TV-DX a VHF-I. sávban.

VHF/UHF sávon történt vételek. Trófeák, QSL -ek.

Moderátor: ING-SAT

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.11.05. 23:00

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


I. RÉSZ!

Kocsis Ferenc villamos-üzemmérnök, fertõdi TV-DX amatõrt mint egy 35 éve ismerem, hisz igen korán, már a saját tv-amatõrködésem kezdeti éveiben felvettük a közvetlen kapcsolatot, melyet a mai napig is tartunk. Az 1953-as születésû Kocsis Ferenc azon kevés amatõrök közé tartozik, akik a mûholdas tévézés, a földfelszíni digitális tv-vétel (DVB-T), és az FM-DX mellett, a mai napig is mûveli ezt az igen érdekes és látványos hobbyt is. Ferenc 1973-ban kezdte meg érdemben a "DX-elést", és a közeli-, és távoli országok minél több tv-adójának eredményes vételének dokumentálását is.

TV-vételi eredményeinek bemutatása során, a QTH-jától egyre "táguló körben" elért országok, tv-állomások vételét figyelembe vételével, ismertetném majd. Kocsis Ferenc tv-vételei során, idõnként változó antenna kombinációkat-, antenna erõsítõket-, antenna forgató mechanizmusokat alkalmazva amatõrködött fertõdi QTH-ján. TV-vételi eredményei az elmúlt évtizedekben a hazai Rádiótechnika és a Szatelit magazin szakfolyóirat és a TELEHOLD mûholdas mûsorújság mellett, több Nyugat-európai szakirányú kiadványban (Benelux DX Club BDXC Bulletin-jeiben), európai tv-tesztábra gyûjteményekben, (Norbert Kaiser: TV Bildkatalog 1985., és 1988. évi kiadásai) összeállításban is megjelentek. Sikeres, és azonosított TV-DX vételeiért számtalan ország televíziós társasságnak ún. QSL lapját (vételi visszaigazolását) is megkapta. Ezeket a QSL lapokat és QSL leveleket egy-egy ország vételi eredményeinek bemutatása során azonban jelen beszámoló keretében külön nem mutatom be, azok bemutatását nem ismétlem meg, hisz ezeket Kocsis Ferenc e Fórum ún. QSL-lapok topikjában már ismeretette korábban.

Kép

Általánosságban kívánom megjegyezni, hogy a beszámolómban (elsõsorban a hazai-, és a környezõ országok béli tv-adók tekintetében) bemutatandó egyes fotók alatt lévõ évszámok az adott ábra, ábra típusnak Kocsis Ferenc általi elsõ fotózási, rögzítési évét jelenti, és nem jelenti azt, hogy a késõbbiekben ugyanazt az ábrát nem fogta, és nem rögzítette máskor is Kocsis Ferenc tv-amatõr. Minden rögzített fotójának bemutatása meghaladná ezen írás "kereteit". Ugyan így általában nem mutatom be, terjedelmi okok miatt az egy-egy tesztábrának "hibás változatait" rögzítõ fotókat sem, azaz ahol pld. lemaradt az ábrán lévõ "kör", avagy annak mérete az általánosan használttól jelentõsen eltért, vagy pld. a feliratozási-, felirat elhelyezési hibákat tartalmazó etc.-k felvételeit sem.
Itt kívánom megjegyezni azt is, hogy a vételi beszámolóm során a CCIR szabványú csatorna beosztást használó országok tekintetében az egyes csatornákat "E" betûvel, míg az OIRT rendszerû csatorna beosztást használó (egyes Közép-, és Kelet-európai "volt" szocialista országok) esetében azokat "R" betûvel jelölöm, s az ezekrõl eltérõ csatornabeosztást külön is feltüntetem.

A Magyar Televízió (MT/MTV) programjait az elmúlt években, évtizedekben (azaz 1973 óta) különbözõ minõségben, de igen sok hazai tv-állomásról sikerült elérnie. Ezeket a könnyebb áttekinthetõség érdekében táblázatosan foglaltam össze.

Magyar Televízió (MT/MTV) programjainak vételi adatai 1973/74-tõl
Program neve: Vételi csatorna, OIRT/polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP, Vételi távolság:
MTV-1 R.1. (H) Budapest 150 kW 170 km
MTV-1 R.1. (V) Nagykanizsa 50 kW 130 km
MTV-1 R.2. (V) Pécs 60 kW 205 km
MTV-1 R.6. (H) Zalaegerszeg 0,1 kW 90 km
MTV-1 R.7. (H) Tab 0,063 kW 133 km
MTV-1 R.8. (H) Gyõr (Szabadhegy) 10 kW 60 km
MTV-1 R.8. (H) Kékes 30 kW 245 km
MTV-1 R.9. (V) Sopron 5 kW 23 km
MTV-1 R.9. (H) Zirc 0,03 kW 85 km
MTV-1 R.10. (H) Kõszeg 0,09 kW 35 km
MTV-1 R.12. (H) Kabhegy 150 kW 90 km

MTV-2 R.22. (H) Kabhegy 760 kW 87 km
MTV-2 R.24. (H) Budapest 1000 kW 170 km
MTV-2 R.32. (H) Sopron 0,08 kW 23 km
MTV-2 R.32. (H) Pécs 400 kW 205 km
MTV-2 R.35. (H) Gyõr 105 kW 60 km
MTV-2 R.36. (H) Kékes 880 kW 245 km
MTV-2 R.37. (H) Kõszeg 0,1 kW 35 km

Városi, regionális televíziók vétele:
Gyõr Városi TV E.35. (H) Gyõr (Szabadhegy) 60 km
Pápa Városi TV E.42. (H) Pápa 0,1 kW 55 km


Magyarországi orosz katonai helyõrségi tv -adók vétele 1991. június 30-ig
TSS-FSA R.9. (H) Pápa 60 km
TSS-FSA R.11. (H) Fertõd - Süttör 2 km
TSS-FSA R.11. (H) Budapest-Mátyásföld 175 km
TSS-3 R.11. (H) Fertõd - Süttör 2 km

Kocsis Ferenc már 1973-tól nagyon pontos dokumentálást vezetett a TV-DX vételeirõl, az elért eredményekrõl. Így azokból jól nyomon követhetõ az egyes országokban alkalmazott tesztábrák, azaz a monoszkópok (Mk.), majd késõbb az elektronikus beállító ábrák (etc.-k) változásai is. Ezt elsõként a magyar televíziózás során használt tesztábrák körében szemlélhetjük meg.

1970-ig sugározták a Magyar Televízió egyes adóállomásai az ún. RETMA 1956 típusú monoszkópábrát, s ezt követõen került "bevezetésre" a már elektronikus, de még fekete-fehér tesztábra, amelyet EBU típusú tesztábrának szokás jelölni, hisz azt az EBU (European Broadcasting Union) fejlesztette ki. Az 1970-es évek elsõ éveiben azonban még egyéb fekete-fehér tesztábrákat is sugároztak alkalmanként az egyes adóállomások, melyeknek a típus megjelölése már nem ismert. Ezek közül néhányat az alábbiakban bemutatnék, melyeket különbözõ variációkban, kisebb, nagyobb módosításokkal használtak az egyes magyar tv-adók.

Az elsõ "fotópozícióban" látható elektronikus tesztábrát (etc.-t) pld. a budapesti-, a második fotó pozícióban lévõt a kabhegyi tv-adó is sugározta az 1973-74 években is, a tesztábrán idõnként változó "körméretet" alkalmazva. A harmadik fotópozícióban bemutatandó tesztábrát pld. a VIDEOTEON tv-gyár is használta ez idõszakban a tv-készülékek képcsövének beállításának tesztelésre, de megkívánom jegyezni azt is, hogy ezt a fekete-fehér, elektronikus tesztábrát használták pld. a Német Szövetségi Köztársaság közszolgálati televíziójának, az ARD-nek egyes tv-állomásai is az 1960/70-es évek "fordulóján", így akár TV-DX vételük is elõfordulhatott. Ezek az elektronikus tesztábrák még ún. azonosító feliratozást nem tartalmaztak. Mindezek mellett megkívánom jegyezni azt is, hogy az MT/MTV idõnként feliratozás nélküli, ún. szürkeségi skálákat, majd késõbb ún. CBP-t (elektronikus színskálát) is sugározott.

Kép.Kép.Kép

A Magyar Televízió (MT/MTV) tekintetében (kezdetben még csak 1. programja esetében is) az ún. EBU típusú, elektronikus tesztábra volt az elsõ beállító ábra típus, amely már azonosító (MT, késõbb MT-1, ill. MT-2) feliratot is tartalmazott. Ezeknek a változásait jól szemlélteti Kocsis Ferenc által készített vételi fotók sora, melyeket itt bemutatnék. A Magyar Televízió (MT/MTV) által alkalmazott (alapváltozatában még) fekete-fehér EBU, a Philips fejlesztésû PM5544, és a magyar (HTV fejlesztésû) HTV TR.0782 típusszámú, színes tesztábrákat (etc.-t) általában azonosító felirattal sugározták ki az egyes tv-adóállomások, de Kocsis Ferencnek sikerült néhány alkalommal e tesztábrákat is feliratozás nélkül elcsípnie és lefotóznia a hazai vételei során is.

Az általa rögzített igen bõséges magyar monoszkóp gyûjteménybõl egy válogatást adnák közre. Ennek körében bemutatnám többek között, a híres, hírhedt "CICAVÍZIÓ" monoszkópábráját is, amely Európában az egyetlen gyermekmûsorok elõtt sugározott monoszkópábrája volt, s amelyet Bálint Ágnes és Fekete Edit televíziós munkatársak készítettek el, két- minimálisan eltérõ kivitelben is, és amelyek 1960-1980 között kerültek kisugározásra az "Esti mese" programja elõtt. Érdekesség még az is, hogy a PM5544 típusú etc.-nek két-, némileg eltérõ változatát is egységes sorozatszámmal látták el. Az eltérés abban mutatkozott meg, hogy az egyik változatról hiányzott a két oldali, ún. "laposított U" ábra rész, melyben további keverékszínes bemutatására került sor a színes Philips elektronikus tesztábrán. Az MTV-1 tekintetében bemutatok a PM5544 típusú etc.-nek egy speciális, digitális órakijelzéses változatát is 1975-bõl. Itt említeném meg, hogy a Magyar Televízió az európai szocialista országok többségéhez hasonlóan, a színes tv-adásait SECAM (Sequential á memorie) rendszerben kezdte meg.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kocsis Ferenc amatõrködése során nem csak az egyes tv-programok által kisugározott tesztábrákat (monoszkópokat és etc.-ket) örökített meg fotózásai során, hanem az egyes tv-adók által használt, kisugározott ún. programazonító képet, inzerteket, logókat, tv-órákat, regionális stúdiók azonosító fotóit, stb. is. Ebbõl (a teljesség igénye nélkül) szintén egy csokorra való válogatást közreadnék az alábbiakban.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A magyarországi tv-vételek körében mutatnám be a Hazánkban (1991. június 19.-ig) "ideiglenesen állomásozó" szovjet hadsereg helyõrségi tv-adóinak vételét is az 1980-as évekbõl, melyet a bevezetõ, a vett tv-adók táblázatos összeállításában is (kék színnel) megjelöltem. Ezek közül a fertõdi-, és a budapesti katonai helyõrség adóját sikerült elcsípnie Kocsis Ferencnek, s az ezekbõl a vételekbõl származó fotói közül adnák közre itt 3 db-ot, hisz azoknak a volt Szovjetunióbeli TV-DX vételekhez nem sok köze lenne. Egyébként úgy a fertõdi-, mint a budapesti (mátyásföldi) orosz katonai tv-adók a 0167 és a ЦТ 0167 feliratú UEIT típusú, elektronikus tesztábrát sugároztak, melyet Kocsis Ferenc is eredményesen vett-, és fotóin rögzített. Megemlíteném még azt is, hogy a tököli orosz katonai repülõtéren is üzemelt egyébként egy kisteljesítményû katonai tv-adó, amely viszont a magyar HTV TR.0782 típusú, színes tesztábrát sugározta alkalmanként, (alul) ПОЛЕТ feliratozással.

Kép.Kép.Kép

Végezetül, néhány fotóval szemléltetném az MT/MTV által alkalmazott Intervíziós kapcsolási emblémákat is, melyeket Kocsis Ferencnek sikerült rögzítenie. Mint ismert, az 1950-ban megalakult európai mûsorcsere szervezet, az EUROVISION mellett, az európai szocialista országok 1958-ban megalakították a maguk mûsorcsere szervezetét is INTERVISION névvel, amely (Jugoszlávia kivételével) az EUROVISION mûsorcsere szervezet tagjai által alkalmazott, lényegében egységes "hátterû", de annak közepén az adott tv-társaság név rövidítését tartalmazó "kapcsolási emblémáktól", inzertektõl eltérõ megjelenésû, kivitelû, azaz adott ország egy-egy szimbolikus építményét feltüntetõ emblémákat tartalmaz.

Kép.Kép.Kép

Folyt. köv.!
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.11.06. 19:57

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


II. RÉSZ

Az Osztrák Televízió (ORF) programjait vette legjobb- és legstabilabb minõségben Kocsis Ferenc a környezõ országok tv-programjai körében. A jobb áttekinthetõség érdekében, az általa vett osztrák programok és csatornák adatait szintén táblázatos formában ismertetném az alábbiakban. (Az egyes tv-adók szerinti osztrák tartományok neveinek rövidítése: W: Wien, B: Burgeland, NOE: Niederösterreich, OOE: Oberösterreich, ST: Steinmark, K: Kärnten, S: Salzburg, T: Tirol, V: Vorarlberg.)

Osztrák Televízió (ORF) programjainak vételi adatai 1973/74-tõl
Program neve: Vételi csatorna CCIR/polaritás Adóállomás neve, helye: Vételi távolság:
ORF FS1 (NOE) E.2A. (H) Jauerling (St. Pölten) 140 km
ORF FS1 (VV) E.5. (H) Kahlenberg (Wien) 81 km
ORF FS1 (ST) E.5. (H) Schneealpe (Neuberg) 95 km
ORF FS1 (B) E.6. (V) Hirschenstein (Rechnitz) 47 km
ORF FS1 (NOE) E.6. (H) Kressenberg(Waldegg) 65 km
ORF FS1 (B) E.7. (V) Heuberg (Mattersburg) 41 km
ORF FS1 (ST) E.7. (H) Schöckl (Graz) 113 km
ORF FS1 (NOE) E.7. (H) Tarschberg (Traisen) 104 km
ORF FS1 (NOE) E.8. (H) Löder (Krumbach) 50 km
ORF FS1 (ST) E.9. (H) Mugel (Bruck-Mur) 120 km
ORF FS1 (NOE) E.9. (H) Residenzberg (Gutenstein) 77 km
ORF FS1 (NOE) E.10. (H) Sonnwendstein (Semmering) 77 km
ORF FS1 (B) E.10. (H) Pinkafeld 55 km
ORF FS1 (K) E.10. (H) Dobratsch-Villach.(Klagenfurt) 221 km
ORF FS1 (B) E.11. (V) Podersdorf AM See 26 km
ORF FS1 (NOE) E.12. (H) Plackles (Grünbach) 68 km
ORF FS1 (NOE) E.12. (V) Steinkamperl (Hirtenberg) 66 km
ORF FS1 (B) E.21. (H) Mahdberg (Donnerskirchen) 35 km
ORF FS1 (NOE) E.26. (H) Kleinzell 90 km
ORF FS1 (NOE) E.28. (H) Sonnwendstein (Semmering) 77 km
ORF FS1 (ST) E.29. (H) Strandnerkogel (Bad.Gleich.) 109 km
ORF FS1 (B) E.38. (V) Heuberg (Mattersburg) 37 km
ORF FS1 (NOE) E.38. (H) Jauerling (St. Pölten) 140 km
ORF FS1 (NOE) E.40. (H) Weissenbach 73 km
ORF FS1 (ST) E.44. (H) Wildalpe 110 km
ORF FS1 (NOE) E.45. (H) Sieding 70 km
ORF FS1 (NOE) E.51. (H) Galgenberg (Poysdorf) 119 km
ORF FS1 (NOE) E.53. (H) Lindkogel (Raisenmarkt) 74 km
ORF FS1 (ST) E.61. (H) Demmerkogel (Deutschlandsb.) 152 km

ORF FS2 (NOE) E.21. (H) Jauerling (St. Pölten) 140 km
ORF FS2 (B) E.21. (H) Pinkafeld 55 km
ORF FS2 (NOE) E.22. (H) Sonnwendstein (Semmering) 77 km
ORF FS2 (ST) E.23. (H) Schöckl (Graz) 113 km
ORF FS2 (NOE) E.23. (H) Gemeindealpe (Mitterbach) 117 km
ORF FS2 (W) E.24. (H) Kahlenberg (Wien) 81 km
ORF FS2 (ST) E.24. (H) Schneealpe (Neuberg) 95 km
ORF FS2 (K) E.24. (H) Dobratsch-Villach.(Klagenfurt) 221 km
ORF FS2 (NOE) E.25. (H) Kressenberg (Waldegg) 65 km
ORF FS2 (NOE) E.27. (H) Tettenhengst (St. Aegyd) 99 km
ORF FS2 (NOE) E.29. (H) Residenzberg (Gutenstein) 77 km
ORF FS2 (NOE) E.33. (H) Plackles (Grünbach) 68 km
ORF FS2 (ST) E.34. (H) Gössnitzberg (Köflach) 146 km
ORF FS2 (NOE) E.36. (H) Sonnwendstein (Semmering) 77 km
ORF FS2 (NOE) E.37. (H) Steinkamperl (Hirtenberg) 66 km
ORF FS2 (ST) E.39. (H) Stradnerkogel (Bad Gleichberg) 109 km
ORF FS2 (B) E.41. (H) Donnerskirchen (Bad Gleich.) 35 km
ORF FS2 (ST) E.41. (H) Mugel (Bruck-Mur) 120 km
ORF FS2 (W) E.41. (H) Himmelhof (Wien) 72 km
ORF FS2 (NOE) E.42. (H) Hartberg (Baden) 64 km
ORF FS2 (B) E.43. (H) Hirschenstein (Rechnitz) 47 km
ORF FS2 (NOE) E.43. (H) Galgenberg (Poysdorf) 119 km
ORF FS2 (ST) E.43. (H) St. Michael 147 km
ORF FS2 (K) E.44. (H) Wolfsberg 174 km
ORF FS2 (NOE) E.45. (H) Breitenfurt (Kaiserstein) 82 km
ORF FS2 (ST) E.46. (H) Mürzzuschlag (Ganzstein) 85 km
ORF FS2 (B) E.47. (H) Jennersdorf 89 km
ORF FS2 (NOE) E.50. (H) Königsberg (Aspang) 58 km
ORF FS2 (NOE) E.51. (H) Lembacher Höhe (Kirschschlag) 44 km
ORF FS2 (B) E.52. (H) Heuberg (Mattersburg) 41 km
ORF FS2 (NOE) E.54. (H) Raxalpe (Reichenau) 76 km
ORF FS2 (ST) E.55. (H) Kulm (Trofaiach) 139 km
ORF FS2 (B) E.55. (H) Hirschenstein (Rechnitz) 47 km
ORF FS2 (NOE) E.58. (H) Jochgrabenberg (Hochstrass) 86 km
ORF FS2 (B) E.59. (H) Podersdorf Am See 26 km
ORF FS2 (NOE) E.60. (H) Lindkogel (Raisenmarkt) 74 km

ORF FS3 (W) kísérleti E.34. (H) Kahlenberg (Wien) 81 km

Kocsis Ferencnek az Osztrák Televízió (ORF) programjainak 1973-at követõ vétele során rögzített nagyszámú fotója áttekintése során megállapítható, hogy bár általánosságban különbözõ feliratozással látták el az egyes osztrák tv-adók által kisugározott tesztábrákat (monoszkópot és elektronikus tesztábrákat), de elõfordult az osztrák tv-vételei során is, hogy minden azonosító feliratozás nélkül vett tesztábrákat innen is.

Az Osztrák Televízió egyes adóállomásai az ún. "ipariadás" keretében a Telefunken T05 típusú fekete-fehér monoszkóp ábrát (ORF, majd ORF FS1 és ORF FS2 feliratokkal), továbbá szintén fekete-fehér EBU típusú etc-t, KAHLENBERG, ORF WIEN, stb. feliratozással), valamint 11 árnyalatú szürkeségi skálát, továbbá PM5544 típusú színes etc.-t (ORF FS1, ill. ORF FS2 feliratozással), és ritkábban színes CBP-t (színsáv ábra etc.-t) sugároztak különbözõ feliratozással. megemlíteném, hogy az Osztrák Televízió a színes tv-adásait a Nyugat-európában szinte kizárólagosan bevezetésre került, ún. PAL (Phase Alternation Line) rendszerben kezdte meg. Kocsis Ferenc osztrák vételei során rögzített nagy számú fotókból egy összeállítást szintén adnék közre a következõkben.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Az ORF az 1970-as évek végén még csak alkalomszerûen, de az 1980-as évektõl már rendszeresen valamilyen ajánló, reklám felirattal látták el a kisugározott elektronikus tesztábráikat mind két programjánál (FS1 és FS2), azaz CBP-t, és a PM5544 tip. etc-t is.

Kép.Kép.Kép

Természetesen az Osztrák Televízió (ORF) adásaiból nem csak monoszkópokat és elektronikus tesztábrákat fotózott le, rögzített Kocsis Ferenc, hanem nagy számban program azonosító logókat, inzert képeket is. Az e körben készült fotóiból egy válogatást itt is közreadnék:

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Az Osztrák Televízió (ORF) vételeibõl Kocsis Ferenc által rögzített nagyszámú tesztábrák, program azonosító logók, stb. mellett, végezetül még egy érdekességre hívnám fel a figyelmet. A napjainkban egyre népszerûbbé váló 3D-s tv-adásoknak elõdei, kísérleti adásai közel 30 éves múltra tekintenek vissza, hisz az ORF 2. programja már 1982. kora tavaszán is sugározott 3D-s kísérleti adásokat, amelyek a "zöld-lila" fóliázott szemüvegekkel voltak élvezhetõen nézhetõk. Az ezekbõl rögzített fotók közül itt most 3 db.-ot bemutatnék.

Kép.Kép.Kép

Az Osztrák Televízió (ORF) az EUROVISION tagjaként igen sok mûsorátjátszásban-, illetve az Eurovision részére történõ mûsorgyártásban vett részt úgy "magában", mint a további európai német nyelvû televíziókkal (ARD, ZDF, SRG) közösen, akik külön külön, önállóan is az EUROVISON tagszervezetei voltak. A következõkben egy kis fotógalériában mutatnám be az ORF önálló, illetve a további európai tv-társaságokkal közös EUROVISON mûsorátjátszási tevékenysége során használt inzertek képeinek válogatását.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Az Osztrák Televízió (ORF) a tv-dx amatõrök vételi jelentéseit ún. vételi visszaigazoló levelekkel nyugtázta, az ORF-nél nem volt rendszeresítve QSL-lap, így Kocsis Ferenc is az osztrák vételeiért nem QSL-lapot kapott az ORF-tõl, hanem több alkalommal is, vételi visszaigazoló leveleket és az ORF-el kapcsolatos széleskörû mûszaki információkat, adatokat.
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.11.08. 22:25

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


III. RÉSZ

A Csehszlovák (Cseh és Szlovák) Televízió (CST) programjait is igen kitûnõ minõségben vette Kocsis Ferenc, nagyszámú adóállomásról. Az általa vett Cseh- és Szlovák TV adóállomások vételi adatait a könnyebb-, és egységesebb áttekinthetõség érdekében, szintén táblázatos formában mutatnám be:

Csehszlovák Televízió (CST/CT és SR) programjainak vételi adatai 1973/74-tõl
Program neve: Vételi csatorna OIRT/polaritás Adóállomás neve, helye: / EZO tip. f.f. etc. felirata Vételi távolság:
Cseh TV 1 R.1. (H) Praha (Cukrák) 325 km
Cseh TV 1 R.1. (H) Ostrava (Hoštálkovice) 265 km
Cseh TV 1 R.6. (H) Hradec Králové (Krásné) 280 km
Cseh TV 1 R.7. (H) Praha-Mešto(Petøin) 325 km
Cseh TV 1 R.8. (V) Liberec (Jested) 375 km
Cseh TV 1 R.9. (H) Brno (Kojal) BNO 9 180 km
Cseh TV 1 R.10. (H) Plzeò (Køasov) PLZ 10 345 km
Cseh TV 1 R.11. (V) Jihlava (Javoøice) 215 km
Cseh TV 1 R.12. (V/H) Usti nad Laben (Bukova hora) 395 km
Cseh TV 1 R.21. (H) Nové Mesto (Velká Javorina) 150 km
Cseh TV 1 R.26. (H) Cheb 429 km
Cseh TV 1 R.27. (H) Tábor (Radimovice) 256 km

Cseh TV 2 R.22. (H) Hradec Králové (Krásné) 280 km
Cseh TV 2 R.22. (H) Gottwaldov (Tlustá hora) 190 km
Cseh TV 2 R.23. (H) Trutnov (Èernáhora) 340 km
Cseh TV 2 R.26. (H) Praha (Cucrák) 325 km
Cseh TV 2 R.26. (H) Mikulov (Dìvin) 137 km
Cseh TV 2 R.27. (H) Vsetin (Hutisko) 234 km
Cseh TV 2 R.28. (H) Tøebiè (Kluèovská hora) 190 km
Cseh TV 2 R.29. (H) Brno (Kojal) BNO 29 180 km
Cseh TV 2 R.30. (H) Votice 280 km
Cseh TV 2 R.31. (H) Ostrava (Hoštalkovice) 265 km
Cseh TV 2 R.33. (H) Ústi nad Labem (Buková hora) 395 km
Cseh TV 2 R.34. (H) Nový Jièin (Veselský kopec) 239 km
Cseh TV 2 R.36. (H) Jesenik (Pradìd) 290 km
Cseh TV 2 E.37. (H) Frýdek-Mistek (Lysá hora) 245 km
Cseh TV 2 E.39. (H) Ceské Budìjovice (Klet) 235 km

Szlovák TV 1 R.2. (H) Bratislava (Kamzik) 02-KA 60 km
Szlovák TV 1 R.6. (V) Kosice (Dubnik) 06-DU 345 km
Szlovák TV 1 R.7. (H) Banska Bystrica (S.Hora) SH-07 210 km
Szlovák TV 1 R.9. (H) Ruzomberok (Ulozisko) 244 km
Szlovák TV 1 R.9. (V) Sturovo (Modrý vrch) 09 145 km
Szlovák TV 1 R.10. (V) Trenèin (Nad Oborou) 175 km
Szlovák TV 1 R.11. (V) Žilina (Križava) 11-KR 225 km
Szlovák TV 1 R.12. (V) Nové Mesto (V.Javorina) 12-JA 150 km
Szlovák TV 1 R.31. (H) Bratislava (Kamzik) 60 km

Szlovák TV 2 R.21. (H) Modrý Kameò (Špani laz) 200 km
Szlovák TV 2 R.22. (H) Roznava (Dievcia skala) 305 km
Szlovák TV 2 R.23. (H) Trenèin (Nad Oborou) 175 km
Szlovák TV 2 R.25. (H) Košice (Dubnik) 25-DU 345 km
Szlovák TV 2 R.27. (H) Bratislava (Kamzik) 27-KA 60 km
Szlovák TV 2 R.29. (H) Námestovo(Magurka) 285 km
Szlovák TV 2 R.30. (H) Poprad (Králova Hola) 30-KH 270 km
Szlovák TV 2 R.31. (H) Stúrovo (Modry vrch 145 km
Szlovák TV 2 R.32. (H) Banska Bystrica (S.Hora) SH-32 210 km
Szlovák TV 2 R.35. (H) Žilina (Križava) 35-KR 225 km
Szlovák TV 2 R.37. (H) Borský Mikulas (Dubnik) 120 km
Szlovák TV 2 R.39. (H) Nové Mesto (Velká Javorina) 150 km

TSS-FSA (orosz) R.41. (H) Praha (szovjet katonai bázis) 325 km
TSS-FSA (orosz) R.50. (H) Bratislava (Kamzik) 60 km

Az 1990-es évek elejéig még "egységes ország"-ban mûködõ Csehszlovák Televízió programjainak (Cseh TV 1. és 2. program, illetve Szlovák TV 1. és 2. program) vétele az esetek döntõ részében jól azonosíthatóak voltak Kocsis Ferenc számára, hisz már az 1970-es évek legelején is [az ún. cseh típusú monoszkóp ábra(k) mellett], a mind két "országrészben" általánosan használt, ún. EZO típusú, fekete-fehér elektronikus tesztábrát (etc.-t) a különbözõ, általános jellegû feliratozás (HPS MD, CST 61, CST 90, RS-KH, stb.) mellett, a nagyobb, a "gerinchálózati" adóállomások az adó helyére utaló azonosító feliratokat helyeztek el az etc-n.

Amíg a cseh országrészben a Cseh TV 1. és 2. programjainál általában az EZO típusú tesztábrának a fekete-fehér, s az 1970-es évek közepétõl már annak színes változatát (RS-KH, ill. CST felirattal), valamint az ún. FuBK típusú etc-t használták általánosságában (CST 01, CST 02, ill. a 2. program esetében CST 03 feliratozással), és csak igen ritkán került kisugározásra PM5544 típusú etc, feliratozással, vagy anélkül, addig a Szlovák országrészben, a Szlovák TV 1. és 2, programjánál az EZO típusú etc. mellett, a színes adások elterjedése után a FuBK típusú etc. használatára tértek át, hanem döntõen a PM5544 típusú tesztábrát használták, program azonosításhoz (SR PRAHA, majd SR 1TV, ill. SR 2TV) feliratozással ellátva.

A Csehszlovák Televízió tv-adóállomásainak vétele során is elmondható, hogy a döntõen feliratozással kisugározott tesztábrák mellett, azért elõfordultak minden azonosító feliratnélküli tesztábra adások is, melyek idõnként megnehezíthették azonosításukat. Így a cseh-, majd szlovák országrészi tv-állomások által sugározott és Kocsis Ferenc által vett tesztábrák bemutatása elõtt, elõször néhány, teljes feliratozás nélküli etc.-t mutatnák be, melyeket Ferenc szintén a csehszlovák Televízió adóhálózatáról rögzített, fotózott.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Cseh Televízió (CT) által használt tesztábrák

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A Szlovák Televízió azonosító feliratos EZO típusú tesztábráját (a "körrel", vagy "kör nélküli" változaton túl) igen sok változatú feliratozással láttak el az egyes gerincadói állomások, így pld. Pozsony (Bratislava) tekintetében a különbözõ idõszakokban eltérõ feliratozást használtak e tesztábrán is, pld. I. TV, 02-I., 02-KA, stb. a második program esetében pld. II. TV, 27-KA, stb., míg pld. a Kassai adó 1. programja tekintetében pld. a korai idõszakban a KOSICE azonosító felirattal sugározták e tesztábrát, s csak késõbb használták a 06-DU feliratozást.

Szlovák Televízió (SR) által használt, Kocsis Ferenc által rögzített tesztábrák

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kocsis Ferenc a Csehszlovák Televízió tv-állomásainak nagy számú vétele során, természetesen nem csak különbözõ tesztábrákat örökített meg az utókor számára, hanem szép számmal fotózott különféle program-azonosító képeket, logokat, inzerteket, stb. is. E gyûjteménybõl szintén közreadnék adnék most válogatást.

Cseh Televízió (CT) logoi, inzertjei, program azonosítói, stb.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Szlovák Televízió (SR) logoi, inzertjei, program azonosítói, stb.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A csehszlovákiai tv-vételek záró információjaként megemlíteném még azt is, hogy Prágából és Pozsonyból is sikerült neki venni szovjet katonai bázis (TSS-FSA) tv-adóját, az adók technikai adatait a Csehszlovák tv-adók táblázatos összeállításának végén adtam meg.

Addig amíg a Cseh Televízió csupán néhány fajta, kivitelû Intervíziós kapcsolási inzertet sugározott az 1970-es évek elejétõl, közepétõl, addig a Szlovák Televízió tekintetében igen nagyszámú, több apró eltérést mutató intervíziós kapcsolási kép sugározását figyelhettünk meg. Ezekbõl egy kis galériát állítottam össze Kocsis Ferenc fotógyûjteményébõl.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A Csehszlovák Televízió (CST) Kocsis Ferenc idõszakonkénti tv-vételi "jelentéseit" az elsõ években még vételei visszaigazoló levelekkel nyugtázta, majd (egyezõ kivitelû) QSL-lapokat is küldött számára. A Csehszlovák Televízió vételi visszaigazoló leveleihez, mellékletként, az 1970-es évek közepén még a CST korábbi monoszkóp ábráit, valamint a fekete-fehér EZO tip. etc-jük fotóját, míg az 1970-es évek végétõl már az EZO etc. színes változatát, illetve a Cseh TV által használt FuBK típ. etc. küldték meg a tv-amatõröknek, így Kocsis Ferencnek is.

Folyt. köv.
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.11.10. 11:47

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


IV. RÉSZ

A "volt" Jugoszláv Televízió (JRT), illetve annak egyes tagköztársasági televíziók vételei során is igen eredményes volt Kocsis Ferenc, hisz nagy számú Jugoszláv TV-adás jelét sikerült befognia több-kevesebb gyakorisággal, s róluk tesztábrákat-, s különbözõ program-azonosító képeket rögzítenie. Az általa azonosítottan is vett jugoszláviai tv-adók adatait (a korábbiakhoz hasonlóan) szintén táblázatos formában ismertetném, a könnyebb áttekinthetõség érdekében.
Jugoszláv sajátosság volt, hogy az egyes stúdiók általában önálló, az adó helyére utaló tesztábra feliratozás nem használtak (kivéve, pld. Szlovéniában Koper, míg Szerbiában Novi Sad (Újvidék), hanem csak az egyes tagköztársaságok fõvárosaira utaló azonosító feliratokat használtak az éppen "aktuális" tesztábráikon.

Jugoszláv Televízió (JRT) tagköztársasági tv-programjainak vételi adatai 1973/74-tõl

Program neve (köztársaságonként): Vételi csatorna CCIR/polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP Vételi távolság:

Szlovénia

JRT-1 Ljubjana E.3. (H) Kum 50 kW 215 km
JRT-1 Ljubjana E.5. (H) Sladki Vhr 0,013 kW 133 km
JRT-1 Ljubjana E.6. (H) Plesivec 32 kW 193 km
JRT-1 Ljubjana E.7. (H) Bizeljsko 0,050 kW 198 km
JRT-1 Ljubjana E.11. (H) Pohorje (Maribor) 10 kW 161 km
JRT-1 Ljubjana E.42. (H) Hrastnik 213 km

JRT-2 Ljubjana E.32. (H) Kum 20 kW 218 km
JRT-2 Ljubjana E.48. (H) Loverenc na Pohorju 163 km
JRT-2 Ljubjana E.49. (H) Plesivec 32 kW 193 km
JRT-2 Ljubjana E.56. (H) Pohorje (Maribor) 400 kW 161 km

JRT Koper E.27. (H) Nanos (Koper) 400 kW 280 km

Horvátország

JRT-1 Zágreb E.4. (H) Psunj 80 kW 248 km
JRT-1 Zágreb E.5. (H) Kalnik 25 kW 168 km
JRT-1 Zágreb E.5. (H) Pljesevica 30 kW 326 km
JRT-1 Zágreb E.7. (H) Mirkovica 25 kW 320 km
JRT-1 Zágreb E.9. (H) Sljeme (Zagreb) 100 kW 202 km
JRT-1 Zágreb E.10. (H) Cabar 0,12 kW 282 km
JRT-1 Zágreb E.11. (H) Ucka 100 kW 329 km

JRT-2 Zágreb E.28. (H) Sljeme (Zagreb) 1000 kW 202 km
JRT-2 Zágreb E.29. (H) Ucka 1000 kW 329 km
JRT-2 Zágreb E.38. (H) Belje (Beli Manastir) 500 kW 246 km
JRT-2 Zágreb E.40. (H) Kalnik 168 km
JRT-2 Zágreb E.41. (H) Biokovo 1000 kW 475 km
JRT-2 Zágreb E.43. (H) Kalnik 10 kW 168 km
JRT-2 Zágreb E.46. (H) Lipovac 269 km
JRT-2 Zágreb E.50. (H) Psunj 1000 kW 248 km

Szerbia

JRT-1 Beograd E.3. (H) Kopaonik 50 kW 570 km

JRT-2 Beograd E.22. (H) Avala (Beograd) 1000 kW 430 km
JRT-2 Beograd E.24. (H) Crveni Èot (Novi Sad) 1000 kW 347 km
JRT-2 Beograd E.35. (H) Crni Vrh 500 kW 560 km

JRT Novi Sad E.41. (H) Iriski Venac (Novi Sad) 1000 kW 352 km

Bosznia és Hercegovina

JRT-1 Sarajevo E.6. (H) Kozara 18 kW 292 km
JRT-1 Sarajevo E.10. (H) V. Gomila (Pljesevica) 18 kW 306 km
JRT-1 Sarajevo E.11. (H) Vlasic 100 kW 370 km

JRT-2 Sarajevo E.27. (H) Kozara 1000 kW 292 km
JRT-2 Sarajevo E.29. (H) Vlasic 1000 kW 370 km
JRT-2 Sarajevo E.47. (H) Lisin (Bjelasnica) 60 kW 435 km

Macedónia

JRT-1 Skopje E.4. (H) Pelister 30 kW 800 km


A Szlovén Televízió az 1960/70-es évek fordulóján még sugározott RETMA 1956 típusú, annak felsõ részén RTV LJUBLJANA feliratú monoszkóp ábráját elõször a fekete-fehér EBU típusú JRT-LJNA feliratú, majd az idõszakonként különbözõ feliratozású, színes PM5544 típusú (világos, vagy 1975-tõl sötét hátterû) elektronikus tesztábra sugározására tért át, amely mellett egyes adóállomásai még feliratos CBP-t (Colour Blackboard Pattern) is sugároztak, pld. az E.27. csatornán az olasz nyelvû közszolgálati programot sugárzó Nanos-Koper az RTV LJUBLJANA STUDIO CAPODISTRIA feliratú CBP-t sugározott az 1970-es évek elsõ felében, s csak ezt követõen tért át, az itt is bemutatandó, Kocsis Ferenc által is vett TV KOPER CAPODISTRIA feliratú PM5544 típusú etc. használatára. A Szlovén Televízió tekintetében is elõfordult azonban (ha ritkán is), hogy minden feliratozás nélkül sugároztak ki EBU, CBP, illetve PM5544 típusú etc-ket, amely így az ilyen vételek azonosítását megnehezítette, hisz csak az etc.-ket követõ képsorok, adáskezdés, stb. alapján vált egyértelmûvé, mely ország TV mûsorát sikerült éppen elcsípnie az amatõrnek. A következõkben azokat a tesztábrákat, programazonosító képeket, inzerteket, logókat mutatnám be, amelyeket Kocsis Ferenc vételi fotói közül válogattam.

Szlovénia Televíziójának tesztábrái, logói, inzertjei, program azonosítói, stb.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A Szlovén Televíziónál sem volt rendszeresítve QSL-lap az 1980-as évekig, így Kocsis Ferenc is csak vételi visszaigazoló leveleket kapott Ljubljanából a Szlovén I. programnak az E.3., E.6. és E.11. csatornán történt vételekért, a Szlovén II. programnak az E.49. és E.56. vételéért, valamint az olasz nyelvû, Nanos-Koper (E.27. csat.) vétele tekintetében


A Horvát Televízió (HRT) az 1970-es évek fordulóját követõen még egy ideig a Telefunken T05 típusú monoszkópábráját sugározta JRT TELEVIZIJA ZAGREB, majd a JRT ZAGREB felirattal. A PAL rendszerû színes adások megindulása után a FuBK típusú elektronikus tesztábra használatára tértek át, amelyet az 1970-es évek elsõ felében még a JRT ZGB 1, ill. JRT ZGB 2 felirattal sugároztak s csak az 1970-es évek közepétõl tértek át az itt is bemutatandó, Kocsis Ferenc által is rögzített, JRT ZGRB 1, ill. JRT ZGRB 2 feliratú FuBK típusú etc. használatára. Mind emellett a Horvát TV idõnként használt JRT ZGRB1 feliratú CBP (színskálát), illetve TG-t (rácsábrát is). Érdekesség, hogy amíg az adáskezdés elõtti, JRT feliratot is tartalmazó etc.-t használtak, ezt követõen már szinte kizárólagosan RTZ (Radio Televizja Zagreb) feliratú logókat, inzerteket sugároztak. Ebbõl egy válogatást szintén közreadnék az alábbiakban.

Horvátország Televíziójának (HRT) tesztábrái, logói, inzertjei, program azonosítói, stb.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép


Szerbia Televíziója (TVB) az 1960/70-es évek fordulóján még használta az EBU típusú tesztábrát is JRT BEOGRAD felirattal, de az évtized közepén már kizárólagosan a JRT TV BEOGRAD feliratozású, PM5544 típusú etc.-t használtára tért át, amely feliratozást az évtized végére már a JRT BGRD, majd JRT BGRD 1, illetve a 2. programnál JRT BGRD 2 feliratozás váltotta fel. Érdekesség, hogy az Újvidéki (Novi Sad) TV stúdiója a vajdasági programjának sugározása során elkülönülõ, JRT TV NOVI SAD feliratozású, PM5544 típusú etc-t használt, illetve az 1980-as évek elején már magyar betûs Újvidéki TV, vagy szerb (cyril) betûs PTB ΗОВИ САД feliratozású rácsábrát (TG-t) is sugározott. Ezt a kettõs abc szerinti feliratozást a belgrádi stúdióból sugározott logói, órás inzertjei, stb. is gyakran tartalmazták. Egy csokorra valót a szerbiai, és ezen belül a vajdasági tv-programokból rögzített Kocsis Ferenc fotóiból szintén közreadnék.

Szerbia Televíziójának tesztábrái, logói, inzertjei, program azonosítói, stb.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A Vajdasági Televízió (RTNS) rendelkezett saját, önálló QSL-lappal, így Kocsis Ferencnek sikerült begyûjtenie a QSL-lap gyûjteményébe a Novi Sadi TV (RTNS) QSL-lapját is.


Bosznia és Hercegovina Televíziójának alkalmankénti vétele során, Kocsis Ferenc kizárólag FuBK típusú etc-ket rögzített, amíg az 1. programnál (Szarajevó) JRT SA-I, addig a 2. programot sugárzó adóknál a JRT SA-II feliratozású tesztábrákat sikerült lefotóznia az 1970-es években, illetve a 80-as évek elején, késõbb e feliratozású tesztábra típusokat digitális órakijelzéses változatban is sikerült vennie.


Macedónia Televízióját vette a legritkábban Jugoszláviából Kocsis Ferenc, figyelemmel a jelentõs vételi távolságra (800 km), és a minimálisan is szóba jöhetõ tv-adókra tekintettel. A Macedón TV egyébként PM5544 típusú, JRT SKPJ RTV SKOPJE feliratú etc-t használt az 1970-es évek végén, melyet Kocsis Ferencnek igen jó minõségben sikerült rögzítenie. A bosnyák és macedón tv-vételeibõl egy "féltucatnyit válogattam össze a beszámolómhoz, melyet közreadnék.

Bosznia és Hercegovina, valamint Macedónia TV-inek tesztábrái, logói, inzertjei, stb.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép


A Csehszlovák Televíziótól eltérõen, a Jugoszláv televíziónál az egyes tagköztársaságok nem rendelkeztek önálló Intervíziós/Eurovíziós közvetítési inzertképpel, hanem minden jugoszláv tagköztársaság egységesen ugyanazon JRT-s inzertet használta az Eurovíziós mûsor átadáskor/átvételkor. Ezekbõl az inzertképekbõl mutatok be egy csokorra valót Kocsis Ferenc fotóiból válogatva. Azoknál a fotóknál, ahol nem sikerül egyértelmûen megállapítani az inzertkép használatának (sugárzásának) évét, ott az nem tüntettem fel.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Folyt. köv.!
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.11.12. 14:21

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


V. RÉSZ

A Lengyel Televízió (TP/TVP) közszolgálati tv-programjainak vétele során is, számos tv-adót több-kevesebb gyakorisággal, és változó minõségben sikerült vennie Kocsis Ferencnek. Ezen állomások adatait az alábbiakban táblázatos formában ismertetném.

Lengyel Televíziója (TP/TVP) programjainak vételi adatai 1973/74-tõl
Program neve: Vételi csatorna, OIRT/polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP, Vételi távolság:

TVP-1 R.1. (H) Bydgoszcz 100 kW 610 km
TVP-1 R.3. (H) Kielice 100 kW 450 km
TVP-1 R.7. (H) Lódz 100 kW 500 km
TVP-1 R.8. (H) Katowice 265 kW 330 km
TVP-1 R.9. (H) Poznan 150 kW 530 km
TVP-1 R.10. (H) Kraków 200 kW 350 km
TVP-1 R.12. (H) Wroclaw 150 kW 390 km
TVP-1 R.40. (H) Opole 335 km

TVP-2 R.21. (H) Katowice 500 kW 330 km
TVP-2 R.25. (H) Wroclaw 390 km

A különbözõ vételi idõszakokban, vételi alkalmakkor, természetesen változó minõségben sikerült elérni a lengyel közszolgálati tv-programok vételét. Itt bemutatandó vételi fotógalériában próbáltam a legjobb minõségû vételek során rögzített tesztábrákat, logókat, inzertek, adáskezdõ-, ill. adászáró képek, stb. fotóit bemutatni.

Az 1973-as lengyel távolsági tv-vételek során, még ritka alkalmakkor elõfordult (a Magyar televízió által is használthoz hasonló kivitelû) RETMA 1956 típusú, fekete-fehér kivitelû monoszkópábra vétele, de már általános volt a viszonylag rövid ideig, 1-2 évig használt (sugározott) Marconi típusú monoszkópábra vétele, amely mellett már 1974-ben megjelent a PM5544 típusú, színes, elektronikus tesztábra alkalmazása is, amelynek egy "sötét háttérrel", és a kétoldali kisegítõ kevert színek bemutatására szolgáló ábra részlet nélküli változatát a TP mind két programja, évekig azonosító felirat nélkül sugározott. Külön érdekesség, hogy a színes Philips tesztábra megjelenése, használata után Katowice tv-adója az TP 1. programja tekintetében K-CE, míg a 2. programja tekintetében K-CE II feliratú, ún. EZO típusú, fekete-fehér tesztábrát is használtak 1976/77 években. Az 1970-es évek végén az évtized fordulóján azonban már feliratozással is ellátta a PM5544 típusú tesztábráját a TVP, és akkoriban a TVP NTD 1, illetve TVP NTD feliratozással használták a Philips tesztábrájukat, de elõfordulhatott a TVP WAR felirattal való vétele is.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A legtöbb Intervíziós országtól eltérõen, a Lengyel Televízió (TP/TVP) által alkalmazott Intervíziós kapcsolási embléma érdemben nem igen változott több év távlatában sem. Ezt a következõ három fotójával (használatuk évszámának megjelölésével) is szemléltetném Kocsis Ferenc fotógyûjteményébõl.

Kép.Kép.Kép
................1973................................1975.................................1978

Folyt. köv.!
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.11.13. 10:57

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


VI. RÉSZ

A Német Szövetségi Köztársasági Televíziók (ARD/BR/HR/NDR/SR/SDR és ZDF) közszolgálati tv-programjainak vétele során az 1970-es és 1980-as években viszonylag nagyszámú tv-adót, változó minõségben sikerült vennie Kocsis Ferencnek. Egyeseket csak ritkábban, alkalmanként, míg másokat (pld. a Kelet-bajorországi ZDF adókat) viszonylagos rendszerességgel. Az általa vett, és egyértelmûen azonosított, NSZK-beli tv-állomások adatait az alábbiakban, szintén táblázatos formában ismertetném, a könnyebb áttekinthetõség elõsegítése érdekében.

NSZK Televízió (ARD/ZDF/Regionális adók) tv-programjainak vételi adatai 1973/74-tõl
Program neve: Vételi csatorna; CCIR/polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP, Vételi távolság:

ARD - BR (Bayerischer Rundfunk) tv-adóinak vétele

ARD BR 1 E.2. (H) Grünten 100 kW 500 km
ARD BR 1 E.3. (H) Kreuzberg 100 kW 585 km
ARD BR 1 E.4. (V) Ochsenkopf 100 kW 480 km
ARD BR 1 E.6. (H) Dillberg bei Neumarkt 100 kW 460 km
ARD BR 1 E.7. (H) Brotjacklriegel 100 kW 310 km
ARD BR 1 E.55. (H) Buttelberg 400 kW 525 km

ARD BR 3 E.41. (H) Coburg 190 kW 515 km
ARD BR 3 E.45. (H) Würzburg 360 kW 555 km
ARD BR 3 E.47. (H) Hesselberg 200 kW 490 km
ARD BR 3 E.51. (H) Spessart 250 kW 600 km
ARD BR 3 E.57. (H) Pfarrkirchen 250 kW 305 km

ARD - HR (Hessischer Rundfunk) tv-adóinak vétele
ARD HR 1 E.2. (H) Biedenkopf 100 kW 680 km
ARD HR 1 E.5. (H) Hardberg 10 kW 625 km

ARD - NDR (Norddeutcher Rundfunk) tv-adóinak vétele
ARD NDR 1 E.2. (H) Steinkimmen 100 kW 835 km
ARD NDR 1 E.4. (H) Flensburg 50 kW 960 km

ARD - SR (Saarlandischer Rundfunk) tv-adóinak vétele
ARD SR 1 E.2. (V) Göttelborner Höhe 100 kW 740 km

ARD - SDR (Süddeutscher Rundfunk) tv-adóinak vétele
ARD SDR 1 E.9. (H) Waldenburg 100 kW 565 km

ARD - SWF (Südwestfunk) tv-adóinak vétele
ARD SWF 1 E.4. (H) Raichberg 100 kW 590 km

ZDF (Zweites Deutshes Fernsehen) tv-adóinak vétele

ZDF (2. prgr.) E.21. (H) Regensburg 370 kW 385 km
ZDF (2. prgr.) E.22. (H) Hohenpeissenberg 350 kW 435 km
ZDF (2. prgr.) E.23. (H) Augsburg 500 kW 455 km
ZDF (2. prgr.) E.23. (H) Hof 500 kW 460 km
ZDF (2. prgr.) E.27. (H) Pfarrkirchen 250 kW 305 km
ZDF (2. prgr.) E.32. (H) Hesselberg 140 kW 490 km
ZDF (2. prgr.) E.33. (H) Deggendorf 380 kW 315 km

Mint ismert, a Német Szövetségi Köztársaságban már az 1970-es évek elején is három közszolgálati tv-programot sugároztak. Amíg az ARD egységes 1. programját a VHF I-III. tv-sávú frekvenciákon, valamint akkor még kisebb mértékben az UHF IV/V. tv-sáv frekvenciáin sugározták, addig úgy az egységes 2. közszolgálati programot szolgáltató ZDF (Zweites Deutshes Fernsehen), és a regionális 3. programot sugározó tartományi, regionális tv-társaságok (BR, HR, NDR, RB, SR, SDR, SFB, SWF, WDR) az elkülönülõ programjaikat kizárólagosan az UHF IV/V. tv-sáv frekvenciáin, csatornáin sugározták.

Mind három közszolgálati programot sugározó tv-adóhálózat az 1970-es évek közepére már többnyire azonosító felirattal ellátott, FuBK típusú elektronikus tesztábrákat sugározott, de az idõ tájt még elõfordult feliratozott-, vagy azonosító feliratozás nélküli Telefunken T.05 típusú monoszkópábrák használata is. Az NDR adóhálózatán pld. az E.02. csatornán az ARD programját sugározó Steinkimmel állomásról pld. még sikerült Kocsis Ferencnek STEINKIMMEL feliratozású, T.05 típusú (annak alsó részén feliratozott) monoszkópábrát is fotóznia, melyet itt is bemutatok. Míg a HR adóhálózatán az E.2. csatornán sugározó Biedenkopf, pld. még 1976-ban is sugározott azonosító feliratozás nélküli, ún. PM5540 típusú, fekete-fehér elektronikus tesztábrát is.

Mindezek mellett azonban általánosságban az 1970-es évtized közepén már a legtöbb NSZK adóállomás mind három közszolgálati programnál a PAL rendszerû, színes, FuBK típusú elektronikus tesztábrát sugározta, azonosításhoz feliratozva. A gerinchálózati adóállomások általában az adó nevét, vagy annak rövidítését használták a különbözõ idõszakokban a FuBK típusú tesztábra azonosító feliratozására. Így pld. Kocsis Ferenc is rögzített SAARLAND RUNDFUNK, SAAR RUNF feliratozású etc-t rögzítenie az SR, Göttelborner Höhe adóállomásáról. Ennek az adóállomás vételének különlegessége, hogy bár (V) polarizációval sugározták, de a 700-800 km-es magyarországi vételi távolságra már megfordulhatott annak polaritása is, azaz nálunk (H) polaritás síkú antennával is sikerülhetett a vétele.
Több fajta feliratozással sikerült vennie pld. az NDR adóhálózatán Steinkimmen állomást is az E.02. csatornán, hisz vette pld. NDR, NDR I, NDR SH, NDR I WN feliratokkal is. Hasonlóan többfajta feliratozással sikerült az évek alatt venni pld. a HR adóhálózatán, szintén az E.2. csatornán sugározó Biedenkopf állomást is, hisz pld. hr 1 FFTM, hr1 B, stb. feliratozással is lehetett venni az 1970-es évek második felétõl általa használt FuBK típusú etc.-t is. Az ún. 2. közszolgálati programként funkcionáló ZDF programjának sugározása során egységes feliratozású FuBK tip. etc-t sugároztak, általában ZDF, DBP ZDF feliratozással, de ritka alkalmanként, programátvételkor, ellelhetett csípni ettõl eltérõ (pld. ARD STERN) feliratozást is.
Az alábbiakban egy válogatást mutatnék be Kocsis Ferencnek az azonosított NSZK tv-vételei során rögzített tesztábrákból, programazonosító logókból, inzertekbõl:

Kép.Kép.Kép


Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Az ARD és a ZDF tv-társaságok külön-külön is (aktív) tagjai az EUROVISION mûsorcsere szervezetnek, és igen sok mûsort készítenek, szolgáltatnak a Szervezet részére. Így igen gyakran volt lelehetõsége Kocsis Ferencnek, hogy az ARD vagy a ZDF, illetve a többi német nyelvû európai tv-társasággal (ORF, SRG) közösen végzett mûsorcsere szolgáltatás során használt nemzeti Eurovíziós emblémákat, inzerteket rögzítsen. Az általa fotózott gyûjteménybõl készített összeállításom az alábbiakban szemlélhetõ meg.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kocsis Ferencnek igen nagyszámú QSL-lapot sikerült "begyûjtenie" a sikeres és azonosított NSZK-beli tv-társaságok (ARD, ZDF és a Regionális 3. program) különbözõ programjainak vételért, melyeket korábban, a QSL-lapok topikjában már bemutatott.

Folyt. köv.!
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.11.15. 21:04

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


VII. RÉSZ

A Német Demokratikus Köztársaság Televíziója (DFF) 1. és 2. közszolgálati tv-programjainak vétele viszonylag nehézkes volt a fertõdi QTH-n, mivel egyrészt a kedvezõtlen "domborzati viszonyok", más részt a kedvezõtlen vételi távolság (rendszeresebb távolsági tv-vételhez távoli, míg az ún. magas-légköri "DX terjedéssel" történõ vételhez túl közeliek voltak az NDK béli tv-állomások), ennek ellenére néhány NDK béli tv-állomást sikeresen vett Kocsis Ferenc, különösen az 1984. év vége volt számára sikeres, hisz az az évi DDR F1, és DDR F2 vételeiért több QSL-lapot is sikerült begyûjtenie a DFF-tõl, melyeket majd is bemutatok. Az általa vett, és azonosított, NDK-beli tv-állomások adatait táblázatos formában ismertetném.
A táblázatban ismertetett adóállomásokon túl, megemlíteném meg, hogy egyébként a DFF-nek az VHF-I. tv- sávban az E.2. csatornán Weimar-ban kisebb teljesítményû, míg az E.3. csatornán Helpterberg-ben, és az E.4. csatornán Cottbus-ban nagyobb teljesítményû adóállomásai voltak, melyek vétele Magyarországon is elõfordulhatott.

NDK Televíziója (DFF) programjának vételi adatai:
Program neve: Vételi csatorna CCIR/polaritás, Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP Vételi távolság:

DFF-1 E.5. (H) Inselsberg 100 kW 575 km
DFF-1 E.5. (H) Berlin 100 kW 595 km
DFF-1 E.6. (H) Brocken 100 kW 650 km
DFF-1 E.8. (H) Karl Marx Stadt 100 kW 455 km
DFF-1 E.11. (H) Schwerin 100 kW 840 km

DFF-2 E.31. (H) Dequede 500 kW 685 km

Az NDK Televízió programjai a CCIR rendszerû, PAL normájú színes adásainak megindulása után a korábbi, saját fejlesztésû fekete-fehér elektronikus tesztábrái használata után, a magyar HTV fejlesztésû, ún. TR.0782 típusszámú, színes, elektronikus tesztábra használatára tért át az 1970-es évek második felében. A HTV TR.0782 típusú etc-t, több fajta feliratozással is sugározták, így pld. DFF, DFF1, DFF2, DDR F1, DDR F2 feliratokkal is. Kocsis Ferencnek is ezt az új típusú HTV etc-t sikerült vennie az NDK-ból, melyet bemutatok. Érdekességként megemlítem, hogy az NDK megszûnése után 1991-ben, a DFF-is betagozódott az ARD szervezetébe s egy ideig még ugyan a TR.0782 típusszámú HTV etc-t használták, de már DFF - ARD feliratozással, s némileg késõbb a DFF "romjain" létrejött az ORB és az MDR tv-társaságok az ARD regionális televízióiként, melyek már a Németországban "általános", ún. FuBK típusú etc-t használták.

Az NDK televíziója az INTERVISION mûsorcsere szervezetben fejtette ki tevékenységét és az egyes Intervíziós mûsorcserék alkalmával kisugározott inzertképeikbõl sikerült Ferencnek egy féltucatnyit lefotóznia is, ezeket az alábbiakban szintén bemutatnám a beszámolóm részeként.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Az 1984 év végi. igen sikeres, és egyértelmûen azonosított "NDK-s" tv-vételeiért, úgy az 1., mint a 2. közszolgálati tv-program tekintetében sikerült begyûjtenie a DFF QSL lapjait is. A DDF az 1980-as évek végén küldött vételi igazoló QSL lapok mellé általában még további mûszaki dokumentációkat is küldött a DDF mûködésérõl, e mellékletek részét képezte több alkalommal is (a korábbi fekete-fehér DDF-es etc.-k után), a DDF által használt, a magyar HTV fejlesztésû, TR.0782 típusszámú, színes etc. feliratozott fotóreprodukciója is, melyet Kocsis Ferencnek is megküldtek.Az Olasz Televíziója (RAI) közszolgálati tv-programjainak vétele tekintetében is igen sikeresnek mondható Kocsis Ferenc tv-amatõrsége, a gyakori, déli, dél-keleti DX terjedések miatt, igen gyakran sikerült venni az VHF I-II. tv. sáv frekvenciatartományába esõ olasz "A", "B" és "C" csatornákat, azaz az 53,75 - 87,75 MHz frekvencia tartományban sugározott RAI 1 programjának adóit. Igen ritka alkalmakkor eredményes volt az olasz "D" csatorna (175,25 - 180,75 MHz) vételével is (a Padova közeli) Monte Venda állomásról. Az UHF IV/V. tv. sáv frekvenciáin sugározott RAI 2, majd késõbb a RAI 3 programok vételében - az Olaszország irányba kedvezõtlen domborzati viszonyai miatt - lényegesen kevésbé volt eredményes Ferenc.

A RAI 1 (National) programjának vétele azt a kettõsséget is takarta, hogy egy részt, a közszolgálati RAI programokat sugározó tv-adók által az 1970-es évek közepétõl kisugározott színes, PM5544 típusú etc.-k, ritka kivételtõl eltekintve (pld. egyes RAI 3. programok esetén), nem sugároztak az adó helyére utaló azonosító feliratot, így a TV-DX vételük Észak-Olaszországról Szicília Dél-nyugati csücskéig (350 - 1.200 km vételi távolságban) is elõfordulhattak, más részt, az 1970-es évek közepéig még sugározott, olasz fejlesztésû fekete-fehér monoszkóp ábra felsõ sarkaiban lévõ körök közepén számokat is feltüntettek, amelyek az adóállomás azonosítására is szolgáltak. Így az igen jó minõségû dx-vételek során ezek a számok esetenként kellõ pontossággal felismerhetõk, azonosíthatók voltak, így Kocsis Ferencnek sikerült több RAI 1 programot sugárzó adót konkrétan is azonosítania. Ezeknek az adatait az alábbiakban adnám meg. Érdekességként azonban még megjegyzem, hogy az olasz "A" - "C" csatornákon üzemelõ 8-10 nagy teljesítményû RAI-1 (National) gerincadó mellett, mint egy 80 db. 1 W - 1 kW közötti adóteljesítményû, ún. átjátszóállomás is sugározta a RAI-1 nemzeti, közszolgálati programját, így ezek közül többeknek a vétele elõfordulhatott a hazai tv-amatõröknél is, ezért is volt oly gyakori a RAI-1 vétele a hazai és az európai tv-amatõröknél is. Megemlíteném, hogy az olasz "IC" csatornán csak egyetlen nagyobb teljesítményû, ún. "gerincadó" mûködött, mégpedig a monoszkópjában az "1"-es azonosító számot feltüntetõ, 15 kW-os teljesítménnyel sugározó Torino adója. A RAI 2 és RAI 3 programok sugározására csak az UHF-sáv frekvenciáin került sor. Kocsis Ferenchez legközelebbi, nagyteljesítményû VHF-III. (ID csatorna) és UHF IV/V. sávú adók, a tõle 450 km-re lévõ Monte Venda állomáson voltak.

Érdekességként megemlítem még azt is, hogy az olasz, ún. IA csatornán a közszolgálati RAI nagyteljesítményû adóállomásai mellett, az 1980-as évek második felében "elméleti szinten" elõfordulhatott a viszonylag kisebb teljesítménnyel sugározott kereskedelmi tv-programok vétele is. Így pld. a Szlovén határhoz közeli, RADIO TELE UNO adójának vétele (feliratozott, Grundig VG1000 típusú tesztábrával), valamint az Udine közeli NCT (Nord Center Television), az Észak-olaszországi TAI (Tele Alt Italia), a TELEOMELLINA, a Közép-Dél olaszországi TELE SPAZIO CAMPANO vétele is, míg az olasz "IB" csatornán TELE TRIESTE MIA, Dél-olaszországból és Szardíniából, TELERADIO S. MARCO, TELE BARI, TO SARDEGNA, TELEOR, TVC QUATRO MORI, s végül az olasz "IC" csatornán a Közép-olaszországi RADIO TV ATRI, valamint a Dél-olaszországi TELE SUD ITALIA adója.

Olasz Televízió (RAI) programjainak vételi adatai:
Program neve/Azonosító száma: Vételi csatorna/polaritás, Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP, Vételi távolság:

RAI-1 / 14 IA. (H) Monte Caccia (Bari) 34 kW 730 km
RAI-1 / 31 IA. (H) Monte Nerone 34 kW 650 km
RAI-1 / 23 IA. (H) Monte Cammarata 35 kW 1.200 km
RAI-1 / 11 IB. (H) Monte Faito 40 kW 830 km
RAI-1 / 3 IB. (H) Monte Penice 100 kW 700 km
RAI-1 / 9 IB. (H) Tolmezzo 0,13 kW 370 km
RAI-1 / 1 IC. (H) Torino 16 kW 750 km
RAI-1 / 4 ID. (H) Monte Venda 100 kW 450 km
RAI-2 E.25. (H) Monte Venda 1000 kW 450 km
RAI-3 E.32. (H) Monte Venda 1000 kW 450 km

A következõkben az 1970-es évtized közepéig használt RAI "N" (National TV) monoszkóp, majd az azt követõ elektronikus, színes PM5544 típusú tesztábrákból egy válogatást mutatnák be, melyeket a különbözõ tartalmú, s "elhelyezkedésû" feliratozással Kocsis Ferencnek sikerült lefotóznia.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Természetesen, az egyes TV-DX vételek a különbözõ tesztábrákon túl, különbözõ logókkal, program azonosító inzertekkel, híradó képekkel, stb. is azonosíthatók, így ezekbõl is bemutatnék néhányat a RAI tekintetében is. Mivel a Vatikáni események is sûrûn szerepeltek a RAI mûsorában, így bemutatnék egy 1980. 06. 02.-i mûsorrészletet is II. János Pál papával, s végül egy fotó erejéig az Olasz Televízió (RAI) Eurovíziós kapcsolási inzertképét is.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Az Olasz Televízió (RAI) eredményes vételéért is begyûjtött Kocsis Ferenc néhány, szobor-, illetve festmény reprodukciójával díszített RAI QSL-lapot.

Folyt. köv.!
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.11.23. 14:46

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


VIII. RÉSZ

A Szovjetunió Televíziója (TSS - Televidnie Sovietskovo Soiuza) közszolgálati tv-programjainak vétele tekintetében, valóban igen sikeres volt Kocsis Ferenc tv-amatõrsége, de egyben a legtöbb talányt felvetõ televíziók egyike a Szovjet Televízió volt az 1970-es és 80-as években. Az OIRT szabványú VHF-I. tv-sávú csatornabeosztás szerinti R.1. és R.2., valamint a VHF-II. tv-sávban elhelyezkedõ R.3., R.4. és R.5. csatornákon mint egy 170 db. nagyteljesítmény, ún. gerincadó üzemelt, amelyek mellett több száz kisebb (1-5 kW alatti) teljesítményû, ún. átjátszó állomás is található volt abban a hatalmas, kontinensnyi országban, amelyek vétele elméletileg elõ is fordulhatott. Így teljesen természetes volt, hogy az aktívabb amatõrök lényegében napi rendszerességgel fogták valamelyik szovjet adó programját hosszabb-, rövidebb idõtartamra.

A szovjet tv-vételeket tovább színesítette, és egyben bonyolította, hogy az R.1. - R.5. csatornák mindegyikén elõfordulhatott a szovjet 1., 2., 3. és 4. tv-programok vétele is. A szovjet 1. és 2. program (TSS-1 és TSS-2) központi közszolgálati programok voltak, míg az ún. TSS-3. programok az egyes szovjet tagköztársaságok saját, központi (1.) tv-programjaiként sugározták. Végezetül a szovjet 4. tv-program egy oktatási program volt, melyet így csak az oktatási idõszakokban lehetett venni, s figyelemmel arra, hogy nyári, június - augusztus hónapokban volt az iskolai szünet az orosz oktatás minden szintjén is, így az orosz 4. tv-program vétele csak a tavaszi-, és az õszi idõszakban fordulhatott elõ, ezért vétele igazi kuriózummá vált, s csak igen kevés tv-amatõr büszkélkedhet az orosz 4. program sikeres, és egyértelmûen azonosított, visszaigazolt vételével. Kocsis Ferencnek az R.1. és R.3. csatornán (azonosítatlan állomásról) sikerült vennie a TSS-4. oktatási programját.

Így, bár tv-amatõrködése alatt, több száz alkalommal vette sikeresen valamelyik szovjet adót, programot az R.1. - R.5. csatornákon Kocsis Ferenc, de ezek döntõ részben nem volt azonosíthatók az adó helye szempontjából. Ezen azonosítási lehetõségeket meghatározóan befolyásolták azok a körülmények is, hogy azonosítást-, azonosító feliratozást az egyes szovjet adók az 1970-es évek második feléig csak igen kevés adóállomás esetében alkalmaztak, az egységes megjelenésû tesztábrák viszont szinte lehetetlenné tették az adás helyének egyértelmû meghatározását.

Általános információként megemlíteném egyébként, hogy az
- R.1. csatornán TSS 1 - CT1 programját pld. Kuldiga (Latvia), Minsk (Belorussia), Leningrad, Novosokolniki, L'vov, Uneca, és Ovruc (Ukraine), míg pld. a TSS 2 - CT2 programját Kaunas (Lithuania) adta. Ugyan így az R.1. csatornán lehetett venni a Latvijas TV-t Stucka-ból, míg a Lietuvos TV-t Druskininkai-ból és Taurage-ból lehetett venni.
- Az R.2. csatornán lehetett venni a CT1 programját pld. Vilnius-ból (V), Munkacevo-ból (Ukraina), Vitebsk-bõl (Belorussia), az Eesti TV-t Tallin-ból (Estonia), Leningrad TV-t Narva-ból (Estonia), Lietuvos TV-t Raseinia-ból (Lihuania), stb. lehetett venni.
- Az R.3. csatornán a CT2 programját Minsk-bõl (Belorussia), Leningrad TV-t, Latvijas TV-t Riga-ból, stb.
- Az R.4. csatornán Leningrad TV-t Novgorod-ból, Lietuvos TV-t Vilnius-ból (V), Belorusskoe TV-t Brest-bõl, stb. lehetett venni.

Kocsis Ferenc által vett, egyértelmûen azonosított szovjet tv-programok és adóállomások viszonylag "szerényebb" körének adatait az alábbiakban táblázatos formában ismertetném.

Szovjet Televízió (TSS) programjainak vételi adatai
Program neve: Vételi csatorna, OIRT/polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP, Vételi távolság:

TSS-1 R.1. (H) Rostov na Donu 35 kW 1.700 km
TSS-1 R.1. (H) Simferopol (KRIM) 50 kW 1.350 km
TSS-1 R.1. (H) Vladivostok 7 kW 8.100 km
TSS-1 R.2. (H) Kijev 150 kW 1.040 km
TSS-1 R.2. (H) Mukatchevo 35 kW 470 km
TSS-2 R.1. (H) Kijev 1 kW 1.040 km
TSS-3 Észt TV R.2. (H) Tallinn 10 kW 1.500 km
TSS-3 Belorusz TV R.3. (H) Gomel 1.140 km
TSS-3 Moszkvai TV R.3. (H) Moszkva 1.680 km
TSS-3 Leningrádi TV R.3. (H) Leningrád 1.650 km
TSS-3 Ukrán TV R.4. (H) Kijev 150 kW 1.040 km

A Szovjetunió Televíziójának programjai és adóállomásai a viszonylag nagy számuk ellenére is kevés típusú tesztábrát használt a televízió programjaik tesztadásaihoz. Különösen igaz ez az 1970-es évek elejéig, közepéig, amikor kezdtek már megjelenni egy-egy állomásnál az önálló feliratozású tesztábrák is.

Az elsõ számú tesztábra a Szovjetunióban a TIT-0249 típusú, közismert nevén a "Tablica-0249" (ТАБЛИЦА 0249) megnevezésû, fekete-fehér, monoszkóp ábra, tesztábra volt, amelyet 1949-óta használt a Szovjetunió Televíziója (TSS), s igen ritka kivételtõl eltekintve (pld. a bemutatandó, ВЛАДИВОСТОК - VLADIVOSTOK feliratú Tablica) feliratozás nélkül. Ezen tesztábrán az évtizedek alatt, külön azonosító feliratot nem helyeztek el, tehát vételükkor a konkrét vételi hely meghatározása szinte lehetetlen volt. megkívánom jegyezni azonban, hogy az 1970-es évek legelején a TSS 2 programja tekintetében egy rövid ideig a "Tablicát" egy olyan feliratozással (változatban) adták, amelynél a ТАБЛИЦА 0249 felirat "helyén" a CCCP feliratot tüntették fel. Az 1970-es évek legelején néhány szovjet adóállomás elkezdte alkalmazni a csehszlovák fejlesztésû, ún. EZO típusú, még szintén fekete-fehér, de már elektronikus elõállítású tesztábrákat, etc.-ket is. Ezen etc-t használták pld. a Szovjetunión belül, az oroszországi, Rostov-na-Donu adója, Ростов - Rostov feliratozással, illetve egy ideig Észtország Televíziója is, EESTI felirattal. Itt kívánom megjegyezni, hogy az 1970-es évek végére az R.2. csatornán Tallinn már az EESTI TV TALLINN feliratú PM5537 típusú etc.-t használta, digitális óra-kijelzés feltüntetésével az etc.-n.

Az 1970-es évek közepétõl a Szovjet Televízió lényegében országosan általánosan, s lényegében minden csatornáján fogható (világosabb-, és sötétebb háttérképpel is fogható) - a "Tablicát" követõen - egy saját fejlesztésû, még szintén fekete-fehér, elektronikus tesztábrát használt. Az etc. egy háló-rács ábra (Test Grid - TG) alapon, középen keskeny sávban szürkeségi skálát (Blackboard Pattern - BP) és frekvenciaskálát is tartalmazó tesztábra volt, melynek sem nemzetközi, sem a Szovjetunión belül azonosító-, típus számát, megjelölését a mai napig sem sikerült még feltárnom. Így ezen írás keretében ezt a típusú fekete-fehér etc.-t, "TG-BP" típusú tesztábraként jelölném meg, amelyet több fajta variációban is sugároztak az R.1. - R.5. csatornákon is. Volt olyan változat amelynél fekete-, míg olyan is amelynél fehér színû volt a hálóábra vonal színe. Illetve volt olyan változat ahol kettõ kocka sor-, és olyan is amikor három kocka-sor magasságú volt a frekvencia skála magassága. Ezt a típusú etc.-t döntõen feliratozás nélkül használták a különbözõ varrációiban, de néhány kivételes esetben az etc. közepén lévõ fekete sávban azonosító feliratozást is lehetett venni. Ilyen elõfordulhatott pld. Kárpát-Ukrajnából az УЖГОРОД - UZSGOROD felirattal.

A TG-BP etc. használatával egy idõben, részben azt követõen jelent meg a Szovjet TV tesztábra használatában a magyar HTV által - a KGST országok számára is kifejlesztett - TR.0782 típus számú, már színes megjelenítésû, elektronikus tesztábra. A TR.0782 típusú színes etc.-t is több változatban sugározták. Használták "körrel"-, és "kör nélkül", de használták alul-, illetve a tesztábra felsõ részén történõ ЦТ - CT (Central Television) feliratozással. Más jellegû feliratozás ezen a típusú etc.-n a Szovjetunión belüli használat során nem fordult elõ, legalább is én még ilyenrõl nincs tudomásom.

Az 1975. év körül jelent meg szinte általános körûen a Szovjet televízió "tesztábra kínálatában az Universal Electronic Test Card típusú, a nemzetközi szakirodalomban közkeletû nevén, UEIT típusú színes etc., amely kisebb változtatásokkal, a mai napig is használatos a Szovjetunió több utódállamában is. Az UEIT típusú etc. "alapváltozatában" felirat nélküli, azonban ezt a típusú etc.-t látták el a legkülönbözõbb feliratozásokkal. Ezek egy része már biztosította az azt sugárzó adóállomás helyének meghatározását is, mint pld. LATVIJAS TV, LRRTPC (Lithuania), ЛЕНИНГРАД - LENINGRAD, POCTOВ-ДОH - Rostov-na Donu, ΚΡЫМ - KRIM (Szimferopol), BИЛНИUS - VILNIUS, БT MИHCK - BT MINSK, КИЕВ - KIEV, УЖГОРОД - UZSGOROD (Ungvár), stb. feliratok esetében. Ezen "azonosítható feliratok" mellett azonban döntõen olyan, számokból álló, vagy éppen a ЦТ - CT (Central Television) felirat rövidítés mellett, csupán a digitális órakijelzést (pld. ЦТ 07 45 30) tartalmazó UEIT típusú etc.-k többnyire azonosíthatatlanok maradtak, kivéve ha a tesztábra sugározását követõ képsorok az egyértelmû stúdió azonosítást lehetõvé tették. Az UEIT típusú etc. egyik legáltalánosabb, legszélesebb körben használt, kisugározott feliratozása a ЦТ 0167 felirat volt, de ez mellett venni lehetett, és Kocsis Ferenc által is vett feliratok voltak, pld. az ОРЛС, a 28, a ЦТ 0132, a 0167, a 0278, stb., továbbá az 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, stb. évszámokkal, a tárgyévekben.

Kocsis Ferenc által a Szovjet Televízió (TSS) különbözõ adóinak-, programjainak vétele során fotózott tesztábra gyûjteménybõl egy kis összeállítást a beszámolóm keretében én is közreadnék, melynek keretében elõször bemutatva az "alap", a feliratozás nélküli, a Szovjet Televízió által a különbözõ idõszakokban használt tesztábrák fotóit, reprodukcióit, majd ezt követõen az általa fotózott, (feliratos) tesztábrák, etc.-k fotóit.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép

És akkor íme, Kocsis Ferenc által a konkrét TV-DX vételei során rögzített tesztábrák fotóiból egy válogatás, egy képgyûjtemény:

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Természetesen a különbözõ típusú, felirat nélküli, vagy éppen azonosító felirattal ellátott tesztábrák mellett, igen nagyszámban fotózott le program azonosító logókat, inzerteket, és egyéb-, az egyes tv-adások azonosításhoz is felhasználható adásrészleteket Kocsis Ferenc a Szovjet Televízió (TSS) programjai tekintetében is, melyekbõl egy kis képgalériát itt is bemutatnék.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A Szovjet Televízió (TSS) programjai, híradásai, stb. sugárzása során, a kontinensnyi ország különbözõ nagyvárosaiból, tagköztársasági fõvárosokból történõ kapcsolások során, ún. városi inzertképeket is sugározott néhány másodpercig. Ilyenekbõl is több tucatnyit rögzített Kocsis Ferenc, így ezekbõl is válogattam a beszámolóhoz.


Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A kontinensnyi országból természetszerûleg igen sok INTERVÍZIÓ-s mûsorátadás- átvétel történt, így az azok során alkalmazott Intervíziós inzertekbõl egy "fél tucatnyit" bemutatnék Kocsis Ferenc fotóiból. A Szovjet Televízió a többi Intervíziós országhoz hasonlóan a mûsorátjátszáskor használt inzertjeiken egy-egy jelentõsebb (köz) épület, építmény "látképét" tüntették fel.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A Szovjetunióból történt, nagyszámú, központi programok, valamint az egyes tagköztársaságok tv-állomásainak vételéért jó egynéhány ún. QSL visszaigazoló levelet, valamint QSL lapokat is kapott Kocsis Ferenc.

Folyt. köv.!
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.11.27. 14:59

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


IX. RÉSZ

A Román Televízió (TVR) programjainak vételében viszonylag szerényebbek Kocsis Ferenc vételi eredményei. Ez "köszönhetõ" elsõsorban az egyes román tv-adók "kedvezõtlen" vételi távolságának, hisz a "Fertõdhöz viszonyított" domborzati takartságukon túlmenõen, a normál távolsági vételek szempontjából már kissé távoliak, míg a VHF I.-II. tv-sávban üzemelõ adók tekintetében a troposzférikus terjedéssel történõ esetleges vételekhez viszont túl közeliek ezek az adóállomások. Mind ezen nehézségek ellenére azonban néhány alkalommal (fõleg a troposzférikus terjedés segítségével) sikeresen vette a Román TV 1. és 2. programját is, melyek vételét a következõkben ismertetném.

Román Televízió (TVR) programjainak vételi adatai 1973/74-tõl
Program neve: Vételi csatorna; OIRT/polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP, Vételi távolság:
TVR 2. prgr. R.2. (H) Bucuresti (Bukarest) 100 kW 775 km
TVR 1. prgr. R.3. (H) Oradea (Nagyvárad) 120 kW 390 km

[Érdekességként megemlítem, hogy az 1970-es évek legelején még, több, kisebb teljesítményû állomás is sugározta a TVR (1.) programját az OIRT rendszerû, VHF-I. és VHF-II. tv-sáv csatornáin, így pld.: R.1. csatornán Bursa (3 kW), R.4. csatornán Suceava (5 kW), R.5. csatornán Birlad (V) (5 kW), Harghita (5 kW) és Muges (15 kW).]

A Román Televízió (TVR) az 1970/80-as évek fordulójáig nem alkalmazott megkülönböztetést az 1. és a 2. program sugárzása során. Mind két programnál használták az ún. román típusú monoszkópábrát TELEVIZIUNEA ROMANA feliratozással, amelyet 1976-tól már digitális naptár-, és órakijelzéssel is elláttak. A monoszkópábra mellett általános használatú volt, a még szintén fekete-fehér, de már elektronikus, ún. EBU típusú etc. is, amelyet különbözõ felirat elhelyezésben, a TVR BUCURESTI felirattal sugároztak, illetve egy idõ után az EBU etc.-n dátum-kijelzést is feltüntettek. Az 1980-as évek után, a PAL rendszerben megkezdett színes adásukhoz egy ideig használtak PM5544 típusú etc-t is (alul) TVR-BUCURESTI felirattal, majd a magyar HTV TR.0782 típusú színes etc.-t, elõször felirat nélkül-, majd a TELEVIZIUNEA ROMANA feliratozással. Az 1980-as évek közepén elõször a TVR-2. programja tért át a FuBK típusú etc. használatára, majd az mind két programnál, s minden adóállomásnál kizárólagossá vált. A FuBK típusú etc.-n is a TVR-BUCURESTI feliratozást használták, illetve egy idõ után alkalmazták ezen az etc.-n is a digitális idõ-, és naptárkijelzést is.

Kép.Kép.Kép

Természetesen a Román Televízió (TVR) az adáskezdést elõtti-, és utáni, ún. ipari adás keretében sugározott különbözõ tesztábrák mellett, a program kezdés elõtt és befejezéskor "ország-képes", zászlós, ún. inzert képsorokat, illetve adásközben számtalan variációjú program logókat is sugározott, amelyekbõl Kocsis Ferenc által készített fotók közül, néhányat bemutatnék.
Külön érdekesség a Román Televízió (TVR) által sugározott, ún. Intervíziós inzertkép, hisz a többi Intervíziós (európai szocialista országtól eltérõen) ország-kép háttéren adták a régi parlament épületüket, amely felett-, és alatt használták 1975-ben még a francia és orosz betûkkel az INTERVISION - ИHТЕPВИДЕHИЕ feliratozást, míg 1976-ban ezt már (egyedüliként) olyan változatban sugározták, ahol kizárólag román feliratozást használtak, INTERVIZIUNE BUCURESTI felirattal. E téren is megnyilvánuló "különállásukat" Feri két vételi fotójával szemléltetném.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A Román Televíziótól is több vételi visszaigazoló levelet-, majd QSL-lapot is kapott Kocsis Ferenc, úgy a TVR 2, mint a TVR 1 programjainak vételért, melyet korábban be is mutatott itt a Fórumon.


A Bulgár Televízió (BT) közszolgálati programjának vétele a "legnehezebbek-, s így a legritkábbak" közé tartozott a magyarországi tv-amatõrök számára, s csak igen kevesek büszkélkedhetnek eredményes vételével. A vételi irány domborzati viszonyai-, nehézségei mellett, a legközelebbi-, a Bulgária észak-nyugati "csücskében lévõ tv-állomások (pld. Vidin) távolsága Fertõdtõl mint egy 610 km, s a legtávolabbi, az ország dél-keleti csücskében lévõ állomások távolsága közel 850 km, így a "terjedések" viszonyok és az azzal áthidalható távolságok szempontjából is kedvezõtlen vételi távolság nehezítette meg az esetleges bulgár tv-vételeket. Bulgáriában a VHF-I. tv sávban nagyteljesítményû, ún "gerinc-adó" nem volt, de az 1960-as és 70-es években az OIRT szabvány szerinti csatorna kiosztásban az R.1. csatornán Varna-ban és Ruse-ban üzemelt egy 5 kW teljesítményû adó, valamint - R.2. csatornán is üzemelt kis teljesítményû tv-adó Szófiá-ban és Plovdiv-ban, majd ezek megszûnése, leállása után, még az R.3. csatornán maradt meg egy kisteljesítményû állomása, melynek vétele a Nyugat-európai tv-amatõrök körében "viszonylag" gyakrabban, de nálunk csak igen kivételes alkalmakkor fordult elõ. Az 1980-as évek végéig az R.3. csatornán, Arbanasi-ban (850 km) még üzemelt tv-állomás teljesítménye csupán 50 W (0,05 kW) volt!

A nagyobb teljesítményû bulgár tv-adók a VHF-III. tv-sáv OIRT rendszerû csatornabeosztásával (R.6. - R.12.) üzemeltek, s csak az 1980-as években jelentek meg az UHF IV/V. tv-sávban is a bulgár közszolgálati-, majd kereskedelmi tv-adók. Az azonosítatlan TV-DX-ek körébõl az esetleges bulgár vételek azonosításhoz az alábbiakban bemutatom (nem Kocsis Ferenc vételeibõl származóan) a Bulgár Televízió (BT) által használt tesztábrák (monoszkópok és elektronikus beállító ábrák) fotóit.

Kép.Kép.Kép

Az elsõ fotópozícióban bemutatandó testcard (TC) monoszkóp ábrát az 1960/70-es évek fordulójáig sugározták a Bulgár TV állomásai. A monoszkópábra feliratozása НРБ СОФИЯ - NRB SOFIA volt. A második fotópozícióban lévõ, az 1970-80-as évek fordulójáig alkalmazott - a csehszlovák EZO típusú etc.-hez részben hasonlatos - már elektronikus (bulgár fejlesztésû) tesztábra külön feliratozást nem, de digitális óra-kijelzést tartalmazott. Végezetül a harmadik fotópozícióban lévõ, szintén bulgár fejlesztésû, БТ-СОФИЯ - BT SOFIA feliratozású, színes, elektronikus tesztábra az 1980-as évek második felétõl, végétõl volt használatos. Az 1990-es évek elején indult egyes bulgár kereskedelmi tv-programok (pld. БНТ - BNT) adói is használták, míg a mûholdas televíziózásuk megindulása után, pld. TV 7 Dni (ТВ 7 ДHИ) kereskedelmi programja is használta ezt a típusú etc-t.

Kép.Kép.Kép

Kocsis Ferenc a Bulgár Televíziónak az itt is bemutatandó Intervíziós inzertképe mellett, 2-3 fajta, cirill betûs, Bulgár Televízió feliratú (fenti) inzert képet fotózott az elmúlt évek-, évtizedek alatt, amelyek valószínûsíthetõen bulgár TV-DX-ekbõl származhattak.


A Görög Televízió (EPT) vétele is jelentõs nehézségekbe ütköztek az 1980-as évtized legelejéig, lényegében minden magyarországi tv-amatõr számára, hisz addig nem üzemelt a VHF I tv-sáv csatornáin magyarországi vételek szempontjából érdemben figyelembe vehetõ görög, nemzeti programot sugárzó tv-adóállomás.
A közszolgálati Görög Televízió (EPT) programjának vételében az 1980-as évek elsõ fele hozta meg a változást, amikor is az E.3. csatornán megnyílt a lehetõség a "gyakoribb" lehetõség hazai TV-DX-ek elõtt is. 1984-tõl Kocsis Ferenc is jó egynéhány alkalommal sikeresen-, és kiváló minõségben sikerült vennie Akarnanika állomásról az EPT 1. programját, amelybõl készített vételi fotókat is bemutatok. Egyébként a görög közszolgálati program vételéért többek között-, nagyobb számban QSL-lapokat is kapott az EPT-tõl 1984. és 1985. években.

Görögországi Televízió programok (EPT és AFTV) vételi adatai
Program neve: Vételi csatorna; CCIR/polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP, Vételi távolság:
E.P.T. 1. prgr. E.3. (H) Akarnanika 1,58 kW 1.000 km
E.P.T. 1. prgr. E.4. (H) Saitas-Achaia 0,2 kW 1.150 km
E.P.T. 1. prgr. E.4. (H) Fila-Achaia 0,1 kW 1.160 km

AFTV A.2. (H) Iraklion (Kéta) 0,1 kW 1.530 km

Megkívánom említeni azt is, hogy a magyarországi tv-amatõrök által általánosságban vett, E.03. csatornájú Akarnanika mellett, még (Kalavrita közelében) 2 db. egymáshoz igen közel lévõ 100-200 Wattos adó is sugározza az EPT-1 mûsorát az E.4. csatornán, melyek vétele elméletileg lehetséges volt a hazai tv-amatõrök számára is. Ezen kis adók adatait is megadom a táblázatos összeállításban.

Kép.Kép.Kép

Amíg a görög közszolgálati tv, az EPT vételére lényegében az 1980-as évek elejétõl nyílt meg a lehetõség, addig egy másik Görögországi tv-vételre viszont csak az 1970-es évek végéig lehetett számítani Magyarországon. Az amerikai hadsereg tv, és rádió mûsorszóró szervezete, American Forces Radio & TV Service (AFTV - AFRTS) egy 0,1 kW-os (azaz csupán 100 Wattos!) tv-adót üzemeltetett a Kréta szigetén lévõ Iraklionban, az amerikai csatornabeosztás szerinti, ún. A.2. csatornán (55,25 - 59,75 MHz), melynek vétele tekintetében Kocsis Ferenc is több alkalommal sikeres volt. Ennek vételébõl is bemutatok néhány fotót Ferenc gyûjteményébõl.

Kép.Kép

A krétai AFTV vétele tekintetében külön érdekesség volt, hogy amíg az adáskezdést megelõzõen, az ún. amerikai típusú, elektronikus tesztábrát, az SMPTE-t sugározták, de az adáskezdéskor a görög nemzeti lobogó képét is "beadták", illetve az AFTV feliratú logójuk, program emblémájuk mellett, pld. AFTV 2 & 6 Iraklion Crete feliratos inzertképeket is sugároztak. Megkívánom jegyezni azonban azt is, hogy 1980-ra már csak az A.7. csatornán maradt meg - 0,2 kW-os adóteljesítménnyel - az amerikai AFTV - AFRTS adása Kréta szigetén.

Folyt. köv.!
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

HozzászólásSzerző: ING-SAT » 2010.12.05. 17:49

Kocsis Ferenc
TV-DX vételi eredményei


X. RÉSZ


A Svájci Televízió közszolgálati programjainak (+PTT SRG 1 és +PTT SSR 1) vételével 1974-tõl kezdõdõen, éveként, több alkalommal is eredményes volt Kocsis Ferenc. Mint ismert, Svájcban három nyelven folyt (folyik) a közszolgálati tv-mûsorok sugárzása, A német-, és a hozzá hasonló, ún. retoromán nyelvterület számára az SRG, a francia nyelvterület számára az SSR, míg a legkisebb területet érintõ, olasz nyelvû lakosság részére a TSI tv-társaság közremûködésével történt a tv-mûsorok sugározása. A német nyelvû programokat az E.2. csatornán Bantiger, míg az E.3. csatornán Uetliberg állomásról vette Ferenc sikeresen. A francia nyelvû program vétele során az E.4. csatornán a Genf közeli, La Dôle állomásról volt eredményes.
A svájci vételeinek mûszaki adatait az alábbi táblázatban foglaltam össze, azzal a megjegyzéssel, hogy abban feltüntettem még, két kis teljesítményû, de elméletileg nem kizárható vételi lehetõséget is, azaz az E.2. csatornán az olasz nyelvû Iragna, és a német nyelvû Habkern vételi adatait is.

Svájci Televízió (+PTT SRG és SSR) programok vételi adatai
Program neve: Vételi csatorna, CCIR/polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP, Vételi távolság:
+PTT SRG 1. E.2. (H) Bantiger 48 kW 700 km
+PTT SRG 1. E.3. (H) Uetliberg 56 kW 600 km
+PTT SSR 1. E.4. (H) La Dôle 260 kW 880 km

+PTT SRG 1. E.4. (H) Habkern 4 W 670 km
+PTT TSI 1. E.2. (H) Iragna 5 W 620 km

Kocsis Ferenc a Svájci TV-DX-ek során FuBK típusú etc.-ket vett, és fotózott le. Az E.2. és az E.3. csatornán +PTT SRG 1, míg az E.4. csatornán a +PTT SSR 1 felirattal vette ezt a típusú tesztábrát, illetve az E.4. csatornán lehetõség volt még a +PTT DOLE felirattal is venni. A svájci televíziók adásközben gyakran sugároztak Schweiz Suise Svizzera feliratozású inzertképeket, amelyek megkönnyítettek az svájci tv-programrészletek azonosíthatóságát is. Ferenc által fotózott, sok hasonló svájci vételeibõl hármat választottam ki, melyet az alábbiakban mutatok be.

Kép.Kép.Kép

A különbözõ svájci televíziós társaságok külön-külön is tagjai voltak az Eurovision mûsorcsere szervezetnek, ezáltal önálló Eurovision inzertképekkel is rendelkeztek, melyekbõl Kocsis Ferencnek elég sokat sikerült rögzítenie, ezekbõl egy "féltucatnyit" bemutatok.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Az 1970-es években a svájci közszolgálati televíziós társaságok még nem rendelkeztek ún. QSL-lappal, így az egyes tv-amatõri vételi jelentéseket, beszámolókat, levélben (ún. QSL levélben) igazolták vissza. Ilyet kapott Kocsis Ferenc is.


A Francia Televízió (ORTF/TDF) közszolgálati programjai közül (Television Francaise - TF1, az Antenna 2 - A2F és a France Regions 3 - FR3) a TF-1 (korábbi megnevezéssel: ORTF-1) vételével volt eredményes Kocsis Ferenc. Mint ismert, a VHF-I. sávban 819 soros képbontással, és pozitív modulációval sugározta a Francia TV a közszolgálati 1. programját, s a VHF-I. tv-sávban az 1980-as évek közepéig csupán 2 db. került kiosztásra, ezek az F2 52,40/41,25 MHz-, és az F4 a 65,55/54,40 MHz frekvencia tartománnyal. Az "élvezhetõ minõségû" francia tv-adás vételéhez a tv-amatõröknek a tv-készülékük átalakítását is el kellett végezni. a A VHF-I. tv-sávban található F2 és F4 csatornákon több nagy teljesítményû adóállomás (Bastia, Caen, Limoges, Troyes, Carassone, Nantes, Serres, stb.) is található, Kocsis Ferencnek is ezeket sikerült vennie, illetve erre volt reális lehetõsége, hisz a francia tv-adók az adó helyére vonatkozó azonosító feliratozást, monoszkópot, etc-t nem sugároztak.
Az 1970-es évek közepén még a francia típusú, ORTF (Office de Radiodiffusion-Television Francaise) feliratozású, fekete-fehér monoszkóp tesztábráját vette, amikor még a tv-készüléke nem került átalakításra francia vétekhez, majd az "átalakítás" elvégzése után, az 1980-as évek legelején már sikeresen vette a TDF TF1 feliratozású, PM5544 típusú francia tesztábrát is. Az általános európai szabványon kívüli (625 soros képbontás, és negatív képmoduláció) adásból származó, korábbi francia monoszkóp vételét is bemutatnám egy fotó erejéig. A Kocsis Ferenc által készített fotókból az általa vett francia tesztábrákat szemléltetõ 3-as összeállítás utolsó tagjaként bemutatandónak érdekessége, hogy tudomásom szerint csak a TDF TF1 tv-programja használta ezt típusú, egyébként színes, elektronikus tesztábrát, elsõsorban az Intervíziós átjátszások elõtt.

Kép.Kép.Kép

Mivel Kocsis Ferencnek az F-2 és F-4. csatornákon történt francia tv-vételeinek pontos helye nem határozható meg, ezért csak általánosságban tudom megjelölni, hogy azok vételi távolsága 800 km (észak korzikai: Bastia) - 1.320 km (Nantes) között volt. Az alábbi táblázatos összeállításban azonban, tájékoztató jelleggel megadom egy fertõdi QTH esetében egy esetleges francia vételekkel kapcsolatos vételi távolság, adó teljesítmény, stb. mûszaki adatokat is.

Kocsis Ferenc vételi eredményeit bemutató információkon túlmutatóan, megemlíteném azt is, hogy az 1980-as évek közepére a közszolgálati TDF TF1 "kivonult" a VHF-I tv-sávból, s programját a továbbiakban csak az UHF IV/V tv-sáv csatornáin sugározták. Ez idõtõl viszont a VHF-I. tv sávot a korábbi kettõ helyett, egy új, "L" típusjelöléssel, 3 csatornára osztották fel, s kialakították az ún. L-3 csatornát is, (az E.3. csatorna frekvenciájához nagyon hasonló) 60,50/54,00 MHz sávszélességben. Ez abból a szempontból bír jelentõséggel a TV-DX-ek szempontjából, hogy az ún. L-2, L-3 és L-4. csatornákon megnyílt az elméleti lehetõsége az akkor indult, a TDF kereskedelmi csatornájának a CANAL PLUS-nak (TDF 4) a vételére is az 1980-as évek közepétõl. Erre legnagyobb esélyt, a 100 kW adóteljesítménnyel sugárzó (az Andora-hoz közeli) Carcassonne adóállomásról érkezõ jelek biztosították, és amelynek eredményes vételét a hazai tv-amatõrök közül, pld. Bakos Gábornak sikerült elérnie.

Francia Televízió (ORTF/TDF) programok vételi adatai
Program neve: Vételi csatorna, /polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP Vételi távolság:
TDF TF1 F-2. (V) Bastia (Korzika) 10 kW 800 km
TDF TF1 F-2. (H) Caen 50 kW 1.250 km
TDF TF1 F-2. (H) Limoges 200 kW 1.200 km
TDF TF1 F-2. (H) Troyes 250 kW 930 km
TDF TF1 F-4. (H) Ajaccio (Korzika) 10 kW 930 km
TDF TF1 F-4. (V) Besancon 30 kW 820 km
TDF TF1 F-4. (H) Boulogne 0,4 kW 1.130 km
TDF TF1 F-4. (V) Carcassone 100 kW 1.230 km
TDF TF1 F-4. (V) Hyeres 5 kW 980 km
TDF TF1 F-4. (V) Nantes 300 kW 1.320 km
TDF TF1 F-4. (H) Serres 20 kW 930 km

A TDF4 Canal+ programjának vételi adatai 1985-tõl
TDF4 CANAL+ L-2. (H) Arbresle 0,2 kW 930 km
TDF4 CANAL+ L-3. (V) Carcassone 100 kW 1.230 km
TDF4 CANAL+ L-3. (H) Le Pressis-Robinson 0,02 kW 1.050 km
TDF4 CANAL+ L-4. (H) Clermont-Ferrand 0,08 kW 1.060 km
TDF4 CANAL+ L-4. (H) Mont-Brian 0,07 kW 940 km

Figyelemmel arra, hogy a TDF mind három közszolgálati csatornája (TF1, A2F és az FR3) külön - külön is tagjai az európai mûsorcsere szervezetnek, az Eurovision-nak, így mind három közszolgálati program önálló inzertképet alakított ki az ilyen jellegû programjaik sugárzását megelõzõ, "bejelentkezési" másodpercekre. Kocsis Ferenc e körben is jó egynéhány inzert képet, logót rögzített, amely fotókból egy "fél-tucatnyit" közreadnék az alábbiakban.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Természetesen, a Franci Televízió (TDF TF1) eredményes vételéért is sikerült Kocsis Ferencnek a TDF QSL-lapját is (több, hasznos mûszaki információ, dokumentáció mellett) begyûjtenie.


A Portugál Televízió (RTP) közszolgálati programjának vételes során már kevésbé volt eredményes Kocsis Ferenc mint a Spanyol televízió esetében volt, aminek természetes oka a "vehetõ" állomások csekély száma, valamint a vételi távolságuk is a viszonylag ritkábban elforduló terjedések tartományába esett. Mindezek mellett azonban a Portugál Televízió (RTP) vétele tekintetében még elmondhatta magáról, hogy sikerült vennie az RTP ún. "E" típusú monoszkópábráját is, amely már keveseknek sikerült, hisz az 1970-es évek közepén az RTP is bevezette az elektronikus tesztábrák használatát. Az RTP 1. programjának vételére 2 db, közepes teljesítményû adóállomásról (Muro és Lousa) volt lehetõség, ezek Kocsis Ferenc is eredményesen vette. A két adóállomás adatait egy "mini táblázatos" formában adnám közre. Egyébként, volt még az RTP-nek az E.4. csatornán is egy igen kis teljesítményû állomása Valenca do Douro-ban is, bár annak vételére nem igen számíthattak a hazai tv-amatõrök.
Megemlíteném azt is, hogy az Azori szigetek-en (Cume) is volt az RTP-nek még egy kisebb teljesítményû adóállomása, melynek a vétele - rendkívül kedvezõ vételi körülmények, terjedések esetén - "elvileg" még elõfordulhatott az E.4. csatornán, s ennek vételi távolsága közel 3.800 km lenne, egy fertõdi TV-DX esetén.

Portugál Televízió (RTP) programjának vételi adatai
Program neve: Vételi csatorna, CCIR/polaritás Adóállomás neve, helye: Adó teljesítménye: kW.ERP, Vételi távolság:
RTP-1 E.2. (V) Muro 40 kW 2.100 km
RTP-1 E.3. (H) Lousa (Combria) 60 kW 2.150 km

RTP-1 E.4. (H) Valenca do Douro 0,035 kW 2.050 km
RTP-1 E.4. (H) Cume 0,18 kW 3.800 km

Az RTP 1976-ig még a fekete-fehér, ún. "E" típusú monoszkóp ábrát sugározta az adáskezdését megelõzõen, ill. az ún. "ipari adás" keretében. 1977-ben kezdett el alkalmazni egy (még) fekete-fehér, szürkeségi skálát és frekvencia skálát tartalmazó, ún. BP etc.-t, majd még ez évben, a színes adásaik rendszeresebbé válására is tekintettel a FuBK típusú etc.-t kezdték alkalmazni RTP, majd RTP 1 felirattal, több fajta betû elrendezéssel is az évek folyamán. 19780-ba, az E.2. csatornán RTP-PORTO (régió központ) felirattal is sikerült Kocsis Ferencnek a FuBK típusú etc.-t fognia és lefotóznia. Az általa vett, és lefotózott tesztábrákból, egy "féltucatnyit" az alábbiakban közreadnék. Megemlíteném, hogy az Azori szigeteki Cume szerencsés vétele setén, az RTP ACORES feliratú FuBK típusú etc. vételére lehetett számítani. 1976/77-ben az RTP sugározott még egy fekete-fehér, ún. "kocka ábrát" is, amely egyébként a Philips korai, GM.2671/50 típusszámú etc.-je volt.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

A Portugál Televízió különbözõ tesztábrái (monoszkóp és etc-k) mellet nagyobb számban sikeresen vett különbözõ formájú, kialakítású, hosszabb-, rövidebb, azonosító feliratozással ellátott, logókat, és inzertképeket is, de sikerült neki rögzítenie az adászáráskor sugározott nemzeti lobogós képet is.
Tekintettel arra, hogy az RTP is tagja volt az európai mûsorcsere szervezetnek, az Eurovíziónak, így az ilyen jellegû adása során alkalmazott Eurovíziós inzertképe is bekerült Kocsis Ferenc vételi fotógyûjteményébe.

Kép.Kép.Kép

Kép.Kép.Kép

Kocsis Ferenc az eredményes, és egyértelmûen azonosított portugál vételeirõl szóló vételi értesítéseit megküldte a Portugál televíziónak is, de az RTP-nél nem volt rendszeresítve az QSL-lap a vételi értesítések "nyugtázására", így részére levél formájában küldték meg a vételi értesítés elismerést, visszaigazolását.

Folyt. köv.!
Hajdú Mihály dr. http://ing-sat.what.hu
Avatar
ING-SAT
 
Hozzászólások: 5064
Csatlakozott: 2008.09.16. 19:06
Tartózkodási hely: Budapest X.

ElőzőKövetkező

Vissza: TV-DX

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron