv-társaságoktól az elmúlt négy évtizedben, több közülük olyan kuriózum-, egyediség, melyet csak igen keveseknek sikerült begyûjtenie. Bakos Gábor munkásságának, távolsági tv-vételi eredményeinek ismertetése során ezekre a (vételeket visszaigazoló, nyugtázó) QSL lapokra-, és egyes, ilyen tárgyú levelekre is kitérnék majd a QSL-lapok külön topikjában. Ahonnan egyébként QSL lapot-, és visszaigazoló levelet is kapott, ott a levelek bemutatását terjedelm i okokból általában mellõzni fogom majd Bakos Gábor QSL lapjairól írandó külön anyagban.

Bakos Gábor tv-amatõri munkásságáról, eredményeirõl egyébként az 1970-es, 80-as években több írás is megjelent, pld. a Rádiótechnika szaklap 1972. év októberi számában "TV-DX Rudabányán", 1979-ben a nyugatnémet "Hobby" címû lap 25. számában "ARD in Ungar" címmel megjelent írás a nyugatnémet tv-adások magyarországi vételérõl, 1980-ban az "Éva" évkönyv "Televízióval a világ körül" írásában, és végül késõbb, a Telehold mûholdas mûsorújságban is megjelent róla, illetve munkásságának eredményeirõl egy rövidebb beszámoló, "TV-DX Alberttelepen" címmel.

E tv-amatõri életmûnek az ING-SAT oldalain történõ bemutatása során, nem az egyes országok vételi távolsága szerint-, hanem az országok kontinensnyi elhelyezkedését is figyelmen kívül hagyva, a magyar abc szerinti sorrendben ismertetném az adott országokkal kapcsolatos vételi eredményeket, amely során az ismertetett országgal kapcsolatos monoszkópok, elektronikus tesztábrák (beállító ábrák), logók, inzertek, tv-órák, Eurovíziós és Intervíziós emblémák, stb. mellett, az adott ország tv-adásainak sikeres vételét igazoló, QSL lapokat ill. egyéb nyugtázó leveleket is bemutatom majd, lehetõség szerint azok alkalmazásának idõrendi sorrendjében. A bemutatandó fotókon látható tv-képernyõk formája már önmagában is minõsíti egy-egy DX vétel idõrendi sorrendjét. Bakos Gábor egyébként sok száz fotót készített a tv-vételeirõl az elmúlt 40 évben, de sajnos egy részük már nem lelhetõ fel.

Itt idézném Bakos Gábor jelszavát 1984-bõl: "Minél több tv-mûsort, minél távolabbról és minél jobb minõségben".


Anglia (BBC, IBA)

Az Angol Televízió vételek körében a közszolgálati BBC (British Broadcasting Corporation) 1. programját és a kereskedelmi IBA (Independent Broadcasting Authority) programját sikerült elcsípnie a VHF I. sáv frekvenciáin. A VHF I. sávban a BBC 405 soros, pozitív kép-modulációjú és AM hang-modulációjú rendszerben sugározta adását. A VHF I. sáv frekvencia tartományában a B.1. - B.5. csatornák tartoztak, ennek frekvencia tartománya 45,00 - 63,25 MHz volt. Bakos Gábor leggyakrabban a B.1. csatornán (45,00/41,50 MHz) és a B2. csatornán (51,75/48,25 MHz) vette a BBC 1 adásait egy speciálisan ezen angol rendszerre átalakított "Kékes" típusú televízió készülékkel.) Mai szemmel kissé furcsának tûnhet az 1960-as évek végébõl származó felvételeken szereplõ képernyõ formája, de akkoriban nem ismerték még a ma már megszûnõben lévõ "szupersarkított" képcsövet.) A B.1 csatornán konkrétan is azonosított, QSL lappal is visszaigazolt vétele az igen nagy adó-teljesítményû (200 kW) Crystal Palace adóállomásról, valamint a BBC 1 Ni regionális program esetében esetében, Divis állomásról történt. A B.2. csatornán azonosított Swingate állomás vétele azért is különleges mert ez az adó-állomás csupán 1,5 KW teljesítménnyel sugározott. A BBC 1 programnál 1967-tõl, és a 70-es években is - az angolok szerint minden idõk legnagyobb tv-sztárjának, az akkor 8 éves kislány, Carole Hersee portréja került rá - a máig is sikeres és számtalan változatot megért, ún. "F" típusú monoszkópot használták BBC 1 felirattal.

Az 1950-es évek elején létrejött ITA késõbbi átalakulásával az IBA (Independent Broadcasting Authority) nevû kereskedelmi, országos televíziós társaság (IBA-CH4), amely a kezdeti idõkben még szintén 405 soros rendszerben sugározott, de az IBA létrejöttével áttértek a 625 soros, a kontinentális európai szabványú mûsorsugárzásra. Gábornak az E.2. csatornán sikerült elérnie az IBA vételét is az 1980-as évek elején, melyet több BBC1 vétel mellett szintén fotóval is illusztrálok az alábbiakban. A vett angol (BBC és IBA) adóállomások távolsága egyébként kb. 1.650 - 2.000 km távolságból történtek. Érdekesség még, hogy a bemutatott IBA elektronikus tesztábra egy külön kategóriát képvisel az elektronikus tesztábrák körében.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/201-Anglia-BBC-1-Mk[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/202-Anglia-BBC-1-Ni-logo[1].JPG[/img]
[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/203-BBC-1-North-logo[1].JPG[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/204-BBC-1-Scotland-logo[1].JPG[/img]


Ausztria (ORF)

Az Osztrák Televízió 1. és 2. programját, ha idõszakosan is, de több állomásról is sikeresen vette Bakos Gábor Rudabányán. Így pld. az ORF 1. programját (FS 1) az E. 10. csatornán Semmering állomásról, míg a kassai adó szünetében az E.05. csatornán Kahlenberg-i (Wien) adóállomást is jól vette. Az ORF 2. programját (FS 2) általában az E.24. csatornán Kahlenberg-i (Wien) adóállomásról, és ha ritkábban is, az E.23. csatornán Schöckl-rõl (Graz), illetve az E.21. csatornán St. Pöltenbõl (Jauerling) vette. A vett osztrák tv-adóállomások "vételi távolsága" kb. 370-450 km volt. Az osztrák vételekrõl készített fotóit azoknak az ORF általi alkalmazás idõrendi sorrendjében mutatom be, és ezt az elhelyezési sorrendet alkalmazom a további országok tv-adóinak vételérõl készített fotóknak az ING-SAT oldalain történõ elhelyezés során is. Ezen idõrendi sorrendet figyelembe véve, a korai idõszakban az ORF-nél a Telefunken T05 típusú monoszkóp ábrát az ORF, majd a 2. program megindulása után az ORF FS1 és ORF 2, ill. ORF FS2 felirattal sugározták, illetve az 1970-es években már használták az EBU típusú elektronikus, fekete-fehér tesztábrát is ORF WIEN azonosító felirattal. A PAL rendszerû színes adások beindulása után a Philips PM.5544 típusú elektronikus tesztábra kizárólagos használatára tértek át, amelynél szintén az ORF FS1 , ill. az ORF 2. programjánál az ORF FS2 azonosító feliratot használták.

Kép.Kép
Kép.Kép


Belgium (BRT -RTBF)

Belgiumban két közszolgálati TV-társaság mûködik; a lényegében német nyelven sugárzó Belgische Radio en Televise (BRT), és a francia ajkú lakosságnak szolgáltató Radio Télévision Belgede la Communauté Culturelle Francaise (RTBF), Úgy a BRT-nek, mint RTBF-nek is van egy-egy, az ún. 1. programot sugározó, nagy teljesítményû adóállomása a VHF I. táv-sávban, ezek az E.2. (Antwerpen) ill. E.3. (Liege) csatornákon. Bakos Gábor is ezeket vette számtalan alkalommal az elmúlt évtizedek alatt. Az adóállomások vételi távolsága kb. 1.470 - 1.570 km., az állomások PM.5544 típusú tesztábrát használtak BRT, illetve RTBF 1 Liege-Channel 3 felirattal, míg a BRT 2. programjának beindulása után az 1. programnál már a (felül) BRT (alul) TV1 feliratú PM etc-t alkalmazták.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/209-Belgium-BRT[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/210-Belgium-RTBF-1[01].JPG[/img]


Csehszlovákia (Csehország és Szlovákia) (CST)

A "néhai" Csehszlovákiában a csehországi-, és a szlovákiai tv mûsora alapvetõen eltért egymástól, általában csak a TV Híradók fedték egymást.
A Szlovák Televízió 1. programját az OIRT (R) 05. csatornán Poprád-ról és az R.06. Kassa-ról vette legjobb minõségben szoba-, illetve "padlás-antennával" is. [Érdekesség a kassai vételi lehetõségével kapcsolatban, hogy az E.21. csatornán (Kosièe-mestro) sugárzó, kis teljesítményû (200 W-os) városi tv. programját is venni tudta.]. A féltucatnyi automata átjátszó állomások mellett, tetõantennával kitûnõ minõségben vette az R.07. csatornán a 110 km-re lévõ Besztercebánya-i adót is. A szlovák 2. tv-programot ezen állomásokról az E.30, az E.32. ill. az E.25. csatornákon vette. Viszonylagos nagy gyakorisággal vette a takart pozíciójú, 210 km-re lévõ Pozsony-i 1. és 2. programot az R.02. ill. E.27. csatornán, míg idõszakosan a 160 km-re lévõ, de erõsen "takart" Zilina-i 1. programot az R.11. csatornán.
A Cseh Televízió programjait sugárzó állomások közül idõszakosabb többet is sikeresen vett, de leggyakoribb vétele Brno-ból az R.09., ill. az E.29. csatornán szokott sikerülni.

Az alábbiakban bemutatandó, Bakos Gábor által vett és rögzített tesztábrák közül, külön is felhívnám a figyelmet az elsõ fotó pozícióban lévõ CST TELEVISE feliratú, csehszlovák fejlesztésû, a 1960-as években még használt monoszkóp ábrára, amelyet a csehszlovák adók a szintén "hazai" fejlesztésû, ún. EZO típusú, fekete-fehér elektronikus tesztábrával váltották fel, és használták több mint egy évtizedig. Az EZO típusú tesztábrát azonosításhoz feliratozták is. Ezek a feliratok lehettek általános jellegû-, minden állomásnál használatos feliratok, pld a szlovák 1. programnál az CST61, HPS MD, RS-KH, stb. (az RS-KH felirattal egyébként vehetõ volt az 1980-as évektõl az EZO tip. ábra színes változata is) feliratot, illetve a 2. programnál a CST62 azonosító feliratot. A cseh adóknál az EZO típusú ábra mellett (a színes adások megindulása után) használtak ún. FuBK típusú tesztábrát is, CS 01, CST 02, CST 03, ill. újabban az ODK 2 , ODK 3 megjelölésû, általános feliratozást is. Az általános feliratok mellett az egyes gerinc adók saját feliratozást is használtak a csatorna szám és az adó helyének rövidítése feltüntetésével (pld szlovák adó-állomásoknál: Kosice-Dubnik: 06-DU, ill. 25-DU, Poprád-Králova Hola: 05-KH, ill. 30-KH, Banská Bystrica-Suchá Hora: SH-07, ill. SH-32, Zilina-Krizava: 11-KR, ill. 35-KR, cseh-adóállomásoknál pld: Brno-Kojal: BNO-9, ill. BNO-29., stb. A Csehszlovák Televízió bõséges tesztábra "profiljára" jellemzõ, hogy mindezek mellett, a SECAM rendszerben sugározott, színes adások rendszeressé válása után, még PM.5544 típusú, elektronikus tesztábrát is használtak, a cseh területen az SR PRAHA, míg Szlovákiában a CST BRATISLAVA, illetve az SR 1TV BRATISLAVA, és az SR 2TV BRATISLAVA feliratokkal adták, s ezeket Bakos Gábornak is sikerült rögzíteni, melybõl egy kis összeállítást az alábbiakban közreadnék.

Kép.Kép
Kép.Kép
Kép.Kép


Dánia (DR)

A Dán Televízió (DR) a PAL rendszerû színes adások beindulásáig a kezdeti években az ún. "G" típusú monoszkópábrát sugározták DANMARKS RADIO felirattal, amelybõl közlésre alkalmas minõséget még nem tudott rögzíteni Bakos Gábor, de az 1960-as évek végén már használt, Philips fekete-fehér PM.5540 típusú, azonosító felirat nélküli elektronikus tesztábrával már sikeresebben vette a DR adását, melyet a színes adások megindulása után a DR DANMARK feliratú, PM.5544 típusú, Philips beállító ábrával is vette. A VHF I. tv-sávban kettõ darab dán tv-adóállomás üzemel, az E.3. csatornán Fyn, míg az E.4. csatornán Kopenhagen, Bakos Gábor mind két állomás vételével sikeres volt. A vett dán tv-állomások távolsága Rudabányától kb. 1.100 km. volt.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/217-DR-PM5540-etc[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/218-DR-DANMARK[1].jpg[/img]


Egyesült Arab Emirátusok (DRC TV)

A Közel-keleti arab televíziók vétele körében is szép eredményeket ért el Bakos Gábor, hisz innen származik az egyik legnagyobb TV-DX vételi eredménye, büszkesége, az Egyesült Arab Emirátusukból a Dubai TV (Dubai Radio and Colour Television) vétele az E.2. csatornán Deira állomásról. A sikeres vételi távolság kb. 4.000 km! Itt említeném meg, hogy amíg Gábor felirat nélküli, PM.5540 típusú tesztábrával vette a DRC TV mûsorát, addig a színes adások beindulása után ez az állomás, és a további 3 (kis teljesítményû) dubai tv-állomás is a szintén Philips típus sorozatú, PM.5538 típ. tesztábrát kezdte használni, azonosításhoz feliratozva.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/279-UAE-PM5540-etc[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/280-UAE-felirat[1].jpg[/img]


Egyiptom (EBT)

Méltán büszke Bakos Gábor az Egyiptomi televízió sikeres vételére is, hisz az egyiptomi tv-nek egyetlen, viszonylag kis teljesítményû adója üzemel csak a VHF I. tv-sávban, ez Port Said az E.3. csatornán, a honnan az egyiptomi 1. tv-programot sugározták. (Egyébként az E.2. és az E.4. csatornán is üzemelt az EBT-nak egy-egy kis teljesítményû, 1 kW-os adója, így az "extra terjedések" során akár még ez is elõfordulhat.) Az egyiptomi tv-vételének dokumentálását Gábor az Egyiptomi Arab Köztársaság budapesti nagykövetségen keresztül sikerült elérnie. Az egyiptomi tv vételi távolsága egyébként kb. 2.100 km volt.

Egyes arab vételek azonosítása azért is nehézkes, mivel a VHF-I. tv. sáv egyezõ csatornáján történõ sugározás mellett, nagyon sok a hasonló elem a különbözõ jelképek-, Korán idézetek, stb., de még az ország zászlók esetében is. Pl. az egyiptomi és a iraki zászló is teljesen megegyezik, s a szíriai is nagyon hasonló. Érdekességként megemlítem, hogy az egyiptomi televízión kívül több arab ország, így pld. Irak, Jemen Jordánia, Szíria, stb. is használ ország címerként sólymot, de amíg az egyiptomi címer madár ábrázolása kissé testesebb és a feje jobbra tekintõ, addig több arab ország tekintetében a sólymot általában "karcsúbbként" és döntõen balra tekintõen ábrázolják. Az 1970-es években az egyiptomi és a szíriai televízió is egyezõ kivitelben használta pld. a RETMA 1956 típusú monoszkóp beállító ábrát is. És még sorolhatnánk a hasonlóságokat, így elõfordulhat, hogy egy rövid mûsor részlet, "pillanatkép" alapján pld. egyiptomi vételéként azonosítunk egy szíriait, vagy irakit, és fordítva is!

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/219-EGYPT-logo[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/220-EGYPT-logo[2].jpg[/img]


Finország (YLE)

A TV-DX vételek során a Fin Televízió (Oy Yleisradio- YLE) vétele a viszonylag gyakrabban vehetõ országok, televíziók közé tartozott, így Bakos Gábor eredményesen vette a YLE 1. és 2. programját is a VHF I. tv-sávban. A YLE 1. programját az E.2. csatornán Taivalkoski (2.000 km), az E.3. csatornán Tervola (2.050 km), és az E.4. csatornán (az északi sarkkör közelében lévõ) Vuokatti (2.100 km) állomásokról-, míg a YLE 2. programját az E.2. csatornán Tampere (1.500 km) állomásról vette.

A YLE mind két programjánál az 1970-es években az ún. "G" típusú monoszkópot használta YLEISRADIO TV1 és YLEISRADIO TV2 felirattal, majd a PAL rendszerû színes adások megindulása után mind két programnál áttértek a FuBK típusú elektronikus tesztábra sugározására, amelyen a YLEISRADIO, YLE HLKI, YLE TV1, YLE TV2 felirattal adták különbözõvariációkban, melyek közül Gábor is többet sikeresen vett és rögzített fotón is. A Fin Televízió a TV-DX-esek egyik legkorrektebb partnere volt, hisz a tv-vételi értesítéseket minden esetben programra-, csatorna számra-, az adóállomás nevére-, elhelyezkedésére utaló feliratozással ellátott QSL lapokat küldött a tv-amatõröknek.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/221-YLE-HLKI[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/222-YLE-HLKI[2].jpg[/img]


Franciaország (ORTF - TDF)

A Francia Televízió vétele (az Angol Televízióhoz hasonlóan) egy külön kategóriát képvisel a TV-DX vételek körében, hisz a Francia Televízió VHF-I. tv-sáv béli állomásainak vételéhez is át kell alakítani a tv-vevõkészüléket. Bakos Gábor egy ORION-60 típusú televízió készülékét alakította át a 819 soros, pozitív képmodulációjú francia adások jó minõségû vételéhez. A VHF-I. tv-sávban található F2 és F4 csatornákon több nagy teljesítményû adóállomás (Caen, Limoges, Troyes, Carassone, Nantes, stb.) is található, Gábornak is ezeket sikerült vennie. Az 1960/70 évek fordulójából, ún. francia típusú ORTF (Office de Radiodiffusion-Television Francaise) monoszkópját és annak egy újabb kialakítását az 1970/80-as évek fordulójától a TDF TF1 (Télé Diffusion de France Television Française 1) francia közszolgálati 1.programról mellékelten be is mutatom Bakos Gábor vételi közül. Az F2. és F4. csatornán vehetõ francia adóállomások vételi távolsága 1.100 - 1.500 km volt.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/223-ORTF-Frasnce-Inter[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/224-TDF-TF1-Mk[1].jpg[/img]


Görögország (ERT - EPT)

A Görög Televízió (Elliniki Radiophonia Tileorassis - EPT) vétele a viszonylag ritkábbak közé tartozott, hisz az egyetlen vehetõ, viszonylag kis teljesítményû (1,5 kW) tv-állomás a VHF-I. tv. sáv E.3. csatornán Akarnanika távolsága Bakos Gábor QTH-jától kb. 970 km. Ez viszont elég kritikus vételi távolságnak minõsül, hisz a földfelszíni vételhez "távol", míg az Es, F1, F2 ionoszfréra rétegekrõl való kedvezõ visszaverõdési távolságok tekintetében viszont "kissé közel" van. Ennek ellenére (több hazai tv-amatõrhöz hasonlóan) Bakos Gábornak is jó egynéhány alkalommal sikerült jó minõségben vennie az E.P.T. adását, és sikerült begyûjtenie tõlük több impozáns QSL lapot is.

Bakos Gábor görögországi vételei körében említeném meg az USA hadserege TV-programjának, az AFTV-nek a kitûnõ minõségû vételét is, Kréta szigetérõl Iraklion-ból, az amerikai csatorna beosztás és az 525 soros sugárzási rendszer szerinti (55,25/59,75 MHz) A2. csatornán. Az egyébként igen kis teljesítményû (0,1 KW) adó vételei során rögzített "SMPTE" típusú elektronikus színsáv tesztábra-, és a program logójának fotóját mellékelten be is mutatom. A vételi távolság egyébként 1.500 km volt.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/225-EPT-Mk[01].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/226-EPT-prgr[1].jpg[/img]

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/227-USA-AFTV-etc[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/228-USA-AFTV-logo[1].jpg[/img]


Hollandia (NOS)

A Holland Televízió (Nederlandse Omroep Stichting - NOS) vétele tekintetében is sikeres és eredményes volt Bakos Gábor, hisz az elmúl 40 év alatt jó egynéhány alkalommal vette a NOS NEDERLAND 1. programját a VHF I. sávban vehetõ egyetlen, nagyteljesítményû Lopik (Ijsselstein) gerincadó állomásról az E.4. csatornán. A vétel távolsága kb. 1.200 km volt.

A NOS vétele során is több monoszkóp, ill. elektronikus tesztábra alkalmazására került sor az elmúlt 40-50 év alatt. A holland televíziózás (sok más európai tv-társasághoz hasonlóan) az RMA 1946 típusú monoszkóp ábra sugárzásával (és vételi lehetõségének megnyíltával) indult, majd az 1960-a évektõl a feliratozás nélküli, PM.5540 típusú Philips elektronikus tesztábra használatára tértek át, melyet a színes adások megindulása után a PM.5544 típusú tesztábra használata következett NEDERLAND 1, ill. PTT NED 1 felirattal.

Kép.[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/230-NEDERLAND-1-PM[1].jpg[/img]


Irak (BTV) és Irán (NIRTV)

Úgy az Iraki Televízió (Baghdad Television - BTV), mint az Iráni Televízió (Voice and Profile of The IslamicRepublic of Iran - National Iranian Radio & Television - NIRTV) vétele az igen nehezen vehetõ országok közé tartozik, s legalább ilyen nehézséget okoznak e két országból származó esetleges vételek azonosítása is. Az Iraki Televízió (BTV) DX vétele szempontjából egyetlen, viszonylag kis teljesítményû állomás vétele fordulhat elõ az E.2. csatornán, melynek vételi távolsága kb. 2.600 km. A minden valószínûség szerint iraki vételbõl-, az iraki adáskezdõ zászlóról készített felvételt Bakos Gábor, s a "zászlós" fotó származhat úgy iraki vételbõl is, mint ahogy egyiptomi vételbõl is, hisz a EGYPT-nek is van az E.2. csatornán egy kis teljesítményû átjátszó állomása is.

Az Iráni Televízió (NIRTV) vételébõl is csupán egyetlen érdemleges-, azonosításra alkalmas fotót sikerült rögzítenie Gábornak, amely szintén egy adáskezdõ inzert képet és feliratot tartalmaz. Az Iráni Televízió vétele "elméletileg" három adóállomásról is lehetséges lenne; azaz az E.3. csatornán Shiraz-ból (adóteljesítmény: 20 kW), a szintén E.3. csatornán Boushehr-rõl (108 kW) és az E.4. csatornán a 200 kW-os adóteljesítményû Shah Nakhjer-rõl. Átlagos vételi távolságuk 3.400 km!

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/231-Iraki-zaszlo[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/232-Iran-NIRT-logo[1].jpg[/img]


Írország - Ireland (RTE)

Az Ír Televízió (Radio Telefis Eireann - RTE) vétele egyetlen állomásról lehetséges, és innen volt eredményes Bakos Gábor is, hisz több alkalommal vette az Ír "B" csatornán (53,75/59,75 MHz) Maghera (Gort) állomást, amely a korai idõkben az egyetlen ír programot adta, s az azonosító feliratos, ún. "E" típusú monoszkópábra után a Philips PM.5544 típusú elektronikus tesztábrát adták elõször RTE felirattal, majd a második ír tv-program megindulása után az RTE 1 felirattal. Maghera vételi távolsága egyébként 2.050 km. Az Ír televízió (RTE és RTE 1) vételeiért is jó néhány QSL lapot begyûjtött Gábor.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/233-Irorszag-RTE-PM[1].jpg[/img].Kép


Jordánia (JTV)

A Jordán Televízió (Jordan Television Corporation - (JTV) a viszonylag "gyakrabban" és "könnyebben" vehetõ Közel-keleti arab országok közé tartozott, hisz az E.3. csatornán a JTV-nek egy nagy teljesítményû (108 kW) adóállomása van Ammanban. A távolsága is ideális, kb. 2.100 km, így ezt az állomást Bakos Gábor is gyakran vette. E vételeibõl állítottam össze az alábbiakban egy fotó galériát. Egyébként a JTV az 1970-es években még Marconi típusú monoszkóp ábrát használt arab nyelvû feliratozással, amelyet a színes adások megindulása után a PM5538 típusú-, majd az alábbiakban bemutatandó, JTV AMMAN feliratú, és a 80-as években az "óra kijelzéses" JTV SUWEILEH feliratú PM.5544 típusú elektronikus tesztábrával váltották fel. Bár Gábor igen sok alakalommal, s kitûnõ minõségben vette a JTV programját, és az e vételekrõl értesítõ vételi beszámolóját több alkalommal is megküldte a JTV-nek, de visszaigazolást, QSL lapot tõlük nem kapott. Ez azért is "fájó pontja", mivel néhány hazai tv-amatõrnek viszont megküldték a QSL lapjukat, vagy vétel visszaigazoló levelüket.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/235-JTV-AMMAN-PM[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/236-JTV-PM[2].jpg[/img]


Jugoszlávia (JRT)

A ma már "néhai" Jugoszlávia Televíziója (Radio Television Yugoslave - JRT) részérõl az egykori, egyes tagköztársaságok számára döntõen önálló tv-mûsorokat sugároztak és ez az "önállóságuk megnyilvánult az önálló, elkülönülõ monoszkópokra, elektronikus tesztábrákra, logókra, stb. is vonatkozott. Bakos Gábor lakóhelye a Jugoszláv Televízió egyes tagköztársasági televízióinak vétele szempontjából igen kedvezõtlen földrajzi adottságokkal rendelkezett, hisz a Bükk, a Mátra, a Cserhát hegységek által erõsen árnyékolt területet jelentett számára, amihez még a hazai-, és a szlovákiai tv-adók által is okozott zavaró hatások párosultak.

Szerbia számára sugározott TV Beograd (TVB) 1. programját az E.6. csatornán a 430 km-re lévõ Belgrad (Avala), és az E.10. csatornán Crveni Cot állomásról, míg a részben elkülönülõ vajdasági programot az E.5. csatornán Szabadkáról (270 km), illetve az UHF sávban az E.41. csatornán Novi Sad (Iriski Venac) (360 km), valamint Szabadka-Vörösfalu állomásról vette az UHF 43. csatornán. Alkalmanként a TVB 2. programját szintén Belgrádból az E.22. csatornán, míg E.24.csatornán Novi Sad-ról is vette. A szerbiai vételei során JRT TV BELGRAD, JRT BGRD, ill. a JRT NOVI SAD feliratokkal vett PM.5544 típusú elektronikus tesztábrát.

Horvátország számára sugározott 1. programot az E.8. csatornán Belje (Bele Manistir), és az E.9. csatornána kb. 500 km-re lévõ Zábráb (Slejeme) állomásról vette, míg a horvát 2. programot az E.38. és E.28. csatornán vette. Az 1960-as és 70-es években JRT ZAGRAB feliratú, Telefunken T.05 típusú monoszkóp beállító ábrát, majd a PAL rendszerû színes adások megindulása után a JRT ZGRB 1 és JRT ZGRB 2 felirattal vette a FuBK típusú elektronikus tesztábrájukat.

Szlovénia számára sugározott programot az E.6. csatornán vetet a kb. 600 km-re lévõ Nanos állomásról, és innen vette az E.27. csatornán az szlovén televízió olasz nyelvû nemzetiségi programját Koper-Nanos állomásról. A szlovén tv-adásánál az RTV LJUBLJANA feliratú, PM.5544 típusú elektronikus tesztábrát sikerült rögzítenie Bakos Gábornak.

Bosznia-Hercegovina számára sugározott, szarajevói 1. programot az E.11. csatornán, az 530 km-re lévõ Vlasic állomásról sikerült idõnként elcsípnie, ilyenkor a JRT SA-I feliratú, FuBK típusú tesztábrát vette.

Macedónia számára sugározott, skopjei 1. programot is ritkán elcsípte Gábor az E.6. csatornán a kb. 740 km-re lévõ Crni Vrh állomásról, ahonnan a JRT SKPJ RTV SKOPJE feliratú, PM.5544 típusú elektronikus tesztábrát sikerült vennie. Méltán lehet büszke erre a vételére is, hisz igen kevés hazai amatõr volt sikeres a skopjei vétellel, az onnan vett tesztábra fotójával.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/237-JRT-Zagreb-Mk[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/238-JRT-ZGRB-1[1].jpg[/img]
[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/239-JRT-ZGRB-2[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/240-RTV-LJUBLJANA[1].jpg[/img]
Kép.[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/242-JRT-SKFJ[1].jpg[/img]

Folyt.köv.!
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2009.12.22. 15:45

Sziasztok!

Bakos Gábor TV-DX vételi eredményei: II. rész

Lengyelország (TVP)

Bakos Gábor vételi helye (Rudabánya) szempontjából a Lengyel Televízió (Polskie Radio Telewizja - TVP) vétele jelentõs nehézségekben ütközött az északi irányból jelentõs takarást okozó szlovákiai hegyek, az Alacsony-, és Magas Tátra, stb. takarása miatt. Ennek ellenére, fõleg a magyar adás szünetében (ami az 1960-70-es években még jelentõs idõtartamban fenn állt) több állomást is sikeresen vett.
A TVP 1 programját legjobb minõségben az OIRT (R) 8. csatornán, a 230 km-re lévõ Katowice-i, némileg gyöngébben az R.10. csatornán 190 km-re lévõ Krakkó-i, és az R.12. csatornán a 390 km-re lévõ Wroclav-i állomásról vette. Gyakran vette az R.3. csatornán a 250 km-re lévõ Kielice-i adóállomást is. Jó vételi körülmények idején, alkalmanként még az UHF 31. csatornán kis teljesítménnyel (10 kW) sugárzó, 140 km-re lévõ Rabka/Lubon vétele is elõfordult nála.
A TVP 2 programját az E.21. csatornán Katowice-bõl, az E.25. csatornán Wroclav-i állomásról, és az E.28. csatornán a Kielice-i adóállomásról fogta idõszakosan. Ritkán még az R.6. csatornán Katowice-bõl 1 KW-os teljesítménnyel sugározott TVP 2 programot is vette.
A TVP az 1960-as években a RETMA 1956 típusú monoszkóp ábra után a Marconi típusú tesztábrát használta (elsõ fotópozícióban látható), míg a színes adások megindulása után áttértek a PM.5534 típusú elektronikus tesztábra használatára, melyet az 1970-es években felirat nélkül sugároztak, majd a TVP-WAR, késõbb a TVP NTD 1 felirattal, ill. a 2. program esetében a TVP NTD 2 felirattal látták el és vált foghatóvá a magyar amatõrök, így Bakos Gábor számára is.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/243-TVP-Mk[1].jpg[/img].Kép


Magyarország (MTV)

A Magyar Televízió (MTV) programjainak vétele természetesen nem tartozik Bakos Gábor TV-DX vételi körébe, de azért az MTV 30 évvel ezelõtti tesztábráiról, logóiról, tv-óráiról készített néhány (nosztalgia) fotóját bemutatnám. Egyébként az MTV 1 programját állandó jelleggel a Rudabánya-i reléállomásról az R.2. csatornán, a Tokajról az R.4. csatornán, Kazincbarcikáról az R.7. csatornán Miskolcról az R.9. csatornán és Kékesrõl az R.8. csatornán. Míg az MTV 2. programját Tokajról az E.26. csatornán, Kékesrõl az E.36. csatornán és Szentesrõl az E.23. csatornán fogata.

Gábor magyarországi televízió vételei sorából azonban ki kell emelni az MTV két vidéki stúdiójának vételét. A szegedi stúdió (250 km) vételébõl adáskezdõ logót, míg a pécsi stúdió (310 km) vételébõl egy program logót és a pécsi stúdió kb. 40 éves monoszkópábráját mutatnám be.
Említésre méltó az elsõ fotópozícióban lévõ, magyar fejlesztésû HTV TR.0782 típusú (színes) elektronikus tesztábra 1976-ból, amelyet nálunk (az MTV mind két programja által több mint 35 éve általánosan használt Philips PM5544 típusú tesztábra mellett) igen rövid ideig használtak (sugároztak ki), de a tesztábra nagy sikerére jellemzõ, hogy lényegében a KGST tagországok többsége hosszabb-, rövidebb ideig ezt alkalmazta. Így pld. használták a Szovjetúnióban, Lengyelországban, az NDK-ban több évig, s egy rövid ideig még Romániában is.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/245-MTV1-HTV-etc[1].jpg[/img].Kép


Német Demokratikus Köztársaság (DDF)

Az NDK Televízió (DDF) programjainak vétele körében is eredményes volt Bakos Gábor, hisz a DDF 1. programját az elmúlt évtizedek alatt jó egynéhány alkalommal vette az E.3. csatornán a 750 km vételi távolságú Helpterberg állomásról, az E.6. csatornán a 770 km-re lévõ Brocken állomásról, valamint az E.11. csatornán a 860 km-re lévõ Schwerin állomásról, míg a DDF 2. programját az E.22. csatornán Leipzig (660 km) és E.29. csatornán Dresden (570 km) állomásról sikerült elcsípnie. A DDR programját az alábbiakban bemutatandó, "NDK típusú" fekete-fehér tesztábrával vette a DDR Fernsehen, a DDR Fernsehen Berlin, majd a 2. program indulás után a TV1 DDR felirattal, míg ugyan ezt a tesztábrát a 2. programnál TV2 DDR felirattal vette. A színes adások (SECAM rendszerû!) rendszeressé válása után a magyar, HTV TR.0782 típusú elektronikus tesztábrát kezdték alkalmazni, amelyet az elsõ programnál a DDR F1, míg a második programnál a DDR F2 felirattal adták, és ezeket vette Gábor is, amikért szép sorozatot gyûjtött be az NDK-s QSL lapokból is.

Kép.Kép


Német Szövetségi Köztársaság (ARD, ZDF)

Az NSZK Televíziójának (ARD) közszolgálati központi- és regionális programjainak vétele körében is eredményes volt Bakos Gábor, s igen szép vételi eredményeket ért el e területen az 1960-80-as években. Eredményes volt a VHF I. sávban; az E.2. csatornán: Biedenkopf - HR (930 km), Göttelborner Höhe - SR (990 km), Grünten - BR (610 km), Steinkimmen - NDR (1.085 km), az E.3. csatornán Kreuzberg - BR (880 km), az E.4. csatornán Flensburg - NDR (1.200 km), Ochsenkopf - BR (700 km), Raichberg - SWF (710 km), az ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) központi, 1. programját sugárzó adóállomások vételében.
Az VHF-I. sávbani vételeken túl, a VHF-III. sávban is több, azonosított állomást is sikeres vett, mint pld. Brotjacklriege (BR) az E.7. csatornán (540 km), Gr.Feldberg (HR) vétele (900 km) az E.8. csatornán, Harz (NDR) vétele (750 km) az E.10. csatornán, SFB Berlin-i programját (750 km) az E.7. csatornán vette, stb. Az egyes szövetségi állami - tartományi televíziók az UHF sávban sugározták a regionális, ún. 3. programjaikat, melyek közül néhányat azonosítva Gábornak is sikerült elcsípnie, de ezek fotó minõsége nem éri el a "közlési-bemutatási" szintet. Míg az NSZK ún. 2. tv-programját a ZDF (Zweis Deutsches Fernsehen) az UHF IV/V. tv-sávban üzemelõ adóállomásai útján sugározta, néhányukat Bakos Gábornak is sikerült rövidebb idõszakokra vennie Bakos Gábornak.

Az 1960-as években, döntõen még minden NSZK tv-állomás a Telefunken T.05 típusú monoszkóp ábrát használta, a gerincadó nevének feliratozásával [pld. BR: Bayerischer Rundfunk, Ochsenkopf (E.4.), NDR: Flensburg (E.4.), Kiel (E.5.), stb.]. Az 1970-es évektõl, a színes adások rendszeressé válásától azonban az adóállomások áttértek a FuBK típusú tesztábra használatára, amelyet az adóállomások nevével, esetleg a csatornaszám feltüntetésével is ellátott azonosító felirattal láttak el [pld. GRÜNTEN, hr1 FFTM, hr1 8, NDR I, NDR I SH, NDR I WN, SAARLAND RUNDFUNK, SR1 SAAR, SFB, DBP, ZDF, stb.]. A kisebb (ARD és ZDF) állomásoknál azonban elõfordult az is, hogy semmiféle azonosító felirat nem volt a FuBK típusú tesztábrán, ez azonosításukat is megnehezítette.

Kép.Kép
Kép.Kép
Kép.Kép


Norvégia (NRK)

A Norvég Televíziónak (NRK) igen sok gerinchálózati adóállomása van a VHF-I sávban és Bakos Gábornak az 1960-as és 70-es években ezt teljes "vehetõ" adólistát sikerült befognia és a legtöbbjükrõl kitûnõ minõségû vételi fotót készíteni-e, melyekrõl az alábbiakban egy galériányi gyûjteményt be is mutatnánk. Gábor a DX vételei során legkorábban az NRK feliratú, ún. "F" típusú monoszkópábrával fogra a norvég televízió programját. Ez igen különleges vételi fotónak számít, hisz igen kevés mai amatõr büszkélkedhet ennek eredményes vételével. Az "F" típusú monoszkóp ábra használata után egy rövid ideig FuBK típusú elektronikus tesztábrát használták, szintén NRK azonosító felirattal. A színes adások rendszeressé válása után vezette be az NRK (Norwegian Broadcasting Corporation-Television) a Philips PM5544 típusú elektronikus tesztábrát. Gábor ezet típusú tesztábrát elõször a NORGE NRK, majd a NORGE TELEVERKET általános feliratokkal vette az E.2., az E.3. és az E.4. csatornákon.

Az 1970-es évek második felében az NRK bevezette a gerincadó-hálózati állomásainál a külön azonosító feliratokat is, s ezzel nagyon megkönnyítették a tv-amatõrök munkáját az egyes vételek azonosíthatóságában. Így Bakos Gábor azonosítottan vette az E.2. csatornán, Greipstad (1.350 km), Gulen (1.550 km), Melhus (1.710 km), Steigen (1.950 km) állomásokat, az E.3. csatornán Bagn (1.450 km), Gamlemsveten (1.650 km), Hemnes (1.950 km) állomásokat, valamint az E.4. csatornán Bremanger(1.650 km) és Kongsberg (1.470 km) állomásokat. Az 1980-as évek elején bevezette az NRK ezen tesztábráinál az órakijelzés használatát is. Az NRK azon kevés televíziós társaságok közé tartozik akik nem QSL lappal, hanem ún. "vételi visszaigazoló levelekkel" nyugtázzák a tv-amatõrök vételi értesítéseit. Így külön is érdekesség, hogy Bakos Gábornak az 1970-es évek legelején az NRK elküldte egy QSL lapját is.

Kép.Kép
[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/257-NORGE-NRK[PM].jpg[/img].Kép


Olaszország (RAI)

Az Olasz Televízió (Radiotelevisione Italiana - RAI) 1. programját (National Programme) igen sok alkalommal, és a VHF I. tv-sávban lévõ mindhárom olasz ("A", "B" és "C") csatorna frekvencia tartományban ["A": 53,75/59,25, "B": 62,25/67,75, "C": 82,25/87,75 MHz] venni tudta Bakos Gábor. Azonban azt, hogy egy-egy alkalommal mely adóállomás jelét sikerült fognia és rögzíteni-e, az kellõ bizonyossággal nem állapítható meg, hisz az olasz adóállomások által kisugározott monoszkópok és egyéb elektronikus tesztábrák olyan külön azonosító feliratot nem tartalmaztak, melyrõl egy-egy állomás neve, helye aggálytalanul azonosítható lett volna. Így a Piemonte-Valle Aosta tartományban az olasz "C" csatornán Torino (1.130 km), Lombardiából a "B" csatornán Monte Penice (1.030 km), Friuli-Venezia Giulia tartományból a "B" csatornán Tolmezo (600 km), Marche tartományból az "A" csatornán Monte Nerone (1.080 km), Campania tartományból a "B" csatornán Monte Faito (1.130 km), Puglia tartományból az "A" csatornán Monte Caccia (1.030 km), Calabria tartományból a "B" csatornán Crotone (1.100 km) és Siciliából az "A" csatornán Monte Cammarata (1.330 km) állomásról történhettek a TV-DX vételei, azaz 600-1.330 km közötti távolságokból. A RAI 2. programját az UHF sávban vette Gábor több alkalommal, változó minõségben a Szlovén határhoz közelibb állomásokról [az E.25. csatornán: Monte Venda (880 km), az E.23. csatornán Monte Penice (1.030 km, stb.]

Az Olasz televízió az 1960-as években és a 70-es évek elején az olasz típusú, fejlesztésû RAI National Programme monoszkóp ábrát sugározták az ún. ipari adás keretében, melyet a 70-es évek közepén már olyan változatban sugároztak, amelynél a "belsõ körben" nagy "1"-es, vagy "2"-es számmal jelölték az elsõ program azonosítását. A színes adások rendszeressé válása után az Olasz (közszolgálati) Televíziónál a PM5544 típusú Philips tesztábra használatát vezették be, amelynél a RAI 1. ill. 2. programnál a RAI 2 azonosító feliratot tüntették fel. A közszolgálati RAI programok vétele során bakos Gábornak is ezeket sikerült vennie és vételi-fotón is rögzítenie. A közszolgálati RAI mellett azonban néhány kereskedelmi program tv-állomását is sikeresen vette Észak-Olaszországból, ahonnan a SOC.IMPIANTI TV - SET feliratú tesztábrákat vett. Ezt a tesztábra típust egyébként szinte kizárólag Liguria tartományban használták, illetve az 1960-as években még a "szomszédos" Monaco is használta a francia csatornakiosztás szerinti, ún. F2. csatornán. Így még akár Monacói vétellel is azonosítható lenne, hisz akkoriban az F2. csatornán egy nagyteljesítményû (50/12,5 kW) adóállomás üzemelt Monacóban (1.100 km) az 1970-es évek közepéig, amely a Tele Monte-Carlo programját adta, s vétele nálunk is elõfordulhatott.

Kép.[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/260-RAI-2-PM[1].jpg[/img]


Portugália (RTP)

A Portugál Televízió (Radiotelevisao Portuguesa - RTP) programját az E.2. csatornán Muro (2.580 km), az E.3. csatornán Lousa/Coimbra (2.530 km) és az 1980-as évektõl az E.4. csatornán Valenca do Douro (2.400 km), - viszonylag nagy teljesítményû - állomásokról lehetett fogni. Az Azori szigeteken, az E.4. csatornán sugározó Cume állomásról (5.700 km) szintén az RTP mûsorát lehetett venni, amely az 1980-as évektõl már az R.T.P.-ACORES csatorna azonosító felirattal ellátott FuBK típusú tesztábrát használta. A korábbi idõszakban azonban az RTP még nem használt csatorna azonosító feliratot, így Bakos Gábor is ilyenek nélkül nélkül fogta az VHF-I. sáv csatornáin. Gábor még abban a szerencsés helyzetben volt, hogy az 1960-as évek végén s a 70-es évek legelején látta és fotóin rögzítette is az ún. "E" típusú monoszkóp ábrát "RTP" felirattal. Az 1970-es évek közepétõl azonban egy, szürkeségi skálákat is tartalmazó, ún. "kockaábra" használatára tért át az RTP, amelyen viszont semmiféle azonosító feliratot nem használtak. A Portugál televízió is a színes adások megindulása után tért át a FuBK típusú elektronikus tesztábra használatára, amelynél az RTP, illetve az RTP 1 azonosító feliratot használták az 1. program adóinál.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/261-RTP[1].jpg[/img].Kép


Románia (TVR)

A Román Televízió (Radioteleviziunea Romana - TVR) programját, majd a TVR 1. programját Bakos Gábor legjobb minõségben az R.10. csatornán Bai Mare - Nagybánya (240 km), az R.3. csatornán Oradea - Nagyvárad (180 km) adóállomásról vette. Ritkábban és valamivel gyengébb minõségben vette az R.9. csatornán Timisoara - Temesvár (290 km), az R.11. csatornán Cluj - Kolozsvár (295 km), és idõnként vette az R.12. csatornán (déli irányból) Arad (250 km), és (DK irányból) Comanesti (490 km) adókat is. A szlovákiai Kassa adóállomás mûsorszünetében többször vett egy azonosítatlan román tv-állomás is az R.6. csatornán, illetve a Kékes-i adás szünetében az R.8. csatornán, de a vételi helyek pontos azonosítása sikertelen volt, hiszen az R.6. és R.8. csatornákon egyaránt, 3-4 nagyobb teljesítményû adóállomás is üzemel, s a román tv-állomások adóazonosító feliratot nem sugároztak ki.

A Román Televízió adóállomásai az 1960-as években és a 70-es évek elején még az ún. "román típusú" monoszkópábrát használták TELEVIZIUNEA ROMANA felirattal, majd a 70-es évek közepétõl az ún. EBU típusú, fekete-fehér elektronikus tesztábrát használták TVR, TVR BUCERESTI feliratokkal. A színes adások megindulása után (amely a Román Televízió esetében a PAL rendszer bevezetéslét jelentette) elõször a FuBK típusú elektronikus tesztábrának egy speciális (lentebb bemutatndó) változatát használták TVR azonosító felirattal, majd késõbb már a "szokványos" FuBK típusú színes tesztábrát sugározták TVR BUCURESTI felirattal. A TVR igen gyakran sugározott, ún, programazonosító, feliratos logókat is, melyekbõl többet fotóin is megörökített Gábor.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/263-TVR-Mk[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/264-TVR-FuBK[1].jpg[/img]


Spanyolország (TVE)

A Spanyol Televízió (Television Española - TVE) programját a VHF I. tv-sáv: E.2., E.-3. és E.4. csatornáin vette. Az 1970-es évek elejéig a TVE az alábbiakban is bemutatandó, az ún. 1. sz. fotópozícióban látható, "spanyol típusú" fekete-fehér monoszkóp ábrát adta, melyet a nagyobb adó-állomások, illetve tartományok a TVE felirat mellett, további azonosító felirattal is elláttak, mint pld. TVE VALENCIA, TVE GALICIA, TVE BARCELONA, TVE ZONA SUR, stb. Egy speciális kocka ábrának a 70-es évek közepén történt használata után, a színes adások megindulását követõen elõször azonosító felirattal ellátott színsáv ábrákat (CBP), majd annak "spanyolosított változatát kezdték sugározni, melyek közül Bakos Gábor is több felirat-, és típus változatot is megörökített vételi fotóival, ahol az adóállomás neve mellett a csatorna számot is feltüntették, ezáltal a konkrét azonosítást is lehetõvé tették a tv-amatõrök számára. Ilyek voltak pld. az RTVE NAVACERRADA 2, RTVE SANTIAGO 2 (2. prgr.), RTVE LA MUELA 3, vagy RTVE AITANA 3, RTVE GAMONTERO 3, RTVE IZAÑA 3, RTVE SOLLUBE 4, stb.
A TVE a CBP alapú tesztábrák mellett, egy ún. "spanyol típusú" színes elektronikus monoszkóp ábrát is használt az 1970-es évek legvégétõl, amelynél az évek során több feliratozási típust is alkalmaztak, így pld. az RTVE felirat mellett a CADENA I, CADENA II, ill. csatorna nevekkel (pld. RTVE BARCELONA, RTVE MADRID, stb.) is sugározták ezt az ábra típust, és végül a 80-as években már az a TVE TV1, ill. TVE TV2 felirattal is adták ezt a tesztábrát, melyet Bakos Gábornak is sikerült rögzíteni, s e vételeibõl többet közre is adnák e beszámoló keretében. A VHF-I. tv-sávban "vehetõ" spanyol tv-állomások átlagos vételi távolsága Gábornál kb. 2.100 km volt, de pld. Barcelona 1.600 km, Valencia 1.900 km, Alicante 2.000 km, Madrid 2.100 km, Santiago (de Compostella) (2.300 km), Izana (3.650 km). Bakos Gábor a TVE vételei során is begyûjtött jó egynéhány QSL lapot, annak is köszönhetõen, hogy a spanyol televízió megbízható partner volt a tv-amatõröknek a vételi visszaigazolások megküldésében.

Kép.[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/266-RTVE-CBP[1].jpg[/img]
Kép.[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/268-RTVE-LA-MUELA-3[1].jpg[/img]


Svajc (SRG, SSR, TSI)

A Svajci Televíziók (SBC - Swiss Broadcasting Corporation) programjaikat a három hivatalos nemzeti nyelven (retoroman/német, francia és olasz) sugározza külön külön adóhálózattal, és külön-külön tv-programokkal. Bakos Gábor a retoroman/német nyelvû SRG 1. programját az E.2. csatornán Bantiger (1.030 km) és az E.3. csatornán Uetliberg (970 km) állomásról, a francia nyelvû SSR1. programját La Dôle (1.130 km) állomásról, míg az olasz nyelvû TSI1 programját (a VHF III. tv-sávban és az UHF sávban történõ vételi lehetõségek mellet) az E.2. csatornán egy igen kis teljesítményû állomásról Iragna (950 km) vette. Egyébként néhány további, kis telejsítményû (relé) állomásról vehetõ még a VHF-I. sávban az SRG1 és az SSR1 programjai is. Gábor TV-DX vételei során rögzített FuBK típusú elektronikus tesztábrákat, valamint a mindhárom hivatalos nyelven feliratozott Sweiz Suisse Svizzera Channel 1 feliratú, központi program logóját az alábbiakban be is mutatom. Figyelemre méltó körülmény, hogy a Svájci Televízió részérõl a tv-amatõrök vételi jelentéseit döntõen visszaigazolták ugyan sok érdekes technikai adattal, teljes csatornalistával, stb., de e vételi nyugtázások "csupán" levél formájában történtek, míg Gábornak 1984-ben sikerült egy hivatalos QSL lapot is begyûjtenie tõlük.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/269-PTT-SRG-1-FuBK[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/270-PTT-SSR-1[1].jpg[/img]


Svédország (SR)

A Svéd Televíziók (Sveriges Television - SR) programjainak vétele a VHF-I. tv- sáv E.2., E.3. és E.4. csatornáin a leggyakrabban vehetõ frekvenciák voltak, annál is inkább mivel e frekvenciákon jó egynéhány (7-8 db.) nagy teljesítményû adóállomás található. Mivel azonban ezen állomások megkülönböztetõ feliratot, logót, tesztábrát, stb. nem sugároztak, így Bakos Gábor sem tudta azonosítani egy-egy vétele pontos helyét. A VHF-I. tv-sávban vehetõ állomások vételi távolsága 1.100 - 2.200 km között volt. A Svéd Televízió az 1970-es évek elejéig az ún. svéd típusú monoszkópábrát sugározta TV1 SVERIGES RADIO STOCKHOLM felirattal, amely fekete-fehér monoszkópábránál egyébként a központi körben lévõ "babás kislány" színes fotója látható. A színes adások megindulása után a 70-es évek közepétõl elõször a TV1, majd a TV1 SVERIGE felirattal adták a PM5544 típusú Philips beállító ábrát a svéd 1. programnál. Bakos Gábor svéd vételeibõl néhányat bemutatnék, a svéd vételeivel kapcsolatban kapott QSL lapjaival együtt. Egyébként a svéd QSL lap is egy különlegesség, hisz " hivatalos", konkrétan QSL visszaigazolásra gyártott, és használt lapot (tudtommal) még senki sem kapott tõlük, Gábornak 1973-ban még ez is sikerült!

Kép.Kép


Szíria (STC)

A Szíriai Televízió (Syrian Arab Television - STC) vétele tekintetében is eredményes volt Bakos Gábor, hisz a közel négy évtizedes amatõrködése során több alkalommal is elcsípte az STC mûsorát. Az STC az 1960-as évek végén és a 70-es ével legelején még a RETMA 1956 típusú tesztábra monoszkópnak egy speciális változatát használta (hasonlóan az Egyiptomi Televízióhoz), ezt követõen azonban a Philips PM5544 típusú, elektronikus tesztábrát kezdték használni, azonosító felirattal is ellátva, ami az arab betûs felirat mellett, az ORTAS-DAMAS feliratot is tartalmazta. A Szír Televízió vételére két nagyobb teljesítményû adóról, azaz az E.3. csatornán Nabi-Saleh állomásról és az E.4. csatornán Hasakke állomásról lehetett "reménykedni", s Gábornak is e frekvenciákon sikerült az STC eredményes vétele. Az E.4. csatornán Hasakke sikeres vételét a Szír TV QSL lapjával is "honorálta". Ez igazi különlegesség, mivel nem tudok róla, hogy Magyarországon bárki büszkélkedhet-e szír QSL lappal. Szír vételeibõl készült fotók közül néhányat bemutatnék a QSL lapjával együtt. A szír adóállomások átlagos vételi távolsága egyébként kb. 2.200 km volt!

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/273-Szir-TV-bemondo[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/274-Szir-TV-program[1].jpg[/img]


Szovjetúnió (TSS)

A volt Szovjet Televíziónak (The Sovjet Television - TSS) több 70 adóállomása mûködött az VHF-I. tv-sávban, az ORT csatornaszabvány szerinti R.1. - R.2. csatornákon (49,75 - 65,75 MHz), és kb. 60 db. a VHF-II. tv-sávban, azaz az OIRT csatornaszabvány szerinti R.3., R.4. és R.5. csatornákon (77,25 - 99,75 MHz). Ezek az adóállomások egyrészt a központi. I. és II. programot, valamint az egyes tagköztársaságok nemzeti programjait sugározták. Természetesen ez a nagyszámú adóállomás a legkülönbözõbb vételi távolságokra volt a hazai tv-amatõröktõl, így Bakos Gábortól is, amíg a legközelebbi (Ukrajnai állomás) Uzsgorod-Ungvár tõle kb. 130 km-re, addig az egyik legtávolabbi, Vladivostok az R.1. csatornán 7.500 km-re volt található, s vétele "elméletileg" elõ is fordulhat.

Az 1960-as években a Szovjet Televízió adóállomásai lényegében egyöntetûen az ún. szovjet típusú, fejlesztésû, a Tablica 0249 megjelölésû monoszkóp tesztábrát használták, amelynél még külön adóállomás-név azonosító feliratot nem használtak. Ezt követõen, néhány szovjet fejlesztésû, még szintén azonosító felirat nélküli fekete-fehér elektronikus tesztábra használatát vezettek be több állomásnál, míg egyes állomások tesztábra importba kezdtek, így pld. a Dél-oroszországi, 1.400 km-re vételi távolságú, Rostov na Donau a csehszlovák EZO típusú tesztábrát kezdte használni ROSTOV felirattal, melyet Bakos Gábor igen jó minõségben vett több alkalommal is.
A SECAM rendszerû színes adások arányának emelkedésével színes elektronikus tesztábra használatára tértek át az 1970-es évek közepétõl, amely során a magyar HTV fejlesztésû, TR 0782 típusú elektronikus tesztábra volt, amely továbbra sem tartalmazott csatorna név azonosító feliratot, csupán egyes változatainál "alul", vagy "felül" az orosz CT feliratot használtak, illetve "körrel", vagy kör nélküli változatban is sugározták ezt az ábrát. Az 1980-as évek elejétõl viszont a magyar HTV TR 0782 típusú tesztábra némi szovjet átdolgozásával létrejött az UEIT CT 0167 típusú "szovjet" elektronikus színes tesztábra, melyet fejlécében fokozatosan azonosító számokkal, idõkijelzéssel, adóállomás név feltüntetésével láttak el, mely a késõbbiekben elõsegítette az egyes vételek, vételi állomások azonosíthatóságát is.

A Szovjet Televízió általános vételi lehetõségein, elért vételi eredményeken túl külön is foglalkoznék Bakos Gábornak az Ukrán Televízió vétele során elért eredményeivel. Rendszeresen és jó minõségben vette az Ukrán Televízió Kijevi "kevert" adását a munkácsi állomásról az R.11. és R.34. csatornán, ritkábban vetet az R.8. csatornán a kb. 300 km-re lévõ Lvov-i adóállomásról is. A Szovjet Televízió központi, moszkvai I. programját ugyancsak a munkácsi adóállomásról vette az R.22. csatornán, míg Ungvárt is eredményesen vette az R.2. csatornán, s a miskolci adóállomás szünetében az R.9. csatornán valószínûsíthetõen a Stanislav állomást is.

[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/275-Tablica[1].jpg[/img].Kép
[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/277-HTV-etc[1].jpg[/img].[img]http://ing-sat.what.hu/images/tv-dx-amateurs/b-gabor/DX-Forum/278-UZSGOROD[1].jpg[/img]


Bakos Gábor az aktív TV-DX amatõrködése során, leveleivel megkereste minden olyan ország televíziós társaságát, melynek nagyobb teljesítményû, "elméletileg vehetõ" televízió adó-állomásai üzemeltek a VHF-I. tv-sávban.
Levelezései eredményeként információs anyagokat kapott:
Angol Televízió (BBC, London Weekend Television, Scotis Television), Belga Televízió (BRT-RTBF), Csehszlovák Televízió (CST), Dán Televízió (DR), Finn Televízió (YLE), Görög Televízió (EIRT), Holland Televízió (NOS), Ír Televízió (RTE), Jugoszláv Televízió (JRT Zagreb, JRT Ljubljana, JRT Copoer-Capodistria), Magyar Televízió (MTV), Monacoi Televizió (TMC), NDK Televízió (DFF), NSZK Televízió (ARD, ZDF), Norvég Televízió (NRK), Osztrák Televízió (ORF), Portugál Televízió (RTP), Román Televízió (TVR), Spanyol Televízió (RTVE), Svajci Televízió (SRG), Svéd Televízió (SVT), Szír Televízió (STC), Szovjet Televízió (TSS).
Ausztál Televízió (ABC), Bahreini Televízió (BTV), Ciprusi Televízió (PIK), Dél-Koreai Televízió (KBS), Elefántcsontparti Televízió (RTI), Honkongi Televízió (HK-TVB), Iráni Televízió (NIRTV), Japán Televízió (NHK), Luxemburgi Televízió (RTL), Máltai Televízió (Xandir Malta), Szingapúri Televízió (SRT), Török Televízió (TRT), Új Kaledóniai Televízió (FR3), Új-Zélandi Televízió (NZBC).

Így Bakos Gábor a konkrét TV-DX vételeinek visszaigazolásaként kapott QSL lapokon és leveleken túl, még igen sok információs anyagot, s az egyes televíziók által használt tesztábrák és monoszkópok, program logók, stb. fotóit is megkapta (amelyek egyébként nem minõsülnek QSL lapnak!), s ezen információs anyagokból válogattam össze még egy kis fotótárat, amely az ING-SAT-on megtekinthetõ. Bakos Gábornak pedig a legnagyobb elismerésem fejezem ki a csodálatos vételi eredményeiért, és azt példaként állítom a magyar tv-amatõrök népes táborának is.

Bakos Gábor 40 éves tv-amatõri munkássága bemutatásának teljes-, vágatlan változata (48 A4-es oldal terjedelemben) a http://ing-sat.what.hu oldal menüsorában megtalálható, "TV-DX amatõrök bemutatása" könytárából kiválaszthatóan olvasható.

Bakos Gábor valóban egyedi-, és különleges QSL-lap (és levél) gyüjteményének bemutatására a Klub Fórumának QSL lapos topikjában kerül sor!, illetve az ING-SAT megjelölt oldalán lévõ egységes szerkezetû beszámolóban tekinthetõ meg.
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

TV-DX

HozzászólásSzerző: podapu » 2010.03.08. 16:05

Régi idõk hobbija újraéled, vagy végleg feledésbe merül?

Hogy kezdõdött? Véletlenül! A 70-es évek elején még nem szenvedtünk a bõséges tv csatorna kínálattól. Könnyen el tudtuk dönteni, hogy mit is nézzünk. Mivel csak egy országos tv volt az MTV. Igaz akkor már ment a színes kísérleti adás az UHF 24-es csatornán Budapesten.
Ki-ki maga módján próbálta bõvíteni vételi lehetõségeit. Legkézenfekvõbb volt valamelyik szomszédos ország tv adását nézni, na persze nem mindig jó minõségben.
1973-ban építettem meg az elsõ tv antennámat az OIRT 3-as csatornára Nagyvárad vételére. Legnagyobb meglepetésemre a Spanyol tv adását sikerült vennem a CCIR 4-es csatornán. Igaz nézhetõ volt a nagyváradi román adás is csak gyenge, mákos képminõségben.

Pár nap elteltével nem antennát, hanem antenna árbocot emeltünk. A fák fölé ért, ( 14 m) lett is eredmény hibátlan képminõség Nagyváradról. Zivatarok, nagy szelek idején fohászkodtunk az égiekhez, el ne vigye a tetõt árbocostól.

Kép Kép (1983-ban lett lebontva az árbóc költözés miatt,1976-83-ig egy zil ablaktörlõ motor forgatta a fenti három antennát meghibásodás nélkül. Természetesen új lakhelyemen Szarvason is meg épült az árboc, mivel már a DX virus bennem volt de már a RO 280-as hirschmann forgatóval.)

Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép

Az év nyarán sikerült több ország tv adását venni, Spanyol, Svéd, Norvég , Orosz, Olasz,Jordán,Finn tv adásait.


Így indult az út a TV-DX felé.

Az elsõ könyv Nozdroviczky László Televízió antennák könyve volt. Ebbõl készítettem az elsõ antennáimat és hamar rájöttem,hogy nem én vagyok az egyedüli ember,ki szinte mindennap az antennaárboc tetején lógva antennákat szerel.
A hetvenes évek második felében megjelent Hajdú Mihály Televíziós távolsági vétel címû könyve. Számomra és még sok DX-elõ számára ez a könyv olyan volt mint, hívõ embernek a biblia. Még akkor is olvastuk mikor már saláta formája volt és minden betûjét betéve tudtuk.
Valójában ez a könyv egy új korszakot indított el. Sokat segített a tv-vételek azonosításában, meglepõen sok és jól használható antennaadatokat közölt. Másrészt támogatást nyújtott hogyan kérjünk visszaigazolást (QSL lap) TV-DX vételeinkrõl.
Sok Tv-társaságtól kértem visszaigazolást de, kevéstõl kaptam. Kivéve Norvégia az egyedüli ország mely szinte minden TV-DX vételemet visszaigazolta, amelyet elküldtem nekik.
Néhány QSL lap.

Kép Kép Kép Kép Kép Kép


Nyugodtan mondhatom hogy a hetvenes évek vége és a nyolcvanas évek voltak a TV-DX csúcspontja. Az idõ tájt egyre több tv-mûsor készült színesben. A tv készülékek már nem csak secam rendszerûek,(Magyarországon) hanem pal normával is rendelkeztek. Úgy érezhettük, hogy egy hatalmas kapu nyílt meg a nagyvilág felé, és senki nem szólt hogy mit nézhettünk.
Lehetett, Osztrák, Német vagy Dán, Norvég tv-adás.
Néha csak pár perces de volt, amikor órákon keresztül jó minõségben nézhettük a különbözõ országok tv-adásait.

Elektronikus ábrák és a tv-vételek képei.

Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép KépAzzal kezdtem rövid beszámolóm, hogy feledésbe merül, vagy újraéled ez a hobbi. Ebben a formában már nem. Ez így is van rendjén. Az elmúlt tizenöt év hatalmas fejlõdést hozott az információ a televíziózás és a számítástechnika terén. E három tényezõ eggyé vált,és még gyorsabb fejlõdés indul a televíziózás területén. Magyarország is belép a digitális tv világába.
A TV-DX marad, csak a digitálistechnika megint egy új korszakot indít a televíziózás területén.

Podani György
Szarvas
Avatar
podapu
 
Hozzászólások: 1097
Csatlakozott: 2009.11.03. 10:26
Tartózkodási hely: Szarvas

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.03.08. 16:21

Szia Gyuri!

Gratulálok a tömör, s ezért talán egy kicsit indokolatlanul is rövid, de a TV-DX területén elért rendkívüli sikeres ténykedésedbe bepillantást engedõ írásodhoz és az abban bemutatott szép és érdekes, s egyben értékes DX fotókhoz is.

Üdv.: Mihály
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: Kocsis Ferenc » 2010.03.08. 20:04

Szia Gyuri !

Mondhatnám: csatlakozom az elõttem szólóhoz!
Gratulálok írásodhoz!
A "WIEN" felirattal ellátott osztrák PM 5544 ETC-t meg kifejezetten irigylem. Nekem nem volt hozzá szerencsém, pedig igencsak "szemfüles" voltam... Ráadásul itt az adó "tövében" DX -ezem.

Üdvözlettel: Feri
Avatar
Kocsis Ferenc
Site Admin
 
Hozzászólások: 759
Csatlakozott: 2008.09.15. 17:19
Tartózkodási hely: Fertőd

TV-DX

HozzászólásSzerző: podapu » 2010.03.08. 23:36

Sziasztok.

Kérnék egy kis segítséget.
Ez a 2 kép még 1977-es felvétel,sikerült digitalizálnom a Lidi-ben tegnap vásárolt film scanner-rel,egész jól mûködik.

Kép Kép

Ezt annak idején se tudtam eldönteni hogy milyen adás? Az tény hogy kb:DK irányból jött és valamelyik arab nyelvû adás lehetett a C2 csatornán.A zászló szerint Szíria,de az elektronikus ábra és a C2 csat. zavar,mivel abban az idõben az Arab Emirátusok (Dubai) használta.Lehetséges még Egyiptom is?
1972-tõl létezett az Arab Köztársaságok Szövetsége,(Szíria,Líbia,Egyiptom) de ez 1977-re feloszlott.Ha van valakinek Egyiptomi dx vétele 1977-bõl talán pontot tehetnénk a dolog végére.
Elõre is kösz. podapu
Avatar
podapu
 
Hozzászólások: 1097
Csatlakozott: 2009.11.03. 10:26
Tartózkodási hely: Szarvas

HozzászólásSzerző: Kocsis Ferenc » 2010.03.09. 07:52

Szevasz Gyuri!

Ami az ETC-t illeti:1976-ban ezt is használta az ARD-1. HR adója Biedenkopf -ból (E2). Feltételezem, talán 1977-ben is...
Egyiptom viszont 1976 nyarán még a hagyományos Retma 1956 típusú monoszkópját alkalmazta (E3= Port Said).
Ami a zászlót illeti: ebben az elhelyezkedésben én 1980. június 19 -én láttam elõször az E3 -as csatornán (EBT-1. Port Said).
Remélem, kicsit segítettem.

Üdvözlettel:
Feri
Avatar
Kocsis Ferenc
Site Admin
 
Hozzászólások: 759
Csatlakozott: 2008.09.15. 17:19
Tartózkodási hely: Fertőd

DX

HozzászólásSzerző: podapu » 2010.03.09. 08:39

Szia Feri.

A legnagyobb baj az hogy a feljegyzéseim már nincsenek meg,és régire az ember már nem emlékszik pontosan.Elõfordulhat az is hogy a két adó ütötte egymást,volt rá példa nem egyszer.Nem záron ki azt se hogy a C3 volt, mert jó terjedés esetén gyakran nyúlt az ember a csatorna váltóhoz.Az biztos hogy 79 elõtti felvétel,mivel a tv egy videoton silver star,és ezt 79 tavaszán cseréltem le,mert gyakran kellet cserélni benne a PCF 200 és 201-es csöveket hogy érzékeny maradjon.Sajnos a 33 év nem csak a képeket homályosította el,de az emlékeket is.
Kösz a segítséget.
Avatar
podapu
 
Hozzászólások: 1097
Csatlakozott: 2009.11.03. 10:26
Tartózkodási hely: Szarvas

ElőzőKövetkező

Vissza: TV-DX

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég